Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd podtrzymuje uniewinnienie kierowniczki z IKEA. Trwa drugie postępowanie

Data publikacji: 06.12.2022

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy w Krakowie podtrzymał orzeczenie Sądu Rejonowego uniewinniające kierowniczkę ds. zarządzania zasobami ludzkimi w sieci IKEA. Kobiecie zarzucano dyskryminację ze względu na wyznanie.

· Sprawa dotyczyła zwolnienia w 2019 r. pracownika za cytowanie przez niego fragmentów Pisma Świętego na firmowym forum.

· Postępowanie wytoczyła prokuratura. Instytut Ordo Iuris występował w nim w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

· Apelacje prokuratury i Ordo Iuris od wyroku sądu pierwszej instancji zostały oddalone przez Sąd Okręgowy.

· Po otrzymaniu uzasadnienia, Instytut podejmie decyzję co do złożenia kasacji do Sądu Najwyższego.

· Wciąż toczy się zainicjowany przez Ordo Iuris proces w sprawie naruszenia prawa pracy przez firmę IKEA.

 

Sąd Okręgowy w Krakowie rozpoznając apelację oskarżycieli w sprawie kierowniczki IKEA zakończył postępowanie karne zainicjowane z urzędu przez prokuraturę. Instytut Ordo Iuris przystąpił do postępowania karnego na prawach oskarżyciela posiłkowego i przyłączył się do stanowiska prokuratury. Co istotne, rozstrzygnięte postępowanie karne nie jest tożsame z postępowaniem zainicjowanym przez prawników Ordo Iuris które nadal toczy się przed Sądem Pracy o dyskryminacje zwolnionego pracownika przez IKEA. Prawnicy Instytutu reprezentują zwolnionego Janusza Komendę, domagając się przywrócenia go do pracy oraz przekazania środków na cele charytatywne.

 

Sprawa ma swój początek w 2019 r., kiedy to władze sieci IKEA na wewnętrznym forum firmy zamieściły treści promujące postulaty ruchu LGBT. Pracownik firmy - Janusz Komenda, krytycznie ocenił postępowanie pracodawcy. Na poparcie swojej opinii przytoczył cytaty z Biblii odnoszące się do praktyk homoseksualnych.

 

Rekcją władz firmy było zwolnienie Janusza Komendy. Rozwiązanie umowy miało być spowodowane rzekomym „naruszeniem zasad współżycia społecznego” oraz „utratą zaufania do pracodawcy”. W rzeczywistości, Janusz Komenda otrzymywał pozytywne opinie od przełożonych współpracowników i klientów. Jego wynagrodzenie było wielokrotnie podnoszone.

 

Decyzja władz IKEA naruszyła liczne przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, przede wszystkim art. 53 Konstytucji RP, który zapewnia wolność wyznania i art. 54 gwarantujący wolność posiadania i głoszenia poglądów. Pogwałcone zostały także art. 11 ust. 3 i art. 18 ust. 3a Kodeksu pracy, zakazujące dyskryminacji ze względu na poglądy i wyznanie. Firma naruszyła również art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który zapewnia wolność posiadania i głoszenia własnych przekonań.

 

Postępowanie, w którym zapadło orzeczenie, zostało wytoczone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Na ławie oskarżonych zasiadła kierowniczka ds. zarządzania zasobami ludzkimi w IKEA. Postępowanie dotyczyło dyskryminacji ze względu na wyznanie, czyli naruszenia art. 194 Kodeksu karnego. Po wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy, Instytut Ordo Iuris, występujący w roli oskarżyciela posiłkowego, złożył apelację w tej sprawie. Apelację skierowała również prokuratura.

 

Zdaniem Instytutu, wyrok pierwszej instancji zawierał szereg naruszeń przepisów prawa procesowego, które doprowadziły do niewłaściwego ustalenia stanu faktycznego sprawy. Było to powodem nieuzasadnionego, w opinii Ordo Iuris, uznania, że kierowniczka nie miała na celu dyskryminacji pracownika. Ponadto, Sąd Rejonowy opierał się głównie na dowodach korzystnych dla oskarżonej, w tym opinii biegłych.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

26.05.2023

Czwarty działacz prolife uniewinniony od zarzutu rzekomego zakłócania demonstracji ruchu LGBT w Częstochowie

· Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił czwartego z działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia, którzy zostali obwinieni o domniemane zakłócanie demonstracji ruchu LGBT.

Czytaj Więcej

Trybunał w Strasburgu nakazuje Rumunii instytucjonalizację konkubinatów jednopłciowych, mimo sprzeciwu większości społeczeństwa

· Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że że Rumunia naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 21 par jednopłciowych, które złożyły skargę na brak możliwości sformalizowania ich konkubinatów.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

22.05.2023

“Margot” skazany - zapadł wyrok w sprawie zniszczenia furgonetki Fundacji Pro - Prawo do Życia oraz napaści na działaczy prolife

· Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia skazał troje aktywistów LGBT za udział w zbiegowisku, zniszczenie furgonetki Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz atak na jej działaczy, w wyniku którego jeden z obrońców życia doznał obrażeń ciała.

· Wśród skazanych jest Michał Sz. ps. „Margot”.

· Działaczom LGBT wymierzono kary ograniczenia wolności oraz wypłaty rekompensaty na rzecz pokrzywdzonych.

Czytaj Więcej

Matka dziewięciorga dzieci z Głogowa odzyskała pełną władzę rodzicielską

·      Sąd Rejonowy w Głogowie przywrócił pełną władzę rodzicielską matce dziewięciorga dzieci, uchylił nadzór kuratorski i zniósł zobowiązania nałożone na kobietę.

Czytaj Więcej