Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Podwójna przegrana Adama Bodnara. Sądy już 10 razy potwierdziły legalność deklaracji sprzeciwu wobec ideologii LGBT

Data publikacji: 19.02.2021

Adobe Stock

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił dwie ostatnie skargi Adama Bodnara na samorządowe deklaracje sprzeciwu wobec ideologii „LGBT”, przyjęte przez Sejmik Województwa Lubelskiego oraz Radę Powiatu Ryckiego. Oznacza to, że – wbrew propagandzie aktywistów LGBT – w większości spraw sądy potwierdzają zgodność z prawem takich uchwał. Spośród wszystkich 14, uwzględniono tylko 4 skargi, złożone przez RPO. Wyroki te są jednak nieprawomocne – do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiły już skargi kasacyjne. Instytut Ordo Iuris przystąpił do wszystkich postępowań ze skargi RPO jako samodzielny uczestnik, nie reprezentując formalnie żadnego z samorządów.

 

To już koniec postępowań w sprawie samorządowych, niewiążących prawnie deklaracji sprzeciwu wobec ideologii „LGBT”, na etapie pierwszej instancji. Spośród wszystkich 14 spraw, rozstrzygniętych orzeczeniami wydanymi w latach 2019-2021, aż 10 skarg na prorodzinne deklaracje zostało odrzuconych, a tylko 4 uwzględnione. Sądy stwierdziły, że – wbrew nieprawdziwym informacjom o rzekomym istnieniu „stref wolnych od LGBT” – deklaracja tego typu „nie dotyczy prezentowania ideologii, która jest zakazana przez prawo i nie ingeruje swoją treścią w sferę publicznoprawną”. Podkreślono również, że akt taki „nie zawiera w swej treści sformułowań dyskryminujących osoby LGBT, jak też ograniczających prawa tych osób”.Cztery nieprawomocne wyroki, które zapadły wbrew tej linii orzeczniczej (gminy Istebna, Klwów, Serniki oraz Osiek), zostały już zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który już w 2017 r. stwierdził, że samorządowe „apele czy deklaracje mieszczą się w mającej kilkaset lat tradycji prawa do petycji” (I OSK 297/17).

 

W 2019 roku radni około 50 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce przyjęli niewiążące prawnie deklaracje sprzeciwu wobec ideologii „LGBT”. Nie są one tożsame z 39 samorządami, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin, ani z 3 samorządami, które przyjęły uchwałę „w sprawie wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych wartościach” (powiat bielski, Wilamowice) lub „w sprawie obrony małżeństwa i rodziny” (Skierniewice). Ponadto, jeden samorząd przyjął stanowisko „w sprawie ataków na ks. abp. Marka Jędraszewskiego” (Zamość), a jeden – „w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender” (powiat białostocki).

 

26 listopada 2019 r. w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, pod patronatem eurogrupy Zjednoczona Lewica Europejska, odbyła się konferencja prasowa, podczas której lewicowy aktywista Kamil Maczuga zaprezentował mapę zatytułowaną „Atlas nienawiści”, na której oznaczono wszystkie te polskie samorządy, niezależnie od rodzaju uchwał, jakie podjęły, tworząc dla nich zbiorcze, fałszywe określenie „stref wolnych od LGBT”. Mapa ta stała się pierwszym elementem szeroko zakrojonej kampanii propagandowej przeciwko Polsce, jakoby prorodzinne uchwały dyskryminowały osoby o skłonnościach homoseksualnych lub zaburzeniach tożsamości płciowej. Dokładnie dwa tygodnie później do kampanii przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, kierując do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 5 skarg na samorządowe deklaracje przeciwko ideologii „LGBT” (pozostałe rodzaje prorodzinnych uchwał nigdy nie zostały zaskarżone). Tydzień później do kampanii dołączył Parlament Europejski, uchwalając 18 grudnia rezolucję przeciwko Polsce, w której zostało użyte kłamliwe określenie „stref wolnych od LGBT”. W marcu 2020 r. RPO zaskarżył kolejne 4 samorządy, oskarżając wszystkie 9 o rzekomą dyskryminację i niezgodność już nie tylko z prawem polskim, ale również europejskim, przywołując jako punkt odniesienia tę właśnie rezolucję.

