fbpx Sąd podtrzymuje uniewinnienie kierowniczki z IKEA. Trwa drugie postępowanie | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd podtrzymuje uniewinnienie kierowniczki z IKEA. Trwa drugie postępowanie

Data publikacji: 06.12.2022

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał orzeczenie Sądu Rejonowego uniewinniające kierowniczkę ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sieci IKEA. Kobiecie zarzucano dyskryminację ze względu na wyznanie.

· Sprawa dotyczyła zwolnienia w 2019 r. pracownika za cytowanie przez niego fragmentów Pisma Świętego na firmowym forum.

· Postępowanie wytoczyła prokuratura. Instytut Ordo Iuris występował w nim w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

· Apelacje prokuratury i Ordo Iuris od wyroku sądu pierwszej instancji zostały oddalone przez Sąd Okręgowy.

· Po otrzymaniu uzasadnienia, Instytut podejmie decyzję co do złożenia kasacji do Sądu Najwyższego.

· Wciąż toczy się zainicjowany przez Ordo Iuris proces w sprawie naruszenia prawa pracy przez firmę IKEA.

 

Sąd Okręgowy w Krakowie rozpoznając apelację oskarżycieli w sprawie kierowniczki IKEA zakończył postępowanie karne zainicjowane z urzędu przez prokuraturę. Instytut Ordo Iuris przystąpił do postępowania karnego na prawach oskarżyciela posiłkowego i przyłączył się do stanowiska prokuratury. Co istotne, rozstrzygnięte postępowanie karne nie jest tożsame z postępowaniem zainicjowanym przez prawników Ordo Iuris które nadal toczy się przed Sądem Pracy o dyskryminacje zwolnionego pracownika przez IKEA. Prawnicy Instytutu reprezentują zwolnionego Janusza Komendę, domagając się przywrócenia go do pracy oraz przekazania środków na cele charytatywne.

 

Sprawa ma swój początek w 2019 r., kiedy to władze sieci IKEA na wewnętrznym forum firmy zamieściły treści promujące postulaty ruchu LGBT. Pracownik firmy - Janusz Komenda, krytycznie ocenił postępowanie pracodawcy. Na poparcie swojej opinii przytoczył cytaty z Biblii odnoszące się do praktyk homoseksualnych.

 

Rekcją władz firmy było zwolnienie Janusza Komendy. Rozwiązanie umowy miało być spowodowane rzekomym „naruszeniem zasad współżycia społecznego” oraz „utratą zaufania do pracodawcy”. W rzeczywistości, Janusz Komenda otrzymywał pozytywne opinie od przełożonych współpracowników i klientów. Jego wynagrodzenie było wielokrotnie podnoszone.

 

Decyzja władz IKEA naruszyła liczne przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, przede wszystkim art. 53 Konstytucji RP, który zapewnia wolność wyznania i art. 54 gwarantujący wolność posiadania i głoszenia poglądów. Pogwałcone zostały także art. 11 ust. 3 i art. 18 ust. 3a Kodeksu pracy, zakazujące dyskryminacji ze względu na poglądy i wyznanie. Firma naruszyła również art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który zapewnia wolność posiadania i głoszenia własnych przekonań.

 

Postępowanie, w którym zapadło orzeczenie, zostało wytoczone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Na ławie oskarżonych zasiadła kierowniczka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w IKEA. Postępowanie dotyczyło dyskryminacji ze względu na wyznanie, czyli naruszenia art. 194 Kodeksu karnego. Po wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy, Instytut Ordo Iuris, występujący w roli oskarżyciela posiłkowego, złożył apelację w tej sprawie. Apelację skierowała również prokuratura.

 

Zdaniem Instytutu, wyrok pierwszej instancji zawierał szereg naruszeń przepisów prawa procesowego, które doprowadziły do niewłaściwego ustalenia stanu faktycznego sprawy. Było to powodem nieuzasadnionego, w opinii Ordo Iuris, uznania, że kierowniczka nie miała na celu dyskryminacji pracownika. Ponadto, Sąd Rejonowy opierał się głównie na dowodach korzystnych dla oskarżonej, w tym opinii biegłych.

 

Wspieram
Wolność Sumienia

26.01.2023

Cała Polska mówi o tym poradniku. Przeczytaj!

Wolność sumienia jest dziś często kwestionowana przez radykalne ideologie. Dlatego Instytut Ordo Iuris w szczególny sposób skupia się na ochronie tej niezwykle istotnej, konstytucyjnie chronionej wartości. Prób łamania sumienia doświadczył w Polsce m.in. Adam Jacek - łódzki drukarz. Mężczyzna odmówił wydrukowania materiałów promujących organizację LGBT, za co został skazany przez sądy dwóch instancji. Następnie uniewinnił go Sąd Apelacyjny, a wyrok ten podtrzymał Sąd Najwyższy. Dzięki interwencji Ordo Iuris, art.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

25.01.2023

Liczne przestępstwa z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. OBWE uwzględnia raport Ordo Iuris

· Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opublikowała raport dotyczący przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w różnych krajach w 2021 roku.

· W publikacji uwzględniono zgłoszenia przypadków odnotowanych przez Instytut Ordo Iuris.

· Wśród opisanych sytuacji znalazły się m.in. śmiertelne pobicie księdza, atak z bronią w ręku na kapłana odprawiającego Mszę, zniszczenia kościołów i kapliczek, podpalenia czy kradzieże.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

23.01.2023

Jak nie stracić pracy za cytowanie Biblii?

Jednym z najważniejszych dla naszego Instytutu wydarzeń ostatnich tygodni było zwycięstwo w głośnej sprawie pracownika salonu meblowego IKEA. Janusz Komenda w 2019 roku został zwolniony z pracy za poparty biblijnymi cytatami sprzeciw wobec narzucania pracownikom obowiązku poparcia postulatów lobby LGBT. Idąc za ciosem, opublikowaliśmy niedawno przystępny poradnik prawny dla pracowników, przedsiębiorców, przedstawicieli zawodów medycznych oraz wykładowców akademickich, których wolność sumienia, słowa czy wyznania jest zagrożona w miejscu pracy.

Czytaj Więcej

Wielka Izba ETPC: wszystkie państwa Rady Europy mają obowiązek instytucjonalizacji związków jednopłciowych

· Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydała wyrok, w którym stwierdza, że państwa Rady Europy mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych”.

Czytaj Więcej