Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Marika kieruje przedsądowe wezwanie do Wyborczej.pl za ujawnienie jej nazwiska

Data publikacji: 15.01.2024

Ordo Iuris

• Prawnicy Ordo Iuris wezwali „Gazetę Wyborczą” do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych Mariki – dziewczyny ułaskawionej przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

• Portal poznan.wyborcza.pl w jednym ze swoich artykułów, bez zgody Mariki, ujawnił jej nazwisko.

• Rozpowszechnienie uprzednio niepublikowanego nazwiska Mariki naruszyło jej dobra osobiste w postaci prawa do prywatności i dobrego imienia oraz doprowadziło do możliwości identyfikacji nie tylko jej samej, ale także członków jej rodziny.

• Do zaniechania naruszenia dóbr osobistych wezwani zostali autor artykułu, redaktor naczelny serwisu wyborcza.pl oraz jego wydawca - spółka Agora S.A.

• Marika domaga się usunięcia jej nazwiska z artykułów, przeprosin i wpłaty kwoty w wysokości 10 tys. zł na cel społeczny.

• Dziewczyna była skazana na 3 lata więzienia za próbę wyrwania torby w kolorach logotypu ruchu LGBT. W grudniu 2023 r. Marikę ułaskawił prezydent Andrzej Duda.

 

W sierpniu 2020 r. w Poznaniu miała miejsce manifestacja ruchu LGBT. W akcie sprzeciwu wobec propagowania skrajnych ideologii, Marika, wraz z trzema innymi osobami, usiłowała wyrwać jednej z kobiet torbę o wartości 15 zł w kolorach logotypu organizacji LGBT. Sąd prawomocnie skazał dziewczynę na 3 lata pozbawienia wolności za domniemane usiłowanie rozboju.

Po 13 miesiącach pobytu Mariki w zakładzie karnym, jej rodzina zwróciła się do Instytutu Ordo Iuris z prośbą o pomoc prawną w postępowaniu ułaskawieniowym. Prawnicy złożyli w jej sprawie szereg wniosków dowodowych. Po ich przekazaniu, ten sam sąd (ta sama sędzia), który wcześniej skazał dziewczynę, pozytywnie zaopiniował prośbę o ułaskawienie, co było konieczne do kontynuowania procedury.

Następnie reprezentujący Marikę prawnicy Instytutu Ordo Iuris skierowali do Prokuratora Generalnego wniosek o przerwę w odbywaniu kary. Prokurator Generalny przychylił się do wniosku pełnomocników skazanej, dzięki czemu Marika na decyzję Prezydenta w przedmiocie ułaskawienia mogła oczekiwać na wolności.

Instytut Ordo Iuris nagłośnił sprawę Mariki oraz uruchomił wspólnie ze Stowarzyszaniem Marsz Niepodległości i Młodzieżą Wszechpolską petycję internetową z apelem do Prezydenta RP o jej ułaskawienie, pod którą podpisało się niemal 30 tys. osób.

Ostatecznie Prezydent Andrzej Duda ułaskawił Marikę, kierując się przede wszystkim względami sprawiedliwościowymi i humanitarnymi – incydentalnym charakterem czynu, młodym wiekiem Mariki w chwili jego popełnienia, wyrażeniem skruchy, odbyciem części kary pozbawienia wolności i zrealizowaniem zobowiązań finansowych nałożonych wyrokiem przez skazaną.

Opisując sprawę Mariki na poznańskim portalu Wyborcza.pl, Piotr Żytnicki – zastępca redaktora naczelnego poznańskiego wydania portalu wyborcza.pl – 15 lipca 2023 r. opublikował po raz pierwszy, bez zgody samej zainteresowanej, nazwisko Mariki. W kolejnych artykułach opisujących sprawę Mariki, publikowanych w prasie, której wydawcą jest Agora S.A., także podawano jej nazwisko. W ślad za tymi publikacjami inne ogólnopolskie media zaczęły rozpowszechniać nazwisko Mariki.

W związku z tym, dziewczyna domaga się usunięcia swojego nazwiska z publikacji, których wydawcą jest Agora S.A., przeprosin i zapłaty kwoty w wysokości 10 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan z siedzibą w Gnieźnie.

- Ujawnienie nazwiska Mariki umożliwia identyfikację nie tylko jej, ale także członków jej rodziny, co w sposób oczywisty narusza prawo do prywatności. Podlega ono ochronie niezależnie od tego jak kto ocenia czyn, za który została skazana, oraz słuszność decyzji Prezydenta o ułaskawieniu. Nikt nie miał prawa publikować jej danych osobowych bez jej zgody. Należy przy tym pamiętać, że cała sprawa dotyczy młodej dziewczyny, która po ponad roku odbywania kary więzienia za próbę wyszarpnięcia lnianej torby w barwach ruchu LGBT, uzyskała przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności do czasu decyzji w przedmiocie ułaskawienia. Wyborcza.pl w Poznaniu ujawniła dane Mariki po jej bardzo trudnych doświadczeniach, związanych z procesem sądowym i pobytem w zakładzie karnym oraz w czasie ogromnego stresu dla niej oraz jej najbliższych, spowodowanego niepewnością, czy nie będzie musiała wrócić do więzienia, gdyby Prezydent nie zdecydował się skorzystać z prawa łaski. Przekazanie do publicznej wiadomości nazwiska Mariki naraziło całą jej rodzinę na dodatkowe niepokoje w i tak ciężkiej dla nich sytuacji. Przy tym nie bez znaczenia jest, że ostatecznie Marika została ułaskawiona – wskazała adw. Magdalena Majkowska, Członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.  

Wspieram
Wolności obywatelskie

19.07.2024

Zwiększenie „solidarności” w zakresie polityki migracyjnej – komunikat Komisji Europejskiej

· Komisja Europejska przedstawiła komunikat na temat Wspólnego planu wdrożenia Paktu w sprawie migracji i azylu. 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.07.2024

Potrzebna jest szeroka konfederacja w obronie Ojczyzny

Wybory z jesieni 2023 roku zmieniły sytuację polityczną Polski. Liberalny rząd Donalda Tuska dał sygnał, że jest przede wszystkim zainteresowany kooptacją naszego państwa do wielkiego projektu federalnej Europy. Nastąpiła także zmiana kursu w wymiarze praktycznym.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.07.2024

Tylko wspólnie możemy zapobiec prześladowaniom chrześcijan w Polsce

Gdy w ubiegłym roku władze w Polsce obejmowali politycy deklarujący jawnie swoją wrogość wobec chrześcijan i obiecujący swoim wyborcom ich „opiłowywanie”, wiedziałem, że musimy być gotowi na najgorsze.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.07.2024

Sąd podtrzymuje ukaranie „Babci Kasi”

· Sąd Okręgowy w Częstochowie podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego, którym aktywistka Katarzyna A., znana jako „Babcia Kasia”, została ukarana naganą za wtargnięcie przed ciężarówkę wykorzystywaną w ramach kampanii Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej