Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Krok w stronę ograniczenia cenzury w Internecie – porozumienie Ministerstwa Cyfryzacji z Facebookiem

Data publikacji: 30.11.2018

Adobe Stock

Ministerstwo Cyfryzacji zawarło porozumienie z przedstawicielami portalu Facebook umożliwiające weryfikację przez Polskę blokad treści nakładanych przez administratorów platformy. Rozwiązania regulujące to zagadnienie były od dawna proponowane przez Ordo Iuris ze względu na likwidowanie przez portal wpisów i stron głównie o tematyce konserwatywnej, patriotycznej i chrześcijańskiej. Instytut przygotował m.in. założenia do projektu ustawy zmieniającej obowiązujące w tej kwestii przepisy. W inicjatywę włączyli się także znani dziennikarze, których dotknęła cenzura. Akcję poparło też tysiące internautów.

Działania Ordo Iuris były odpowiedzią na usuwanie przez administracje portali społecznościowych treści publikowanych przez użytkowników lub ograniczanie dostępu do nich. Odbywało się to w oparciu o kryteria ideologiczne i polityczne. Z cenzurowaniem zetknęli się przede wszystkim internauci zamieszczający treści promujące wartości chrześcijańskie, czy patriotyczne. Likwidowane były m.in. wpisy i profile dotyczące historii Armii Krajowej, czy husarii, a także zdjęcia piłkarzy w koszulkach z symbolem „Polski Walczącej”. Usunięto również wydarzenie dotyczące festiwalu rekolekcyjnego, czy zdjęcia z Marszu Niepodległości w 2017 r. autorstwa znanego fotografa Chrisa Niedenthala.

Instytut przeprowadził zbiórkę podpisów pod petycją do Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego w sprawie zmian w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zebrano ich ponad 14 tys. Inicjatywa spotkała się także z poparciem znanych dziennikarzy - Rafała Ziemkiewicza, Witolda Gadowskiego, Magdaleny Ogórek, Tomasza Terlikowskiego, czy Cezarego Krysztopy. Akcję poparło również Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Eksperci Ordo Iuris zostali zaproszeni przez Ministerstwo do udziału w konsultacjach, których celem było wypracowanie nowych rozwiązań. W projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Instytut sugerował powierzenie rozstrzygania niektórych sporów dotyczących cenzury na portalach społecznościowych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub sądom powszechnym.

Porozumienie między Facebookiem, a Ministerstwem Cyfryzacji zakłada utworzenie Punktu Kontaktowego. Będzie on służył użytkownikom portalu, których wpisy lub profile zostały zablokowane, do składania wniosków o sprawdzenie słuszności działań administracji portalu.

Co istotne, porozumienie nie daje Ministerstwu dodatkowych uprawnień cenzorskich. Weryfikowane będą bowiem treści już zablokowane przez Facebooka, wobec których reklamacja nie została rozpatrzona w terminie lub rozpatrzono ją negatywnie.  

„Ministerstwo wysłuchało postulatów środowisk katolickich, konserwatywnych i narodowych, które apelowały do rządu o zajęcie się sprawą cenzurowania treści. Krokiem w dobrą stronę jest utworzenie Punktu Kontaktowego, czyli krajowej jednostki, która będzie się zajmować weryfikacją nakładanych przez Facebooka blokad. Wątpliwości budzi natomiast brak regulacji zapewniających bezstronność członków Punktu”– skomentował mec. Tomasz Chudzinski z Centrum Analiz Instytutu Ordo Iuris.

W Instytucie prowadzone są obecnie prace nad wnioskiem do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Dotyczy on zbadania regulaminu Facebooka pod kątem istnienia w nich niedozwolonych zapisów.  

 

Wspieram

Walka o równouprawnienie czy absolutną wolność "gender"? Analiza komunikatu Komisji Europejskiej „A Union of Equality: Gender Equailty Strategy 2020-2025”

Wiosną br. Komisja Europejska opublikowała nowy Komunikat Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Unia równości: strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020- 2025” (ang. „A Union of Equality: Gender Equailty Strategy 2020-2025”, dalej: Strategia na rzecz równouprawnienia “gender”). Jest to trzeci tego typu dokument wyznaczający ramy polityki równościowej w Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

01.06.2020

Oświadczenie prof. Ewy Budzyńskiej w związku z przesłuchaniami studentów Uniwersytetu Śląskiego

W ostatnim czasie duże zainteresowanie opinii publicznej wywołały czynności prowadzone przez katowickie organy ścigania w związku ze sprawą prof. Ewy Budzyńskiej. Wobec socjolog na Uniwersytecie Śląskim toczy się postępowanie dyscyplinarne. Prawnicy Ordo Iuris reprezentują ją zarówno w tym postępowaniu, jak i w toku czynności policyjnych, jako pokrzywdzoną przestępstwem fałszowania dowodów.  Prof. Ewa Budzyńska wydała oświadczenie w tej sprawie.

Czytaj Więcej
Edukacja

30.05.2020

Sprawa Profesor Ewy Budzyńskiej nie dotyczy studentów, to spór o wolność akademicką [WIDEO]

Prokuratura i Policja w Katowicach prowadzą dochodzenie w sprawie nieprawidłowości postępowania dyscyplinarnego wszczętego przeciwko prof. Ewie Budzyńskiej. Wszczęte z urzędu przez organy ścigania postępowanie nie jest wymierzone przeciwko studentom, a jego celem jest ustalenie czy nie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 235 kodeksu karnego, czyli „tworzenia fałszywych dowodów lub innych podstępnych zabiegów powodujących prowadzenie przeciwko określonej osobie ściganie o przewinienie dyscyplinarne”.

Czytaj Więcej

Zmanipulowany raport organizacji LGBT. Ordo Iuris odpowiada na zarzuty wobec Polski

ILGA Europe – organizacja zrzeszająca aktywistów LGBT z wielu krajów – opublikowała raport pt. „Tęczowa Europa”, w którym zarzuciła Polsce rzekome łamanie praw człowieka. Autorzy publikacji błędnie stwierdzają w nim, m.in. że część polskich samorządów ogłosiła się „strefami wolnymi od LGBT”.

Czytaj Więcej