Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nielegalni imigranci docierają do Polski. Ordo Iuris domaga się dokładnych informacji od władz wojewódzkich i Ambasady Niemiec

Data publikacji: 20.06.2024

Adobe Stock

· W ostatnim czasie media obiegły informacje o imigrantach docierających do Polski z terytoriów Niemiec i Białorusi.

· W związku z tym, Instytut Ordo Iuris złożył w urzędach wojewódzkich oraz w Straży Granicznej wnioski o dostęp do informacji publicznej w tej sprawie.

· Instytut zadał pytania m.in. o liczbę, narodowość, wiek i płeć imigrantów.

· Pismo w tej sprawie trafiło także do Ambasady Niemiec w Polsce.

· Prawnicy Instytutu Ordo Iuris przygotowują również zawiadomienie do prokuratury w związku z narażeniem na niebezpieczeństwo funkcjonariuszy pełniących służbę na granicy.

 

Według doniesień medialnych, 14 czerwca niemiecka policja przekroczyła przejście graniczne w Osinowie Dolnym. Funkcjonariusze zostawili po polskiej stronie granicy rodzinę imigrantów z Bliskiego Wschodu. Doniesienia te zostały już potwierdzone przez Straż Graniczną. W mediach pojawiły się też liczne informacje (w tym nagrania i zdjęcia) świadczące o zwiększonej w ostatnim czasie liczbie imigrantów, którzy dotarli do Polski bezpośrednio z terytorium Białorusi, ale także z terytorium Niemiec, dokąd mieli się przedostać z Polski, z powodu ich odesłania przez niemieckie władze.

 

Co do imigrantów wysyłanych z terytorium Niemiec, pojawiły się w przestrzeni medialnej duże rozbieżności między liczbami podawanymi przez władze niemieckie, idącymi według doniesień medialnych w tysiącach, a podawanymi przez przedstawicieli rządu Donalda Tuska w Polsce, którzy z mównicy sejmowej mówią o kilkuset takich przypadków od początku roku.

 

W reakcji na te doniesienia, Instytut Ordo Iuris skierował do wszystkich urzędów wojewódzkich oraz do Straży Granicznej wnioski o dostęp do informacji publicznej w tej sprawie. Instytut pyta, czy na terenie danego województwa znajdują się osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę polsko-białoruską, a jeśli tak, to ile takich osób odnotowano. Pytania dotyczą także tego, czy władze wojewódzkie są przygotowane na przyjęcie imigrantów oraz w jakich miejscach zamierzają ich ulokować. Ordo Iuris domaga się także informacji na temat narodowości, wieku i płci nielegalnych imigrantów.

 

We wnioskach znajdują się też pytania o osoby, które zostały wysłane z Niemiec do Polski. Instytut pyta również o to, na jakiej podstawie takie osoby trafiły do naszego kraju. Co do imigrantów z Niemiec, również zadano pytania o ich narodowość, wiek i płeć. Pismo w tej sprawie zostało też skierowane do Ambasady Niemiec w Polsce.

 

„Nikogo chyba nie trzeba przekonywać już, że od kilku lat na polsko-białoruskiej granicy trwa – eufemistycznie mówiąc – kryzys migracyjny. Wiemy, że to zaplanowana agresja hybrydowa ze strony Białorusi. Słyszymy doniesienia medialne o imigrantach, którym – pomimo muru na granicy i obecności tam pograniczników, wojska polskiego i innych służb – udaje się przedostać na teren Polski. Słyszymy też o przerzucaniu do Polski imigrantów przez Niemcy. Jednocześnie polskiej opinii publicznej nie są przekazywane żadne informacje o liczbie takich nielegalnych imigrantów, o ich kraju pochodzenia, płci czy wieku. Nie wiemy też, co się dalej z nimi dzieje – czy są lokowani w jakichś ośrodkach, czy są lokowani tymczasowo czy ich pobyt jest legalizowany. To ważne informacje z perspektywy jakości debaty publicznej i bezpieczeństwa Polski. Nie tylko wiemy już od dawna, że koczujący na polsko-białoruskiej granicy imigranci są agresywni – wszak dopuścili się morderstwa polskiego żołnierza – ale znamy także doświadczenia państw zachodnich co do tego, jak wpływa obecność obcych kulturowo imigrantów na stabilność tych państw i bezpieczeństwo rdzennej europejskiej ludności – wskazał Bartosz Malewski, prawnik z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

Ordo Iuris przygotowuje także zawiadomienie do prokuratury w związku z narażeniem na niebezpieczeństwo funkcjonariuszy pracujących na granicy polsko-białoruskiej.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

Wojewoda mazowiecki uderza w wolność zgromadzeń i kolejny raz odmawia Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego

· Sąd Apelacyjny w Warszawie ponownie oddalił zażalenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na decyzję wojewody mazowieckiego o odmowie wyrażenia zgody na nadanie Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.07.2024

WHO pod lupą. Ordo Iuris prezentuje swoją analizę w Sejmie

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawili w Sejmie analizę dotyczącą przyjętych na czerwcowej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.07.2024

Część kontrowersyjnych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych usunięta dzięki presji społecznej - analiza Ordo Iuris

· Podczas 77. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęto poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, tym samym kończąc definitywnie trwający od ponad dwóch lat proces rewizji tych regulacji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej