Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris broni rolników i zawiadamia prokuraturę w sprawie zachowania Policji

Data publikacji: 09.03.2024

Adobe Stock

· W Warszawie miały miejsce protesty rolników z całej Polski, sprzeciwiających się szkodliwej polityce „klimatycznej” Unii Europejskiej.

· Podczas manifestacji doszło do starć z policją. Na opublikowanych w mediach nagraniach widać prowokacyjne działania funkcjonariuszy, którzy agresywnie zachowywali się wobec protestujących, używając gazu pieprzowego, pałek teleskopowych, stosując przemoc fizyczną czy bezprawnie zatrzymując manifestantów.

· Prawnicy Ordo Iuris bronią zatrzymanych rolników, których osadzono w areszcie, a następnie przedstawiono zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjantów poprzez rzucanie w nich jajkami, które miały trafić w nogi policjantów czy przemieszczania się w tłumie w związku z udziałem w proteście.

· Instytut Ordo Iuris udziela bezpłatnej pomocy prawnej manifestującym.

· Prawnicy Instytutu przygotowują także zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy Policji, którzy mieli dbać o bezpieczny przebieg zgromadzenia.

 

Generalny protest rolników w Warszawie

 

6 marca 2024 r. w Warszawie odbył się protest rolników. Miał on na celu sprzeciw wobec obranej polityce „klimatycznej” Unii Europejskiej, która prowadzi do upadku rolnictwa, a w konsekwencji potężnego wzrostu cen żywności i energii, który dotknie wszystkich Polaków, w szczególności tych najuboższych. W manifestacji przeciwko niekorzystnym regulacjom Europejskiego Zielnego Ładu, brali udział rolnicy z całej Polski. Wśród uczestników protestu były także osoby starsze, kobiety oraz dzieci.

 

Brutalna pacyfikacja protestu rolników

 

Po kilku godzinach od rozpoczęcia protestu doszło do licznych ataków policji na manifestujących. Funkcjonariusze stosowali wobec manifestantów środki przymusu bezpośredniego bez uprzedniego ostrzeżenia. Wobec protestujących używany był gaz pieprzowy i pałki teleskopowe. Natomiast, zgodnie z art. 34 przepisów ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, „środków przymusu bezpośredniego można użyć po uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia tych środków”. Wiele z zaatakowanych osób zachowywało się całkowicie biernie w chwili ataku ze strony policjantów.

 

Instytut Ordo Iuris złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

Na dziesiątkach dokładnie analizowanych przez prawników Instytutu Ordo Iuris nagrań, widać, że doszło do nieuzasadnionego użycia siły przez policję wobec manifestujących uczestników zgromadzenia. W pewnym momencie policjanci zaczęli agresywnie wchodzić w tłum i wyłapywać konkretne osoby – także zupełnie przypadkowe. Potwierdzają to publikowane w mediach i na portalach społecznościowych nagrania. Zaatakowany gazem pieprzowym został nawet stojący z rolnikami poseł Konfederacji Sławomir Mentzen. Na jednym z nagrań widzimy policjanta rzucającego w tłum kostką brukową czy innego, który prowadząc wraz z drugim funkcjonariuszem rolnika ze skutymi z tyłu rękami, uderza go z całej siły w głowę. Widzimy też jak kilku funkcjonariuszy powala na ziemię spokojnie stojącego rolnika, który tylko trzymał polską flagę.

 

W sprawie zaobserwowanych nadużyć ze strony policji – zarówno aktów nieuzasadnionej przemocy wobec manifestujących, jak i przypadków bezpośredniej agresji i niebezpiecznych zachowań policjantów – Instytut Ordo Iuris złoży zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

 

Pomoc zatrzymanym rolnikom

 

W dniu protestu, w godzinach wieczornych, z prawnikami Ordo Iuris skontaktowała się rolnicza Solidarność z prośbą o pomoc prawną w związku z zatrzymaniami uczestników zgromadzenia. Trwało wówczas intensywne ustalanie, ilu uczestników protestu zostało zatrzymanych oraz gdzie zostali osadzeni. Ze związkowcami kontaktowała się zrozpaczona rodzina i znajomi protestujących rolników, którzy nie mogli odszukać swoich bliskich.