 

Oprócz Adama Bodnara, 5 skarg na samorządowe deklaracje sprzeciwu wobec ideologii LGBT skierował również do sądów administracyjnych poznański adwokat Przemysław Lis-Markiewicz, częściowo za pośrednictwem spółki India Cosmetics, zajmującej się sprzedażą produktów konopnych oraz książek autorstwa samego Markiewicza. Wszystkie 5 zostało odrzuconych w I instancji.

 

Sami samorządowcy wielokrotnie podkreślali, że określenie „ideologia LGBT” nie dotyczy jakiejkolwiek grupy osób, w tym osób zmagających się ze skłonnościami homoseksualnymi lub zaburzeniami tożsamości płciowej. Przykładowo, radni miasta Tuchowa w uchwale z dnia 18 marca 2020 r. stwierdzili, że jako „ideologię LGBT” rozumieją zespół „kontrowersyjnych i niepodzielanych przez znaczną część społeczeństwa poglądów na małżeństwo, rodzinę, sposób okazywania ludzkiej seksualności, wczesną seksualizację dzieci” oraz „próby ich forsowania w edukacji, kulturze i życiu społecznym”.

 

Już 13 sierpnia 2019 r. Instytut Ordo Iuris opublikował wstępną opinię, w której wyraźnie wskazał na zgodność uchwał z prawem i bezzasadność stawianych im zarzutów. 19 lutego 2020 r. Instytut ogłosił, że przystąpi w charakterze uczestnika do wszystkich postępowań wytoczonych prorodzinnym samorządom ze skargi RPO. Dzisiaj mija dokładnie rok od tego ogłoszenia.

 

„To zwycięstwo wolności słowa. Sądy w zdecydowanej większości potwierdziły prawo samorządowców do wyrażania swojego sprzeciwu wobec antyrodzinnych działań oraz do wyraźnego określenia ich źródła jako «ideologii LGBT»” – komentuje apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Instytutu Ordo Iuris.

 

Pełna lista postanowień, w których odrzucono skargi (wraz z sygnaturami):

 

  1. WSA w Kielcach z 30 września 2019 r. (II SA/Ke 650/19) – województwo świętokrzyskie,
  2. WSA w Rzeszowie z 22 listopada 2019 r. (II SA/Rz 1118/19) – województwo podkarpackie,
  3. WSA w Poznaniu z 16 kwietnia 2020 r. (II SA/Po 188/20) – gmina Szczytniki,
  4. WSA w Krakowie z 23 czerwca 2020 r. (III SA/Kr 105/20) – gmina Lipinki,
  5. WSA w Krakowie z 24 czerwca 2020 r. (III SA/Kr 360/20) – powiat tarnowski,
  6. WSA w Krakowie z 6 lipca 2020 r. (III SA/Kr 316/20) – gmina Tuchów,
  7. WSA w Rzeszowie z 8 września 2020 r. (II SA/Rz 27/20) – gmina Niebylec,
  8. WSA w Kielcach z 29 grudnia 2020 r. (II SA/Ke 950/20) – województwo świętokrzyskie,
  9. WSA w Lublinie z 17 lutego 2021 r. (III SA/Lu 240/20) – województwo lubelskie,
  10. WSA w Lublinie z 17 lutego 2021 r. (III SA/Lu 312/20) – powiat rycki.

 

Wspieram

Genderowa strategia „równościowa” Rady Europy. Analiza Ordo Iuris

· Strategia Rady Europy dotycząca równości płci na lata 2024-2029 jest dokumentem programowym, który przedstawia plan i ramy działań na rzecz równości płci w Europie na okres sześciu lat.

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.06.2024

Kulminacja Marszów dla Życia i Rodziny już w tę niedzielę! Przybądź i stań po stronie rodziny

W imieniu Centrum Życia i Rodziny oraz Instytutu Ordo Iuris serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny, który już w najbliższą niedzielę 16 czerwca przejdzie ulicami Warszawy i 15 innych polskich miast. Demonstracja zjednoczenia wszystkich obrońców życia i rodziny w Polsce jest dziś kluczowa bardziej niż kiedykolwiek.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.06.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· „Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny” – pod tym hasłem ulicami Warszawy w niedzielę przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. W ten piątek na placu Trzech Krzyży miała miejsce konferencja prasowa zapowiadająca wydarzenie. W konferencji wzięli udział Marcin Perłowski, Monika Zając i Paweł Kwaśniak.

Czytaj Więcej