Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wątpliwości wokół warszawskiego programu szczepień przeciwko HPV – analiza Ordo Iuris

Data publikacji: 20.12.2019

Adobe Stock

W Warszawie rozpoczęto realizację programu szczepień przeciwko wirusowi HPV. Program budzi wątpliwości w zakresie zawartego w nim modelu przeciwdziałania tej chorobie. Instytut Ordo Iuris stworzył analizę, która ma na celu odniesienie się do tych wątpliwości, zajęcie stanowiska w zakresie bezpieczeństwa, skuteczności i procedury przeprowadzania szczepienia oraz analizę norm prawnych, na gruncie których szczepienie ma obecnie miejsce.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ

Wątpliwości wiążące się z programem zasadniczo nie odnoszą się do jej aspektu czysto medycznego.

„Dotychczas przeprowadzone badania wskazują na wysoką skuteczność szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - HPV. Na podstawie analizy istniejących danych ocenia się, że szczepienie może znacząco obniżyć zapadalność na choroby powodowane przez ten wirus. Należy jednak pamiętać, że każda procedura szczepienna powinna być poprzedzona dokładnym kwalifikacyjnym badaniem lekarskim oraz że pacjent ma prawo do wyrażenia świadomej zgody, na podstawie udzielonych mu wyczerpujących i zrozumiałych dla niego informacji. Spełnienie tych wymagań w warunkach nieobecności lekarza może być znacząco utrudnione" - stwierdza Filip Furman, Dyrektor Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

Jednocześnie, uzasadnione wątpliwości może budzić model przeciwdziałania tej chorobie, szczególnie w zakresie profilaktyki pierwotnej. 

„Zapoznając się z dokumentem, nie sposób nie zauważyć, iż zasadniczy komunikat płynący z programu sprowadza się do utożsamieniu szczepienia z przeciwdziałaniem nowotworowi podczas gdy szczepienie przeciwko HPV jest przede wszystkim szczepieniem przeciwko chorobie przenoszonej drogą płciową. Oznacza to, że jej źródłem jest zachowanie świadomie podejmowane przez jednostkę. Wydawałoby się zatem całkowicie naturalnym uwzględnienie w ramach profilaktyki pierwotnej dotyczącej zachowań seksualnych działań zachęcających do wstrzemięźliwości seksualnej jako najskuteczniejszego sposobu na wyeliminowanie ryzyka zakażenia. Tymczasem pozytywne przedstawianie decyzji o odłożeniu kontaktów seksualnych w ogóle nie znajduje się na mapie przewidywanych działań w zakresie profilaktyki pierwotnej HPV, czyli jednej z najczęstszych, jeśli nie najczęstszej, spośród chorób przenoszonych drogą płciową. Znajduje się na niej za to wyłącznie instruktaż dotyczący stosowania środków antykoncepcyjnych kierowany do dwunastoletnich dzieci, gdyż właśnie taka jest populacja docelowa programu” - zauważył adw. Rafał Dorosiński, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

17.01.2020

Promocja aborcji oraz ideologii gender w sprawozdaniu rocznym PE

Parlament Europejski ponownie wydał ideologiczny dokument propagujący aborcję i teorię gender. Jak co roku, europosłowie przyjęli sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

14.01.2020

Nie będzie ochrony embrionów ludzkich – TSUE odrzucił odwołanie twórców „Jeden z nas”

Niszczenie ludzkich embrionów oraz prowadzenie badań i eksperymentów na embrionalnych komórkach macierzystych będzie możliwe w Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił odwołanie twórców Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”. Oznacza to, że ostatecznie nie będzie ona dalej procedowana przed unijnymi organami. Celem tej inicjatywy było ujednolicenie regulacji Unii Europejskiej poprzez zakazanie i zakończenie finansowania działań uderzających w podstawowe prawa człowieka.

Czytaj Więcej

Jakich zmian potrzebujemy, żeby prawo stało się przyjazne rodzinie?

W czasach podważania roli i istoty małżeństwa, osłabienia więzi rodzinnych oraz kryzysu demograficznego szczególnie ważne jest, aby obowiązujące w Polsce prawo w sposób spójny i zdecydowany chroniło oraz wzmacniało rodzinę i małżeństwo. W związku z tym Instytut Ordo Iuris przygotował założenia i projekty ustaw mające na celu obronę tożsamości małżeństwa, ochronę autonomii rodziny, wsparcie praw wychowawczych rodziców oraz troskę o dobro dzieci.

Czytaj Więcej

Debata - "W drodze do lepszego modelu opieki nad małymi dziećmi"

Zapraszamy na debatę organizacji społecznych, która będzie okazją do wspólnej dyskusji i wymiany poglądów na temat najlepszego modelu opieki nad małymi dziećmi.

W lipcu 2018 r. Instytut Ordo Iuris zaprezentował pierwszy w kraju kompleksowy raport o opiece nad dziećmi w Polsce i na świecie. Opracowanie zawiera nie tylko analizę najważniejszych problemów rodziców dzieci do 3. roku życia, ale również pokazuje sprawdzone sposoby na ich rozwiązanie.

Czytaj Więcej