fbpx Udana obrona wielodzietnej rodziny | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Udana obrona wielodzietnej rodziny

Data publikacji: 25.07.2022

Adobe Stock

• Sąd w Legionowie oddalił wniosek dotyczący ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicom czwórki dzieci.

• Postępowanie zostało wszczęte po tym, jak dwuletnie dziecko, będąc pod opieką ojca, wybiegło ukradkiem na dwór przez otwarte drzwi i zostało przyprowadzone z powrotem przez sąsiadkę.

• W sprawę zaangażowani byli prawnicy Instytutu Ordo Iuris, obejmując rodzinę wsparciem w toku postępowania.

 

Sąd w Legionowie w maju oddalił wniosek dotyczący ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzicom czwórki dzieci. Postępowanie zostało wszczęte po tym, jak dwuletnie dziecko, będąc pod opieką ojca, wybiegło ukradkiem na dwór przez otwarte drzwi i zostało przyprowadzone z powrotem przez sąsiadkę. Matka dzieci była w tym czasie na badaniach w poradni patologii ciąży. O zdarzeniu została poinformowana Opieka Społeczna i pracownicy socjalni przyszli następnego dnia, zastając duży bałagan, który był spowodowany trudnością w utrzymaniu porządku przy dużej liczbie dzieci w okresie zaistnienia pewnych trudności życiowych. Na podstawie wywiadu kuratorskiego stwierdzono nieprawidłowe warunki bytowe oraz nieprawidłowości opiekuńczo-wychowawcze. Matka dzieci przyznała, że ma trudności wychowawcze, ponieważ każde z dzieci zmaga się z pewnymi problemami, takimi jak Zespół Aspergera, ADHD czy nadmierna ruchliwość. Niemniej jednak rodziców i dzieci łączy silna więź emocjonalna, nigdy nie dochodziło do przemocy w rodzinie, a rodzice byli zaangażowani w liczne działania mające na celu dobro dzieci — m.in. rehabilitacje i zajęcia dodatkowe.

 

Rodzice dołożyli wszelkich starań, aby poprawić warunki bytowe oraz sytuację opiekuńczo-wychowawczą. Po interwencji Opieki Społecznej mieszkanie zostało wysprzątane, a pokój starszych córek wyremontowany. 

 

W sprawę zaangażowali się prawnicy Instytutu Ordo Iuris, obejmując rodzinę wsparciem w toku postępowania. Sąd prawidłowo rozpoznał sprawę, stwierdzając, że okresowe trudności życiowe, w tym w szczególności jednorazowy przypadkowy incydent, nie mogą uzasadniać tak daleko idącej ingerencji w życie rodziny jak ograniczenie władzy rodzicielskiej. Jednocześnie Sąd zwrócił uwagę na zauważalne poprawienie warunków mieszkaniowych poprzez utrzymywanie porządku w mieszkaniu.

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej wiązałoby się również z brakiem możliwości podejmowania niektórych zawodów przez matkę, która z wykształcenia jest psychologiem. Miałaby wówczas zablokowaną możliwość wykonywania wyuczonego zawodu. Ponadto nadzór kuratorski czy umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej (co według kuratora należałoby w przeszłości rozważyć) byłyby nieproporcjonalnie surowymi środkami, tym bardziej, że najmłodsze dziecko z zespołem Downa zmaga się z niepełnosprawnością. Pobyt w rodzinie zastępczej to duże obciążenie psychiczne i mogłoby doprowadzić do daleko idących szkód w życiu oraz rozwoju dzieci, których z rodzicami wiąże silna więź emocjonalna.

 

 – Działania Sądu polegające na kompleksowym rozpatrzeniu materiału dowodowego, w tym zeznań świadków, przejściowego charakteru trudności w sprawowaniu opieki związanego z trudnym momentem życiowym przy jednoczesnej poprawie warunków mieszkaniowych – i na tej podstawie ustalenie, że nie zachodzi potrzeba ograniczenia władzy rodzicielskiej były ze wszech miar prawidłowe. Sąd wydając orzeczenie, kierował się przede wszystkim dobrem małoletnich dzieci i zachowaniem odpowiedniej proporcjonalności podejmowanych przez organy państwa w sprawie działań, stwierdzając, że już wykonane czynności były w pełni wystarczające – radca prawny Wawrzyniec Knoblauch z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Wspieram

Finansowanie programu „Rodzina 500+”. Dokąd zmierzamy?

Dynamiczny wzrost inflacji sprawia, że w dyskursie publicznym coraz częściej pojawiają się głosy o konieczności zwiększenia świadczenia wychowawczego. Podjęcie rozważań nad taką zmianą powinna jednak poprzedzić analiza kosztów funkcjonowania programu „Rodzina 500+” oraz realizacji postawionych przed nim celów. Obecnie brakuje bowiem ich jednoznacznego określenia oraz spięcia programu jako fundamentu spójnej polityki prorodzinnej.

Czytaj Więcej

Niż demograficzny a rozwiązania w systemie emerytalnym

Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim zmagają się współczesne państwa europejskie, w tym również Polska, jest problem niskiej dzietności.

Czytaj Więcej

Postulaty europosła z Malty mogą prowadzić do dyskryminacji i naruszenia kompetencji Polski

· Instytut Ordo Iuris opublikował odpowiedź na zarzuty skierowane przez maltańskiego europosła Cyrusa Engerera, dotyczące m.in. rzekomej dyskryminacji kobiet i osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce.

Czytaj Więcej

Francja ustawowo ograniczyła dostęp do pornografii w Internecie. Czas na Polskę

Coraz więcej państw wskazuje na internetową pornografię jako zagrożenie dla zdrowia publicznego, szczególnie po wprowadzeniu epidemicznych lockdownów w 2020 r. Ochrona wolności słowa w Internecie nie może oznaczać przyzwolenia dla naruszania podstawowej zasady konstytucyjnej, jaką jest ochrona dziecka przed demoralizacją. Najwyższy czas, by Polska poszła w ślady Francji, gdzie uchwalono ustawę nakazującą zamykanie stron internetowych udostępniających pornografię bez filtrów weryfikujących wiek użytkownika.

Czytaj Więcej