fbpx Ordo Iuris wspiera rodziny w nierównej walce o dzieci z norweskim Barnevernet | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris wspiera rodziny w nierównej walce o dzieci z norweskim Barnevernet

Data publikacji: 17.08.2017

fotolia.com

Norwegia od lat nie potrafi zreformować cieszącego się złą sławą norweskiego urzędu ds. dzieci (Barnevernet). Kolejne polskie rodziny otrzymują od Instytutu Ordo Iuris pomoc w odzyskaniu dzieci. W ostatnich miesiącach również pokrzywdzeni przez Barnevernet obywatele Norwegii poszukują ochrony w Polsce.

Barnevernet (Urząd ds. dzieci) to instytucja ciesząca się szczególnie złą sławą nie tylko w Norwegii, ale także poza nią. Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka toczy się aktualnie dziewięć spraw, w których zrozpaczeni rodzice skarżą nieludzkie praktyki urzędu odbierającego dzieci. Powody zabierania dzieci są zazwyczaj błahe: „przewlekłe zmęczenie” matki, niska frekwencja trzylatka w przedszkolu, a nawet rzekome nadużywanie paracetamolu przez rodzica. Czasem Barnevernet otwarcie podważa prawo rodziców do wychowania, tak jak w głośnej sprawie rumuńskich rodziców, oskarżonych o „radykalne chrześcijaństwo i ideologiczną indoktrynację”, tylko dlatego że córka zaśpiewała w szkole chrześcijańską piosenkę.

Porwania, przemoc fizyczna i psychiczna, fałszowanie dokumentacji medycznej w celu wykazania przesłanek odebrania dzieci rodzicom - to jedynie wierzchołek góry lodowej systemu norweskiej państwowej przemocy wobec dzieci i rodzin. Współpraca Barnevernet z Policją oraz administracją rządową sprawiają, że obywatele Norwegii w starciu z urzędem nie mają żadnych szans. Pokrzywdzeni przez urzędników Norwegowie, nie wykluczają poszukiwania właśnie w Polsce ochrony przed systemowym niszczeniem rodzin w Norwegii.

W sprawie Barnevernet ingerowały już rządy Czech i Rumunii, liczne organizacje broniące praw człowieka. Zwracano przy tym uwagę na łamanie przez Norwegię gwarancji procesowych, takich jak prawo do sądu i uczciwego procesu, gdy w grę wchodzi nierówny spór rodziców i wszechwładnego urzędu ds. dzieci. Również polski konsulat w Oslo doskonale zna sytuację rodziców skrzywdzonych przez norweski system.

W zeszłym tygodniu zatrzymano w Norwegii działaczkę praw człowieka, obrońcę praw dzieci - Ninę Søviknes. To w dużej mierze jej zaangażowanie umożliwiło ujawnienie ogromnych naruszeń praw człowieka przez norweski urząd ds. dzieci. Znamienne jest, że jej zatrzymanie, rozdzielenie z rodziną, zastraszenie, następują na kilka dni przed wielkim marszem w obronie dzieci i rodzin przed Barnevernet, jaki przejdzie 19 sierpnia ulicami Oslo, na którym Nina miała występować.

Do Ordo Iuris zgłasza się coraz więcej polskich rodzin poszkodowanych przez działania norweskiego urzędu. W ostatnim roku schronienia w Polsce poszukiwali również norwescy rodzice, stojący wobec groźby odebrania im dzieci i rozbicia rodziny. W najbliższych dniach wiceprezes Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski udaje się do Oslo, aby na miejscu zbadać skalę i powagę naruszeń praw człowieka i praw dzieci. Podczas serii zaplanowanych spotkań z norweskimi prawnikami, organizacjami oraz ofiarami systemu zgromadzone zostaną materiały do raportu na temat Barnevernet.

Międzynarodowy system praw człowieka chroni prawo do prywatności i życie rodzinne przed bezpodstawną ingerencją instytucji państwowych. Tymczasem norweskie prawo pozwala na zabieranie dzieci nawet godzinę po narodzinach i ubezwłasnowolnia rodziców, czyniąc z nich wykonawców państwowego planu wychowawczego. Konieczna jest reakcja społeczności międzynarodowej, w tym niezbędne jest zapewnienie ofiarom tego systemu, tak rodzicom jak i dzieciom, ochrony prawnej w Polsce – powiedział Mec. Jerzy Kwaśniewski, reprezentujący polskie i norweskie rodziny poszukujące ochrony przed Barnevernet.

Wspieram

Anna Kubacka: Cele barcelońskie w znacznej mierze przeczą polityce prorodzinnej

Kilka dni temu wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha z dumą ogłosiła, że „poziom użłobkowienia, czyli poziom dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wzrósł z 12,5 proc. do prawie 30 proc.” i dodała, że „to oznacza, że osiągnęliśmy już tzw. cele barcelońskie – cele, które wiele lat temu UE wyznaczyła krajom członkowskim na stworzenie warunków i udostępnienie miejsc opieki żłobkowej”. Czy rzeczywiście jest się z czego cieszyć? Czy tzw. cele barcelońskie to rzeczywiście dobry kierunek polityki rodzinnej?

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

17.05.2022

Paweł Rabiej musi przeprosić Barbarę Nowak za naruszenie dóbr osobistych

· Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że były wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej dopuścił się naruszenia dóbr osobistych małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak oraz jej męża Ryszarda Nowaka – dyrektora jednego z krakowskich liceów.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

12.05.2022

Ordo Iuris w obronie dobrego imienia. Kolejne portale publikują sprostowania

· Od początku 2022 r., na 8 portalach internetowych zamieszczone zostały sprostowania artykułów naruszających dobre imię Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.04.2022

Sąd nakazał radnej z Mielca przeprosiny i wpłatę zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych Ordo Iuris

· Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w większości uwzględnił powództwo o naruszenie dóbr osobistych Instytutu Ordo Iuris przeciwko radnej Gminy Miejskiej w Mielcu – Magdalenie Weryńskiej-Zarzeckiej.

Czytaj Więcej