Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w obronie praw człowieka i wolności obywatelskich na konferencji OBWE

Data publikacji: 01.10.2019

Ordo Iuris

W Warszawie po raz kolejny miała miejsce coroczna międzynarodowa konferencja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Dwutygodniowe wydarzenie pod nazwą Human Dimension Implementation Meeting to spotkanie delegacji rządowych oraz organizacji społecznych i eksperckich  mające na celu kształtowanie programów i polityki na rzecz obrony praw człowieka w Europie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris, którzy poruszyli tematy m.in. cenzury w Internecie, dyskryminacji matek, czy prześladowań chrześcijan.

Instytut zorganizował jedno z wydarzeń odbywających się w ramach HDIM, które dotyczyło problematyki wolności słowa w Internecie. Wzięli w nim udział znani dziennikarze, którzy spotkali się z cenzurą na portalach społecznościowych. Przedstawiciele Instytutu złożyli też pisemne stanowiska na obradach plenarnych. Eksperci Ordo Iuris odnosili się w nich do reform sądownictwa oraz międzynarodowej dyskusji na temat stanu praworządności w Polsce, dyskryminacji i przestępstwach z nienawiści względem chrześcijan, dyskryminacji kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem matek oraz wolności słowa i kwestii cenzurowania konserwatywnych treści w Internecie.

W jednym ze stanowisk Instytut wskazał m.in., że kobiety decydujące na opiekę nad dzieckiem są coraz częściej dyskryminowane ze względu na macierzyństwo. W 2015 r. brytyjska organizacja pozarządowa „Equality over Human Rights Commission” przeprowadziła ankietę wśród ponad 3000 tamtejszych pracodawców i ponad 3200 brytyjskich matek. Okazało się wówczas m.in., że jedna na pięć matek padła ofiarą nękania lub negatywnych komentarzy związanych z ciążą lub elastycznymi godzinami pracy. 11% brytyjskich kobiet z dziećmi zostało zwolnionych lub zmuszonych do rezygnacji z pracy z powodu złego traktowania, natomiast jedna na dziesięć matek była traktowana przez pracodawcę gorzej po powrocie do pracy w porównaniu do czasu przed ciążą. Innymi badaniami, na które powołał się Instytut były dane z 2014 r., gdy  Australijska Komisja Praw Człowieka ogłosiła, że co drugi australijski rodzic padł ofiarą dyskryminacji w miejscu pracy, a 18% australijskich matek straciło pracę z powodu macierzyństwa.

Eksperci Ordo Iuris w złożonym stanowisku podkreślili także, że  media oraz rządy europejskich państw ignorują skalę chrystianofobii, która jest coraz bardziej widoczna i nasila się także w Europie. Wskazano, iż ​​niemal żadne media nie informowały opinii publicznej, że od lutego 2019 roku we Francji spłonęło aż 11 kościołów, natomiast przez cały poprzedni 2018 rok ponad 800 świątyń zostało zniszczonych lub zbezczeszczonych. Wynika to z danych przekazanych przez francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Bardzo groźną dla katolicyzmu i chrześcijaństwa w Europie formą dyskryminacji i nietolerancji wobec chrześcijan jest również tzw. agresywny sekularyzm, który coraz bardziej ingeruje w różne sfery życia chrześcijan, naruszając im konstytucyjnie gwarantowane wolności. Coraz częściej kwestionuje się prawo do powoływania się na klauzulę sumienia i ogranicza się możliwość postępowania zgodnego z własnymi przekonaniami religijnymi w miejscu pracy, szkole lub innej przestrzeni publicznej. Widoczna jest również wrogość skrajnych organizacji ideologicznych, która przejawia się w publikowaniu i rozpowszechnianiu grafik, zdjęć i innych treści obraźliwych wobec chrześcijan.

"Cieszy, że taka organizacja jak OBWE zaczyna również zauważać narastającą agresję względem chrześcijan w Europie. To ważne, że organizowana przez nią konferencja stanowi miejsce, gdzie o takich naruszeniach można mówić na forum międzynarodowym" - komentuje Karina Walinowicz, Dyrektor Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris.

Instytut wskazywał ponadto, iż w ostatnich miesiącach w Polsce miało miejsce masowe usuwanie i blokowanie kont konserwatywnych i katolickich publicystów oraz kanałów na Facebooku i YouTube. Przykładem jest m.in. zablokowanie przez YouTube nagrania z Mszy Świętej odprawianej przez arcybiskupa krakowskiego lub usunięcie na trzy miesiące programu „Wierzę”, w którym omawiano naukę Kościoła katolickiego. Doniesienia o nieuczciwej i nieuzasadnionej cenzurze konserwatywnych i katolickich treści przez administratorów platform społecznościowych pochodzą z wielu krajów europejskich. Zwiększona cenzura tego typu treści miała miejsce m.in. również w Estonii i na Węgrzech.

Wspieram
Edukacja

17.10.2019

Próba marginalizacji religii w szkole przez warszawską radną

Warszawska radna przesłała do dyrektorów szkół ankietę, w której zwraca się o uwzględnienie rekomendacji umieszczania lekcji religii jedynie na początku lub końcu dnia zajęć lekcyjnych.  Wydanie takich wytycznych jest sprzeczne z obowiązującym prawem, Instytut Ordo Iuris przygotował analizę prawną przesłanej do szkół ankiety.
Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.10.2019

Starachowice: spotkanie „Prawnicy w obronie rodziny, małżeństwa, życia i sumienia”

Instytut Ordo Iuris zaprasza do Starachowic na spotkanie pt. „Prawnicy w obronie rodziny, małżeństwa, życia i sumienia”. W wydarzeniu weźmie udział dr Tymoteusz Zych, Wiceprezes Instytutu. Wykład będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat konstytucyjnych praw przysługujących rodzicom i możliwości ich egzekwowania. Przedstawione zostaną także działania Ordo Iuris w obronie dzieci i rodziny. 
Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

17.10.2019

Kraków: spotkanie „Jak powiedzieć STOP ideologii LGBT”

Instytut Ordo Iuris zaprasza do Krakowa na spotkanie pt. „Jak powiedzieć STOP ideologii LGBT”. W wydarzeniu weźmie udział adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu. Wykład odbędzie się 21 października (poniedziałek) o godz. 18.00 w lokalu Klubu Polonia Christiana przy ul. Skawińskiej 13 w Krakowie (przystanek tramwajowy: Plac Wolnica – nieczynny z powodu remontu ul. Krakowskiej). Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte. Serdecznie zparaszamy. 
Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.10.2019

Skierniewice: spotkanie „Obrona dzieci i rodzin przed polityką gender i ideologią LGBT”

Instytut Ordo Iuris zaprasza do Skierniewic na spotkanie pt. "Obrona dzieci i rodzin przed polityką gender i ideologią LGBT". W wydarzeniu weźmie udział adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu. Wykład będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat konstytucyjnych praw przysługujących rodzicom i możliwości ich egzekwowania. Przedstawione zostaną także działania Ordo Iuris w obronie dzieci i rodziny. 
Czytaj Więcej