Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Aktywiści klimatyczni blokują drogi – jak reagować? Poradnik Ordo Iuris

Data publikacji: 15.05.2024

Adobe Stock

· W ostatnim czasie w wielu miejscach w Polsce i na świecie dochodzi do licznych protestów z udziałem aktywistów klimatycznych.

· Demonstranci często blokują drogi, przyklejając się do jezdni.

· Aktywiści dopuszczają się też niszczenia zabytków i dzieł sztuki oraz zakłócania wydarzeń kulturalnych lub naukowych.

· Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik wyjaśniający, jak reagować na tego typu czyny popełniane przez działaczy klimatycznych.

· Prawnicy wskazują, m.in, co robić, gdy mamy do czynienia z blokadą ulicy oraz, czy można wobec osób nielegalnie protestujących zastosować siłę fizyczną lub dokonać ich obywatelskiego zatrzymania.

· Wstęp do poradnika napisał publicysta Łukasz Warzecha.

 

POBIERZ PORADNIK – LINK

 

W godzinach szczytu wbiegają na główne ulice Warszawy, przyklejają się do asfaltu, tworząc gigantyczne korki i opóźniając przejazd karetek pogotowia, zakłócają koncert w Filharmonii Narodowej i oblewają farbą warszawską syrenkę, krzycząc „To jest alarm! Jesteśmy ostatnim pokoleniem”. W ostatnim czasie działania aktywistów klimatycznych w Polsce ulegają znacznemu nasileniu i radykalizacji.

 

Obrana przez nich forma protestów w wielu przypadkach opiera się na aktach łamania prawa. Dbają, aby ich aktywność została zarejestrowana i odnotowana w mediach, i usprawiedliwiają swoje chuligańskie wybryki koniecznością wymuszenia na rządzie realizacji postawionych przez siebie postulatów. Ich działania uderzają przede wszystkim w mieszkańców miast, uprzykrzając im zwykłe, codzienne życie.

 

Temat zmian klimatycznych nie jest w naszej debacie społeczno-politycznej niczym nowym. Dyskusja wokół niego coraz częściej jednak przenosi się na polskie ulice i przybiera formy całkowicie nieakceptowalne. W sytuacji, gdy bezcenne dzieła sztuki czy pomniki oblewane są farbą, koncerty, opery i sztuki przerywane, a wreszcie tamowany jest ruch uliczny poprzez przyklejanie się aktywistów do jezdni – mamy do czynienia po prostu z naruszeniem licznych przepisów polskiego prawa.

 

Dlatego Instytut Ordo Iuris przygotował krótki poradnik odpowiadający na szereg pytań́ i wątpliwości związanych z granicą dopuszczalnego przeciwdziałania chuligańskim wybrykom, uprzykrzającym codzienne życie mieszkańców miasta przez blokowanie ulic, pospolity wandalizm oraz zakłócania publicznych wydarzeń. W publikacji zostały podane przykładowe wykroczenia i przestępstwa, których znamiona mogą realizować opisywane działania aktywistów klimatycznych.

 

Jak pisze we wstępie do poradnika Łukasz Warzecha, działania „klimatystów” są najczęściej wymierzone nie w rządzących (przeciwko którym protestują), ale w zwykłych obywateli. W ocenie publicysty, osoby uczestniczące „w chuligańskich akcjach wykazują zachowania typowe dla sekty”. Łukasz Warzecha podkreśla, że aktywiści klimatyczni najdalej posuwają się w państwach takich, jak Niemcy czy Wielka Brytania, gdzie dopuszczali się nawet ataków na fabryki czy blokowania ogólnokrajowych autostrad.

 

Poradnik odpowiada na szereg pytań i wątpliwości, które będą towarzyszyć polskim kierowcom, m. in.:

  • czy blokowanie ulic jest zgodne z prawem?
  • czy świadek zdarzenia może zastosować́ siłę̨ fizyczną w celu ujęcia sprawcy czynu zabronionego?
  • jak się zachować, gdy aktywiści klimatyczni blokują przejazd?
  • Co, jeśli aktywista jest przyklejony do asfaltu?
  • jak utrwalać́ przebieg popełnienia czynu zabronionego?
  • czy mogę domagać się odszkodowania od osoby, która blokuje mi przejazd?
  • czy jesteśmy skazani na „ekoterroryzm”?

 

Instytut Ordo Iuris organizuje również szkolenie online dla kierowców i przechodniów, dotyczące reagowania na niezgodne z prawem działania aktywistów klimatycznych. Poprowadzą je eksperci Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Szkolenie odbędzie się 17 maja o godz. 20. Zapisy poprzez LINK.

 

Instytut Ordo Iuris zapowiada także, że stosownie do swoich możliwości będzie oferował nieodpłatną pomoc prawną osobom, których prawa i wolności zostały naruszone w wyniku bezprawnych działań aktywistów klimatycznych.

Wspieram
Działalność Instytutu

20.05.2024

Co robić, gdy „klimatyści” łamią prawo? Szkolenie dla kierowców i przechodniów

· W Polsce i na świecie coraz częściej mają miejsce protesty aktywistów klimatycznych.

· Dochodzi m.in. do blokowania dróg, niszczenia zabytków i pomników czy zakłócania wydarzeń.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Sąd pobłażliwy dla „Babci Kasi”. Ordo Iuris wnosi apelację

· Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał aktywistkę Katarzynę A., znaną jako „Babcia Kasia”, na karę nagany za wtargnięcie przed ciężarówkę wykorzystywaną w ramach kampanii Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Trzaskowski zdejmuje krzyże i uderza w chrześcijan!

Rafał Trzaskowski dał sygnał do usunięcia krzyża, wizerunków świętych patronów i Najświętszej Maryi Panny z urzędów w całej stolicy. To tylko kwestia czasu, by bezprawne zarządzenie rozlało się na urzędy, szkoły i szpitale pod kontrolą lewicowych samorządów w całej Polsce. Dlatego podjęliśmy wielopoziomowe działania.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2024

Nie zdejmuj krzyża – apel do Rafała Trzaskowskiego

· Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia standardów równego traktowania” w stołecznych urzędach.

Czytaj Więcej