Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Murem za Brygadą Świętokrzyską. Apel w obronie pamięci bohaterów

Data publikacji: 26.03.2024

Adobe Stock

· Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymał zakaz organizacji wydarzeń upamiętniających żołnierzy Wojska Polskiego służących w Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych.

· Taką decyzję wydała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, której resortowi podlega urząd.

· Instytut Ordo Iuris i Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych uruchomiły petycję do premiera Donalda Tuska, w której domagają się wycofania decyzji Minister Rodziny.

· Autorzy apelu wskazują na zasługi Brygady Świętokrzyskiej – walkę z niemieckim i sowieckim okupantem, wyzwolenie obozu koncentracyjnego dla kobiet w czeskim Holiszowie oraz uwolnienie 6 tys. przymusowych robotników.

· Petycję można podpisywać na stronie muremzabrygada.pl.

· Apel poparło kilka organizacji patriotycznych m.in. Młodzież Wszechpolska czy Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

 

PODPISZ PETYCJĘ - LINK

 

W petycji podkreślono, że Brygada Świętokrzyska była jedną z największych jednostek partyzanckich Polskiego Państwa Podziemnego. Oddział ten zasłynął wyzwoleniem żeńskiego obozu koncentracyjnego KL Holleischen w czeskim Holiszowie. Załoga obozu była gotowa do spalenia żywcem 280 Żydówek zamkniętych w baraku. W sumie uratowano 1000 osadzonych. Brygada uwolniła też 6 tys. robotników przymusowych pracujących w niemieckich fabrykach w pobliżu Holiszowa.

Jednostka została wcielona do 3. Armii USA generała Pattona, w ramach której kontynuowała walkę z Niemcami. Amerykanie nie zgodzili się na żądanie Józefa Stalina wydania polskich partyzantów Sowietom. Żołnierze i oficerowie Brygady weszli w skład Polskich Kompanii Wartowniczych zajmujących się denazyfikacją Niemiec, u boku wojsk amerykańskich.

Ordo Iuris i Związek Żołnierzy NSZ wskazują, że decyzja Agnieszki Dziemianowicz-Bąk wpisuje się w komunistyczną propagandę na temat Brygady Świętokrzyskiej.

„Decyzja pani minister Dziemianowicz-Bąk może być motywowana względami ideologicznymi (należy do obozu politycznego będącego spadkobiercą PZPR – organizacji kolaborującej z sowieckim okupantem) lub zwykłą niewiedzą. Od 79 lat propagowana jest dezinformacja na temat żołnierzy Wojska Polskiego służących w Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ, jakoby jednostka ta miała kolaborować z Niemcami” – czytamy w apelu.

Autorzy petycji zaznaczają też, że Platforma Obywatelska w przeszłości popierała uchwały upamiętniające żołnierzy NSZ.

„Pragniemy również przypomnieć, że Pana partia głosowała za rocznicowymi uchwałami sejmowymi upamiętniającymi Narodowe Siły Zbrojne, w tym Brygadę Świętokrzyską NSZ, w 2012 roku oraz 2017 roku, kiedy uchwała została przyjęta przez Sejm RP przez aklamację” – podkreślono.

„Oczekujemy od Pana Prezesa Rady Ministrów konsekwencji oraz wycofania szkodliwych dla polskiej pamięci narodowej i godności żołnierza Wojska Polskiego decyzji Pani Minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Dzielenie krwi polskiej przelanej w walce o suwerenną Polskę jest szkodliwe, dzielące społeczeństwo i godzące w nasze narodowe bezpieczeństwo, szczególnie w sytuacji, kiedy znowu toczy się wojna w Europie” – wskazują Ordo Iuris i Związek Żołnierzy NSZ.

Wspieram
Wolności obywatelskie

15.04.2024

Nie można zmienić unijnych traktatów bez akceptacji wszystkich państw członkowskich. Analiza Ordo Iuris

· W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów unijnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.04.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Olsztynie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcony będzie wykład prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Olsztynie.

18 kwietnia, godz. 17:00

Centrum Św. Jakuba

ul. Pieniężnego 2A

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Jak się szyje „ruskie onuce”. Polityczne narracje mające zniszczyć prawicę

Choć Rosja ma prawdziwą i niebezpieczną agenturę wpływu na Zachodzie, to wciąż o działania promoskiewskie oskarża się tradycyjną konserwatywną prawicę. Wśród metod najczęściej używanych są:

● stworzenie wrażenia, że prawica ma jakieś niejawne biznesowe czy społeczne kontakty z reprezentantami Kremla;

● sugerowanie, że Moskwa za pomocą skomplikowanej sieci zależnych od siebie organizacji finansuje światowy konserwatyzm;

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Zaczyna się epoka genderowej cenzury w Polsce

Stało się. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało oficjalny projekt ustawy cenzorskiej. 3 lata więzienia mają grozić za prawdę niewygodną dla ideologów gender i aktywistów LGBT. Od kilku miesięcy szykowaliśmy się na ten dzień.

Czytaj Więcej