Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Koszty pandemii a koszty walki z pandemią – raport ekonomiczny Ordo Iuris

Data publikacji: 15.02.2022

Adobe Stock

· W debacie publicznej ścierają się różne oceny ekonomicznych skutków metod zastosowanych do walki z pandemią.

· Temu zagadnieniu poświęcona została trzecia część raportu Instytutu Ordo Iuris dotyczącego różnych aspektów wprowadzanych regulacji.

· W publikacji przedstawiono m.in. konsekwencje lockdownu dla polityki fiskalnej, monetarnej, sektora prywatnego czy rynku pracy.

· Pod uwagę wzięto również skutki wprowadzanych obostrzeń dla wybranych branż gospodarki, m.in. gastronomii, transportu czy budownictwa.

· Autorzy raportu rozważyli również, jakie konsekwencje miałoby zastosowanie w Polsce długotrwałej polityki „ZeroCovid”.

· Publikacja została zaprezentowana podczas debaty ekspertów.

 

POBIERZ RAPORT – LINK

 

Jeden z autorów raportu – dr Jakub Wozinski, wskazuje, że wprowadzenie daleko idących regulacji sanitarnych zepchnęło polską gospodarkę ze ścieżki wzrostu. Przykładowo, w 2021 r. działalność zawiesiło 273,0 tys. polskich przedsiębiorstw, w porównaniu ze 108 tys. w 2019 r.  Ponadto, w grudniu 2021 r. inflacja wzrosła o 8,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim.

 

Obostrzenia wywarły negatywny wpływ na różne branże gospodarki. Na przykład, w ostatnich latach przed pandemią, rentownych było 70-80 proc. przedsiębiorstw w sektorze gastronomiczno-hotelarskim. W roku 2021 odsetek ten spadł do 45 proc. Restrykcje dotknęły też m.in. handel detaliczny. Pod koniec 2021 r. 20 proc. właścicieli małych przedsiębiorstw szacowało koszt przetrwania swojej firmy na mniej niż trzy miesiące. Znaczne straty poniosły również niektóre gałęzie transportu. Przykładowo, branża lotnicza w 2020 r. zanotowała spadek przychodów o 60 proc. oraz zmniejszenie liczby pasażerów o 80 proc. w porównaniu z minionym rokiem.

 

Dr Cezary Mech – doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, w jednym z rozdziałów raportu wskazuje na to, jak śmiertelność i zachorowalność w czasie pandemii przełożyła się na gospodarkę. Zwrócił on uwagę na fakt, iż normalne funkcjonowanie gospodarki może prowadzić do zwiększonej zakażalności. Zdaniem ekonomisty, większa śmiertelność wywołana chorobą COVID-19 prowadzi do spadku Produktu Krajowego Brutto. Dr Mech szacuje straty w polskim PKB na 954 mld zł.

 

Raport został zaprezentowany podczas debaty ekspertów. W wydarzeniu wzięli udział dr Cezary Mech, dr Jakub Wozinski, Radca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw Kamil Rybikowski i Łukasz Bernaciński z Zarządu Ordo Iuris.

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.05.2024

Projekt Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych – mniejsze ograniczenie suwerenności państw w zakresie polityki zdrowotnej

· Na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia ukazał się nowy projekt Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, czyli regulacji mających na celu zapobieganie pandemiom. 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.05.2024

Zmiany w dobrym kierunku, przy dalszych zastrzeżeniach – nowy projekt traktatu antypandemicznego WHO

· Międzyrządowy Organ Negocjacyjny Światowej Organizacji zdrowia opublikował kolejny projekt tzw. traktatu pandemicznego.

Czytaj Więcej

Via Carpatia - strategiczny szlak Międzymorza

Projekt szlaku Via Carpatia stanowi ważny element szerszej inicjatywy Trójmorza i jest jej sztandarową inwestycją infrastrukturalną, choć zapoczątkowaną jeszcze przed rozpoczęciem współpracy w ramach tego formatu.

Czytaj Więcej

Unijne strategie polityczne zmierzające do federalizacji na przykładzie powstania unii bankowej

Autor najnowszej analizy Ośrodka Analiz Cegielskiego, Piotr Głowacki, ekonomista i publicysta, przybliża istotę unii bankowej, wskazując na jej kluczową rolę w procesie integracji europejskiej. Proces formowania unii bankowej stanowi studium przypadku metod stosowanych przez unijne elity do forsowania integracji europejskiej. Prezentujemy kolejny tekst z cyklu "Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie".

Czytaj Więcej