Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Przeciwko dyskryminacji chrześcijan – Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris

Data publikacji: 22.01.2019

Adobe Stock

Instytut Ordo Iuris powołał Centrum Wolności Religijnej. Jego zadaniem jest monitorowanie wszelkich aktów i zdarzeń, do których doszło ze względu na wrogość wobec wspólnot religijnych w Polsce. Zjawisko szerzenia nienawiści względem grup wyznaniowych jest coraz bardziej widoczne i dotyczy w dużej mierze chrześcijan.

Od 2015 roku eksperci Ordo Iuris przygotowują raport o przestępstwach z nienawiści względem chrześcijan. W 2017 r. zgłoszono Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 34 takie przypadki. OBWE każdego roku sporządza raport dotyczący skali przestępstw z nienawiści wobec określonych grup, uwzględniając również zgłoszenia dotyczące dyskryminacji i agresji względem chrześcijan w całej Europie. Zjawisko to jest już na tyle powszechne, że coraz częściej określa się je nazwą chrystianofobii.

„Obecnie przygotowujemy raport za 2018 rok, gdzie liczba zgromadzonych incydentów, w których dochodziło do aktów motywowanych nienawiścią do chrześcijan wciąż nie maleje. Wiemy, że skala tego zjawiska jest jednak o wiele większa niż jesteśmy w  stanie to samodzielnie wykryć. Potwierdzają to badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego przeprowadzone w latach 2012-2014, wedle których w Polsce doszło do ponad 1000 przypadków dyskryminacji katolików lub przestępstw na tle religijnym przeciwko chrześcijanom” – wskazuje Karina Walinowicz, dyrektor Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris.

Centrum Wolności Religijnej ma na celu umożliwienie obywatelom szybkiego zgłaszania drogą elektroniczną informacji o zdarzeniach będących przejawem dyskryminacji, braku tolerancji czy też agresji względem chrześcijan, dokonanych w Polsce. Wszystkie przypadki będą ewidencjonowane, katalogowane i regularnie publikowane w raportach, a następnie przedstawiane opinii publicznej. Każde zgłoszenie zostanie również poddane analizie pod kątem konieczności interwencji procesowej, wszędzie tam, gdzie okaże się to niezbędne.

„Niestety dominuje błędne przekonanie, że chrześcijanie jako że są przedstawicielami większości, nie mogą być ofiarami dyskryminacji czy marginalizacji w życiu społecznym i publicznym. Dotychczas nikt w Polsce regularnie nie monitorował takich niepokojących przypadków, ani nie prowadził ich rejestru, teraz się to zmieni” – dodaje Karina Walinowicz.

O powstaniu Centrum Wolności Religijnej poinformowani zostali biskupi Konferencji Episkopatu Polski, prawosławny metropolita warszawski i całej Polski biskup Sawa oraz przewodniczący Rady Kościoła Baptystów w RP - pastor dr Mateusz Wichary. Cały czas odbywają się również spotkania i rozmowy z hierarchami innych chrześcijańskich wyznań.

STRONA INTERNETOWA CENTRUM WOLNOŚCI RELIGIJNEJ

 

Wspieram

Nastolatka wróciła do rodziców – Ordo Iuris pomaga rodzinie z Warszawy

Z powodu nieprawdziwego donosu o rzekomym stosowaniu przemocy przez rodziców, nastolatka z Warszawy cierpiąca na zespół Aspergera została na pół roku odseparowana od rodziny. Dzięki interwencji prawników z Instytutu Ordo Iuris sądy zwolniły dwunastolatkę z domu dziecka i oczyściły rodziców z zarzutu znęcania.

Czytaj Więcej

Rodzina znowu razem – skuteczna interwencja Ordo Iuris

Kolejna udana interwencja prawników Ordo Iuris w sprawie rodzinnej. Kobieta z Łodzi wielokrotnie występowała do sądu z wnioskiem o zmianę niekorzystnego dla rodziny orzeczenia o umieszczeniu dzieci w domu dziecka. W ostatnim postanowieniu Sąd Rejonowy oparł się  na opinii biegłego, który po zaledwie krótkiej rozmowie wydał negatywną opinię na temat jej sytuacji rodzinnej. Dopiero po interwencji Instytutu Ordo Iuris Sąd Okręgowy przychylił się do zaskarżenia niekorzystnego postanowienia i dzieci ponownie wróciły pod opiekę matki.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.06.2019

Trwa walka o życie Vincenta Lamberta. W jego obronie wystąpił Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych

Od czterech lat rodzice Vincenta Lamberta walczą o jego życie przed francuskimi sądami, które zatwierdziły decyzję lekarzy o zaprzestaniu nawadniania i odżywiania pacjenta. Europejski Trybunał Praw Człowieka, mimo apelacji, odmówił wstrzymania biernej eutanazji na czas trwania postępowania. Dopiero Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych wezwał władze francuskie do zaprzestania uśmiercania Vincenta Lamberta.

Czytaj Więcej

Kolejny samorząd w obronie rodziny. Powiat przasnyski przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin

Rada Powiatu Przasnyskiego w województwie mazowieckim jednogłośnie przyjęła Samorządową Kartę Praw Rodzin. Dokument przygotowany przy współudziale Instytutu Ordo Iuris i innych licznych organizacji społecznych, zaakceptowały samorządy w trzech różnych województwach. Wcześniej wolę realizacji postulatów zawartych w Karcie zadeklarowały władze lokalne w Łowiczu i Radzyniu Podlaskim.

SAMORZĄDOWA KARTA PRAW RODZIN

Czytaj Więcej