fbpx Pozew wobec Joanny Senyszyn i Roberta Biedronia. Ordo Iuris w obronie dobrego imienia Jana Pawła II | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Pozew wobec Joanny Senyszyn i Roberta Biedronia. Ordo Iuris w obronie dobrego imienia Jana Pawła II

Data publikacji: 21.04.2021

Adobe Stock

W ostatnim czasie toczy się kampania oszczerstw uderzających w dobre imię św. Jana Pawła II. Szczególnymi przykładami są wypowiedzi posłów Roberta Biedronia i Joanny Senyszyn oskarżające papieża o rzekomy udział w procederze pedofilii. W związku z tym, Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II oraz Fundacja Instytut Działalności Religijnej wystąpiły z pozwami przeciwko politykom. Poprzez znieważenie dobrego imienia ich patrona, naruszone zostały bowiem także ich dobra osobiste. Organizacje reprezentuje Instytut Ordo Iuris.

Robert Biedroń, w programie telewizyjnym „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News, wypowiadał się na temat przestępczości wobec nieletnich w Kościele katolickim. W czasie rozmowy stwierdził, że cieszyłby się „gdyby powstał taki plac, na przykład, ofiar Jana Pawła II”. Z kolei Joanna Senyszyn w swoich wpisach na portalach społecznościowych Twitter i Facebook wskazała, że za wiedzą i zgodą Jana Pawła II kardynał Stanisław Dziwisz miał „kręcić pedofilskie lody”. Powiedziała również, że „za papieską ochronę dla pedofila Degollado przekazywał Wojtyle ogromną kasę od Legionistów Chrystusa”, a na kardynała Dziwisza „zwala się przestępstwa Jana Pawła II”. Politycy w swoich wypowiedziach stwierdzili więc, że Jan Paweł II miał wyrządzać dzieciom szkody związane z ich wykorzystaniem seksualnym, a także wprost zarzucili papieżowi działalność przestępczą na tle pedofilskim, nie podając żadnego argumentu na postawioną tezę.

W związku z tym, Instytut Ordo Iuris objął pomocą prawną Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II oraz Fundację Instytut Działalności Religijnej, która prowadzi program formacyjny dla mężczyzn pod nazwą „Zakon Rycerzy Jana Pawła II". Zadaniem obu wymienionych organizacji jest, przede wszystkim, upowszechnianie wiedzy o Janie Pawle II, jego pontyfikacie oraz promocja jego nauczania. Twierdzenie przywołanych posłów, którymi pomawiają Jana Pawła II o działalność przestępczą na tle pedofilskim, nie tylko godzi w dobre imię tych organizacji, ale w sens ich działalności, która polega na kultywowaniu pamięci papieża Polaka. Ze wspomnianych wypowiedzi wynika, że swoim działaniem organizacje te propagują i upowszechniają wiedzę oraz pielęgnują pamięć o przestępcy odpowiedzialnym za krzywdzenie dzieci w sposób zasługujący na szczególne potępienie.

Wygłoszone przez Joannę Senyszyn i Roberta Biedronia nieprawdziwe informacje, sugerujące uczestnictwo patrona tych organizacji w pedofilskim procederze, naraża je na utratę zaufania, podważając ich wiarygodność i legitymację do kontynuowania dotychczasowej działalności. W związku z tym i Stowarzyszenie i Fundacja wystąpiły z pozwami przeciwko politykom, żądając usunięcia skutków naruszenia ich dobrego imienia, w szczególności przeprosin dokonanych w sposób adekwatny do charakteru i rodzaju naruszenia oraz zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

„Nigdy nie myśleliśmy, że będziemy musieli powołać program w obronie bezkompromisowego obrońcy praw człowieka, osoby, która przyczyniła się tak znacznie do obalenia zbrodniczego reżimu komunistycznego w wielu krajach. W ostatnich miesiącach nasiliły się jednak ataki i kłamstwa na temat Jana Pawła II, zarzucające mu wręcz czerpanie korzyści z przestępstw na szkodę dzieci” – zaznaczył adw. dr Bartosz Lewandowski, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Wspieram

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok wobec duchownego, skazanego za molestowanie. Ordo Iuris reprezentował pokrzywdzonego

· Sąd Okręgowy utrzymał skazujący wyrok wobec byłego proboszcza, który dopuścił się molestowania pokrzywdzonego reprezentowanego przez prawników Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

23.06.2022

Ordo Iuris składa apelację w sprawie kierowniczki z IKEA

· Sąd Rejonowy w Krakowie przekazał do Sądu Okręgowego w Krakowie złożoną przez Ordo Iuris apelację w sprawie kierowniczki ds. zarządzano zasobami ludzkimi sieci IKEA, uniewinnionej w pierwszej instancji.

Czytaj Więcej

Dzieci pozostaną z rodzicami. Postanowienie sądu w przeddzień Dnia Dziecka

· Sąd Rejonowy w Kielcach zdecydował o tym, aby nie umieszczać w pieczy zastępczej trójki dzieci, w tym dwojga niepełnosprawnych.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

19.05.2022

12 największych sukcesów Ordo Iuris. Działamy dla Was!

Niemal 9 lat działalności Ordo Iuris przyniosło liczne dowody skuteczności naszej pracy. Prezentujemy 12 obszarów, w których Instytut odnosił największe sukcesy.

 

Czytaj Więcej
Błąd SMTP: Nie można uwierzytelnić.