Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Media zagrożone uniformizacją i kontrolą przekazu – raport Instytutu Ordo Iuris

Data publikacji: 26.10.2023

Adobe Stock

· Działające w Polsce media tradycyjne kreują niejednokrotnie jednostronny obraz rzeczywistości.

· Nowe media, stanowiące coraz częściej źródło rzetelnych informacji, zagrożone są cenzura treści, podejmowaną przez wielkie koncerny internetowe.

· W Polsce obserwuje się też narastającą falę dezinformacji w mediach. Niekiedy jest ona prowadzona w sposób zorganizowany przez różne ośrodki.

· Instytut Ordo Iuris przygotował raport analizujący te niebezpieczne zjawiska.

 

PRZECZYTAJ RAPORT - LINK

 

Coraz częściej działające w Polsce mass media kreują jednostronny przekaz informacyjny, przez co odbiorcom informacji ukazywany jest tendencyjny, nieprawdziwy obraz rzeczywistości. Zjawisko to zwielokrotniły przemiany na gruncie prawnym, sprowadzające się do ograniczenia roli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i utworzenia Rady Mediów Narodowych. Ponadto, deprofesjonalizacji uległ zawód dziennikarza, co jest związane z ograniczeniem wolności i swobody zawodowej dziennikarzy.

 

Innym ważnym problemem jest zagrożenie wolności słowa w Internecie wynikające z powtarzających się przypadków ingerencji zarówno ze strony korporacji będących właścicielami mediów społecznościowych, jak i władzy publicznej. Międzynarodowe koncerny podejmują arbitralne decyzje skutkujące blokowaniem lub usuwaniem określonych treści, kont użytkowników lub całych portali informacyjnych. Naruszenia wolności słowa mogą być także efektem aktywności służb specjalnych działających w oparciu o niedostatecznie sprecyzowane normy prawne.

 

Narastającym problemem pozostaje także obecna w polskim systemie medialnym dezinformacja skutkująca manipulowaniem opinią publiczną. Narzędziami dezinformacji społeczeństwa są nie tylko fake newsy, lecz – jak może się wydawać - także dziennikarze, którzy z różnych pobudek, celowo albo będąc wykorzystywani, zafałszowują obraz rzeczywistości. O skali wykorzystania dezinformacji świadczy fakt, że wyróżnia się już nowy rodzaj wojny prowadzonej między wrogimi podmiotami – wojnę informacyjną.

 

Dostrzegając narastającą falę zjawisk uderzających w wolność i pluralizm polskiego systemu medialnego, eksperci Instytutu Ordo Iuris przeanalizowali główne problemy prowadzące do ograniczenia wolności słowa, zakłócenia demokratycznych procesów wyborczych, obniżenia jakości debaty publicznej czy zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

 

„Zagrożenia dla polskiego systemu medialnego koncentrują się wokół trzech głównych zagadnień – wolności mediów i rozpowszechniania przez nie rzetelnych informacji, zjawiska celowej dezinformacji i tworzenia fake newsów oraz ograniczania pluralizmu przekazu.  Dotyczy to zarówno sfery zewnętrznej - czyli istnienia różnych mediów kierujących przekaz do „własnych” środowisk - jak i, przede wszystkim, w sferze wewnętrznej, czyli ukazywania różnych punktów widzenia i otwartej dyskusji nad omawianymi zagadnieniami w ramach jednego medium” – podkreśla Łukasz Bernaciński, członek zarządu Ordo Iuris.

 

Od wielu lat Instytut monitoruje naruszenia wolności mediów, udzielając interwencyjnej pomocy prawnej poszkodowanym, oddziałując na proces legislacyjny na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz prowadząc badania naukowe w tym obszarze. Prezentowany raport stanowi kolejną z serii publikacji dostępnych na stronie internetowej Instytutu.

Wspieram
Wolności obywatelskie

22.05.2024

Zmiany w traktatach unijnych - co to znaczy dla Polski?

Najnowsza analiza z serii „Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie” skupia się na potencjalnych negatywnych skutkach dla Polski wynikających z planowanych zmian w Traktatach Unii Europejskiej. Komisja Europejska dąży do stworzenia suwerennego państwa federalnego z centralną władzą w Brukseli. Proces zmian traktatowych może obejmować przeprowadzenie referendów ogólnokrajowych, a w Polsce takie referendum może odbyć się po wyborach prezydenckich, które wygra kandydat popierający federalizację UE. Autorką analizy jest prof. Anna Łabno.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.05.2024

Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił powództwo byłego aktywisty ruchu LGBT przeciwko Fundacji Pro – Prawo życia

· Sąd Okręgowy we Wrocławiu po raz drugi oddalił powództwo byłego działacza ruchu LGBT przeciwko Fundacji Pro – Prawo do życia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.05.2024

Pozorne działanie Unii Europejskiej w walce z korupcją – organ do spraw etyki

· Parlament Europejski opowiedział się za wnioskiem Komisji Europejskiej w sprawie powołania międzyinstytucjonalnego organu do spraw etyki.

· Ma on na celu ustanowienie wspólnych ram etycznego postępowania we wszystkich instytucjach UE. 

· Wniosek dotyczący powołania organu stanowi odpowiedź na aferę „katargate”, która ujawniła proceder związany z łapówkami za wpływy w Parlamencie Europejskim.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.05.2024

Projekt Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych – mniejsze ograniczenie suwerenności państw w zakresie polityki zdrowotnej

· Na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia ukazał się nowy projekt Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, czyli regulacji mających na celu zapobieganie pandemiom. 

Czytaj Więcej