Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Do czego Polska zobowiązała się w ramach KPO? Przegląd autorstwa Ordo Iuris

Data publikacji: 03.08.2022

Ordo Iuris

· W Polsce wciąż toczy się dyskusja na temat zaakceptowanego w czerwcu przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

· O przyznaniu środków w ramach KPO decydują organy Unii Europejskiej.

· Instytut Ordo Iuris dokonał przeglądu tematycznego zobowiązań jakie poczyniła Polska, by otrzymać wspólnotowe wsparcie.

· Plan dotyczy licznych zagadnień, m.in. edukacji, transportu, ochrony zdrowia czy kultury.

· Najwięcej komentarzy wywołują kwestie ograniczenia emisji dwutlenku węgla, m.in. poprzez wprowadzenie podatku od pojazdów spalinowych czy inwestycji w odnawialne źródła energii.

 

PRZECZYTAJ PRZEGLĄD - LINK

 

W maju 2021 r. Polska złożyła Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w Komisji Europejskiej. 1 czerwca 2022 r. Komisja Europejska zaakceptowała polskie KPO, zaś 17 czerwca uczyniła to Rada UE. Krajowy Plan Odbudowy to program, który poprzez inwestycje i reformy ma na celu wzmocnienie polskiej gospodarki oraz uodpornienie jej na kryzysy. Polska teoretycznie może uzyskać nawet 260 mld zł pomocy z czego 107 mld byłoby środkami bezzwrotnymi.

 

Niestety późna akceptacja KPO sprawiła, że Polska otrzyma środki jako zwrot wydatkowanych na określone cele kwot. Dodatkowym warunkiem jest zaakceptowanie wydatków przez organy unijne, a jedną z przesłanek jest tzw. gender budgeting. W takiej sytuacji Polska nie może być pewna zwrotu środków przeznaczonych na inwestycje bez ułożenia relacji z Unią Europejską na brukselskich warunkach.

 

Instytut Ordo Iuris dokonał przeglądu tematycznego zobowiązań jakie poczyniła Polska, by otrzymać wspólnotowe wsparcie. Obszerna lista nie kończy się na bodaj najgłośniejszym podatku od aut spalinowych, lecz obejmuje szereg reform jakie Polska musi wdrożyć w zakreślonym terminie, aby otrzymać unijne środki. KPO przewiduje szereg reform i inwestycji, które w założeniach mają przyśpieszyć wzrost gospodarczy oraz poprawić zatrudnienie. Obszary, które zostaną poddane reformom to przede wszystkich gospodarka, środowisko, cyfryzacja, edukacja czy zdrowie.

 

Zmiany dotyczyć będą m.in. kwestii zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Realizowane mają być wyłącznie inwestycje w instalacje niskoemisyjne oraz w odnawialne źródła energii. Z kolei na regionalne i lokalne władze publiczne nałożony będzie obowiązek zakupu od 2025, w miastach o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys., wyłącznie autobusów nisko- i zeroemisyjnych. W tych samych miastach, które przekroczyły określone progi zanieczyszczenia powietrza, wprowadzone muszą być strefy niskoemisyjne. Przeprowadzona zostanie również m.in. restrukturyzacja szpitali poprzez konsolidację, zmianę profilu oraz zakresu i struktury świadczeń zdrowotnych. KPO zakłada także wprowadzenie nowych przepisów w zakresie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Zmiany będą dotyczyły też sądownictwa czy legislacji.

 

„Reformy jakich oczekuje Unia Europejska od Polski dotyczą szeregu obszarów od finansów publicznych, poprzez edukację, naukę, kulturę, aż po planowanie przestrzenne czy wyniesienie na orbitę określonej liczby satelitów. Obywatele mają prawo zapoznać się z zobowiązaniami jakie w naszym imieniu przyjął Rząd RP, aby otrzymać dodatkowe środki” – zaznaczył Łukasz Bernaciński, Członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Wolność Sumienia

20.02.2024

Sprawa farmaceutki, która odmówiła sprzedaży środków poronnych. Ordo Iuris wnosi kasację

 

· Prawnicy Instytutu Ordo Iuris wnieśli kasację do Sądu Najwyższego od wyroku Naczelnego Sądu Aptekarskiego w Warszawie w sprawie farmaceutki, która odmówiła sprzedaży tabletek wczesnoporonnych.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

15.01.2024

Kolejny pracownik zwolniony za poglądy w Polsce!

W gabinetach nowego polskiego rządu trwają ostatnie prace nad projektem ustawy, której przyjęcie będzie potężnym, bezprecedensowym uderzeniem w zagwarantowaną konstytucyjnie wolność słowa w Polsce. Tymczasem do prawników Ordo Iuris zgłosiła się kolejna ofiara radykalnej cenzury ideologicznej ze strony pracodawcy.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

04.01.2024

Eskalacja prześladowań chrześcijan w Nikaragui – reakcje polityków i Kościoła nieskuteczne

· W Nikaragui gwałtownie wrasta skala represji wobec wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, którego przedstawiciele krytykują bezprawne działania prezydenta Daniela Ortegi.

· Reżim Ortegi dokonuje m.in. masowych aresztowań duchownych, konfiskuje mienie kościelne, cenzuruje modlitwy, zakazuje procesji i posługi duszpasterskiej w więzieniach.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

07.12.2023

TSUE akceptuje zakaz noszenia symboli religijnych jako wyraz „neutralności wykluczającej”

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok uznający możliwość wprowadzenia zakazu noszenia symboli religijnych w miejscu pracy jakim są urzędy administracji publicznej.

· W ocenie Trybunału, administracja publiczna, w celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne.

Czytaj Więcej