fbpx Dla pracodawców i pracowników. Rozszerzone wydanie poradnika Ordo Iuris dotyczącego obowiązku szczepień | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Dla pracodawców i pracowników. Rozszerzone wydanie poradnika Ordo Iuris dotyczącego obowiązku szczepień

Data publikacji: 07.03.2022

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris przygotował II rozszerzone wydanie poradnika kierowanego do osób objętych rozporządzeniem wprowadzającym obowiązek szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

· Niewypełnienie obowiązku szczepienia nie stanowi podstawy rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca nie może żądać od pracownika deklaracji o przyjęciu szczepienia w określonym terminie.

· Ewentualne roszczenie odszkodowawcze pacjenta przeciwko placówce, w której rzekomo zakaził się Sars-CoV-2 od niezaszczepionego pracownika są niemal niemożliwe do udowodnienia.

· W celu uniknięcia roszczeń pracowników, którzy zakażą się Sars-CoV-2 w miejscu pracy, pracodawca powinien pisemnie poinformować pracowników o zagrożeniach zakażeniem, występujących na danym stanowisku pracy oraz o możliwości przyjęcia szczepionki, a także korzyściach i ryzykach, które płyną z jej przyjęcia.

 

 

POBIERZ PORADNIK - LINK

 

 

W związku z wprowadzeniem obowiązku szczepień ochronnych przeciwko Covid-19, Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik kierowany do osób objętych obowiązkiem szczepień, ich pracodawców, studentów kierunków medycznych oraz pracowników organów władz publicznych odpowiedzialnych za egzekwowanie obowiązku. Poradnik, oprócz wyjaśnienia praw i obowiązków wyżej wymienionych grup podmiotów, dotyka także tematyki warunków odmowy zaszczepienia, możliwych kar za niewypełnienie obowiązku szczepień, okoliczności zwalniających z obowiązku szczepień.

 

Wydanie II rozszerzone poradnika zostało przygotowane w odpowiedzi na pytania pracodawców, którzy obawiają się negatywnych konsekwencji prawnych nierozwiązania umowy o pracę z niezaszczepionym pracownikiem.  Co istotne, obowiązujące przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku wyciągnięcia wobec pracownika odmawiającego przyjęcia szczepienia konsekwencji w postaci zwolnienia, przeniesienia na inne stanowisko czy skierowania na bezpłatny urlop.  Pracownik nie musi także składać deklaracji o przyjęciu szczepienia przed wyznaczonym w rozporządzeniu terminem. Natomiast działania represyjne podjęte przez pracodawcę, związane z brakiem zaszczepienia mogą zostać uznane za dyskryminację.

 

W poszerzonej wersji poradnika wskazano m.in., że wprowadzony obowiązek szczepień personelu medycznego przeciwko Covid-19 wydaje się nie rodzić negatywnych konsekwencji po stronie pracodawców w związku z jego niewypełnieniem przez pracowników. Obowiązujące przepisy prawa nie wiążą możliwości wykonywania zawodu medycznego z wypełnieniem obowiązku szczepień przeciwko Covid-19. Ponadto, roszczenia pacjentów żądających zadośćuczynienia za zakażenie wirusem Sars-Cov-2 w placówce leczniczej, w związku z niewypełnieniem wynikającego z rozporządzenia obowiązku szczepień przeciwko Covid-19 wydają się niemal niemożliwe do udowodnienia.

 

Natomiast jeśli pracodawca chciałby zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami pracowników, którzy na terenie zakładu pracy zakazili się chorobą Covid-19, zasadnym będzie pisemne poinformowanie pracowników o zagrożeniach tą chorobą, występujących na danym stanowisku pracy. Pracodawca powinien przy tym podać informację o możliwości przyjęcia szczepionki, o korzyściach które płyną z jej przyjęcia i możliwych ryzykach.

 

„Dobrze zorganizowany i sprawnie działający system opieki zdrowotnej to podstawa realizacji konstytucyjnego prawa każdego do ochrony zdrowia. Nieprecyzyjne prawo, przez które pracodawcy zwalniają pracowników bojąc się ewentualnych negatywnych konsekwencji prawnych ich dalszej pracy, prowadzi do destrukcji tego fundamentu. Dlatego tak ważne jest rzetelne informowanie pracodawców o ryzykach jakie wiążą się z działaniami podjętymi wobec niezaszczepionych pracowników” – wskazał Łukasz Bernaciński, Członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

05.08.2022

Nadciąga kolejna fala obostrzeń?

Pod koniec lipca Minister Zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że spodziewa się szczytu letniej fali epidemii Covid‑19 w „okolicach połowy sierpnia”. W tym kontekście coraz częściej w mediach pojawiają się zapowiedzi przywrócenia sanitarnych rygorów, które zniesiono zaledwie kilka miesięcy temu.

WIĘCEJ W KOMENTARZU - LINK

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

03.08.2022

Wyrok ETPC w sprawie sędziego Żurka budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady równości

· Trwa dyskusja na temat zmian w ustroju Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.07.2022

Czy wygramy w walce z antychrześcijańską agresją?

Ostatnie dwa lata to czas prawdziwej erupcji nienawiści do chrześcijan w Polsce. Wulgarne i antykościelne demonstracje proaborcyjne, ataki na kościoły, miejsca kultu, a nawet fizyczne ataki na polskich księży i wiernych. Dziś możemy pochwalić się pierwszymi konkretnymi owocami tych działań. Naszego zaangażowania potrzebują kolejne sprawy, w których na sprawiedliwość czekają ofiary antychrześcijańskiej nienawiści.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.07.2022

Łukasz Bernaciński: Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w związku z COVID-19 niekonstytucyjne? Monografia Ordo Iuris

Ostatnie ponad dwa lata to czas dyskusji na temat zasadności i zgodności z prawem regulacji wprowadzanych w związku epidemią COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca 2020 roku oficjalnie uznała szerzenie się tej choroby za pandemię. Już dwa dni później w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego a tydzień później stan epidemii, który trwał nieprzerwanie do 16 maja 2022 roku.

Czytaj Więcej