Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Murem za polskim mundurem. Apel poparcia dla obrońców granic

Data publikacji: 27.09.2023

Adobe Stock

· W ostatnim czasie nasiliły się ataki na żołnierzy broniących granicy polsko białoruskiej, co ma związek z filmem „Zielona granica” w reżyserii Agnieszki Holland.

· Dzieje się tak, mimo trwającego od ponad dwóch lat kryzysu migracyjnego, wywołanego napływem nielegalnych imigrantów na tereny przygraniczne.

· Sytuacja na granicy jest wynikiem wojny hybrydowej prowadzonej przez rządy Białorusi i Rosji, mającej na celu destabilizację w regionie.

· Instytut Ordo Iuris przygotował apel poparcia dla obrońców polskich granic, skierowany do wszystkich uczestników polskiego życia publicznego.

· Apel można podpisywać na stronie muremzapolskimmundurem.org.

PODPISZ APEL - LINK

Autorzy apelu wskazują na instrumentalne wykorzystywanie imigrantów z krajów trzeciego świata przez wschodnie reżimy.

- Już trzeci rok trwa próba destabilizacji naszego państwa, a tym samym wschodniej flanki NATO, jaką Mińsk oraz Moskwa rozpoczęły na pół roku przed agresją na Ukrainę przy pomocy ataku hybrydowego, polegającego na próbie zalania naszego kraju przez przytłaczającą falę nielegalnych imigrantów. Oszukani przez białoruskich przemytników ludzie, często zdesperowani i agresywni, stali się narzędziem w walce reżimu Aleksandra Łukaszenki z Polską – napisano.

Ordo Iuris podkreśla konieczność wsparcia dla polskich służb mundurowych – Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji i innych jednostek, które stają w obronie polskich granic.

- W polskim kodzie kulturowym zawsze obecny był wysoki szacunek dla polskiego munduru oraz wszystkich zaangażowanych w obronę polskiej państwowości oraz suwerenności – zaznaczono w apelu.

Instytut zaznacza, że sytuacja na granicy szkodzi zarówno samym ludziom padającym ofiarami przemytników, jak i mieszkańcom Polski i całego regionu.

- Wbrew wypowiedziom demoliberalnych polityków, dziennikarzy i celebrytów, skuteczna obrona i uszczelnienie polskiej granicy leży również w interesie ludzi pchanych przez Putina do porzucenia swoich krajów i odbycia niebezpiecznej i wycieńczającej podróży w nieznane. Skuteczne otwarcie szlaku migracji przez Polskę to stworzenie stałego kryzysu humanitarnego w tym rejonie Europy – wskazuje Ordo Iuris.

W apelu zwrócono także uwagę na działania propagandowe mające na celu przedstawienie w negatywnym świetle służb mundurowych broniących polskiej granicy. Należy do nich m.in. film Agnieszki Holland „Zielona granica”. Instytut zauważa, że tego typu działania wpisują się w rosyjską propagandę dążącą do oczernienia Polski i polskich funkcjonariuszy.

- Kolejne krzywdzące wypowiedzi polityków, wątpliwej wiarygodności utwory, takie jak ostatni film Agnieszki Holland oraz próby upolitycznienia kryzysu migracyjnego uważamy za godne potępienia – stwierdza Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

06.12.2023

Chrońmy świętości. Apel w sprawie „Madonny” i innych inicjatyw uderzających w chrześcijan

· W ostatnim czasie można zaobserwować nasilenie ataków na chrześcijan i symbole religijne.

· Przykładem jest warszawska restauracja „Madonna”, w której znajdują się liczne obrazy znieważające wizerunki Matki Boskiej czy Jezusa. Maryja jest tam przedstawiana w kontekstach seksualnych i wulgarnych.

· Instytut Ordo Iuris przygotował apel przeciwko wykorzystywaniu w ramach akcji marketingowych chrześcijańskich symboli w profanującej je formie.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

06.12.2023

Nowelizacja ustawy o handlu w niedzielę – chaos w handlu i życiu pracowników

· Zgodnie z najnowszymi regulacjami, w tym roku 10 grudnia został wprowadzony jako dodatkowa niedziela handlowa.

· Niepewność co do ostatecznego kształtu nowelizacji wymusiła na pracodawcach konieczność ustalenia kilku wersji harmonogramów pracy.

· Zmiany w harmonogramie pracy są dopuszczalne jedynie w sytuacjach określonych w zakładowych źródłach prawa pracy oraz w kodeksie pracy.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

05.12.2023

Cios w jedno z podstawowych praw. Hiszpania penalizuje publiczną modlitwę

· Władze Hiszpanii wprowadziły zakaz publicznej modlitwy, w tym odmawiania różańca w intencji ojczyzny. Decyzja ta stanowi odpowiedź na masowe protesty ludności wyrażające sprzeciw wobec amnestii separatystów z Katalonii.

· Państwa wprowadzając przepisy penalizujące cichą modlitwę naruszają prawo do wolności myśli i sumienia stanowiące jedno z podstawowych praw człowieka.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

05.12.2023

„Mowa nienawiści” wśród najpoważniejszych przestępstw. Głosowanie w Parlamencie Europejskim

· Parlament Europejski w najbliższych dniach zagłosuje nad projektem dotyczącym zwalczania „mowy nienawiści” i przestępstw z nienawiści.

Czytaj Więcej