 

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris odebrali tymczasowe upoważnienia do obrony dla zatrzymanych rolników i od razu udali się na komendy, w których mieli przebywać osadzeni.

 

65-latek uznany za chuligana

 

Jednym z zatrzymanych rolników, objętych bezpłatną pomocą prawną Instytutu Ordo Iuris, jest 65-letni Pan Andrzej z Dolnego Śląska. Od razu, w dniu jego zatrzymania, prawnicy Instytutu Ordo Iuris, na prośbę rolniczej Solidarności, pojechali na komendę Policji przy ulicy Żytniej, gdzie miał przebywać zatrzymany. Bardzo zaniepokojona rodzina rolnika informowała, że mężczyzna na poważne problemy kardiologiczne. Na miejscu policja przekazała, że starszy mężczyzna został przewieziony na pilne badania lekarskie, a wszelkie czynności z jego udziałem będą odbywały się dopiero następnego dnia.

 

Następnego dnia, od wczesnych godzin porannych, prawnicy Ordo Iuris kontaktowali się z policją, w celu ustalenia, czy straszy mężczyzna wrócił z badań, kiedy i czy będą przeprowadzone z nim czynności procesowe i kiedy wyjdzie na wolność. Obrońca rolnika został wezwany na komendę po południu, kolejnego dnia po zatrzymaniu rolnika. Dopiero wówczas też miał możliwość odbycia krótkiej rozmowy z zatrzymanym mężczyzną.

 

Policja przedstawiła mu zarzut udziału w zbiegowisku oraz naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów, bowiem trafił ich rzekomo rzucanymi jajkami w nogi. Według Policji zatrzymany rolnik miał przy tym okazywać „rażące lekceważenie dla porządku prawnego”, co znaczy, że zarzucany mu czyn został zakwalifikowany jako wybryk o charakterze chuligańskim.

 

Mężczyźnie przed wypuszczeniem pobierano odciski palców. Pomimo długich starań techników i wielokrotnego przykładania rąk do czytnika, urządzenie służące do odczytu linii papilarnych nie było w stanie odebrać odcisków od Pana Andrzeja. Ostatecznie odciski pobrano metodą tradycyjną, przez odciśnięcie na kartce palców zamoczonych w tuszu. Laboranci odbierający odciski palców stwierdzili, że ręce rolnika są tak spracowane, że linie papilarne są na nich po prostu zatarte od ciężkiej pracy.

 

Prawnicy Ordo Iuris pomogli starszemu mężczyźnie w dotarciu na pociąg i zakupili mu bilet powrotny do domu. Mężczyzna relacjonował, że podczas zatrzymania funkcjonariusze Policji byli wobec niego i innych zatrzymanych bardzo wulgarni i odnosili się z pogardą.

 

22-latek z zarzutem spacerowania w tłumie protestujących

 

6 marca 2024 r. w godzinach nocnych, bezpośrednio z komendy przy ul. Żytniej prawnicy Instytutu Ordo Iuris udali się na komendę przy ul. Żeromskiego w Warszawie, gdzie miał przebywać 22-letni rolnik z Wielkopolski uczestniczący w proteście, który także został zatrzymany w tym dniu. Na miejscu policja potwierdziła, że chłopak został osadzony u nich w areszcie. Tutaj także nie umożliwiono jednak kontaktu z zatrzymanym rolnikiem, wskazując, aby dowiadywać się czegokolwiek w sprawie dopiero z rana.

 

Następnego dnia obrońcy zatrzymanego rolnika skontaktowali się z policją żądając widzenia się z zatrzymanym. Po spotkaniu z osadzonym, dalej trwały oczekiwania na wyznaczenie godziny czynności z jego udziałem oraz wypuszczenia go na wolność. W tym czasie prawnicy byli w bieżącym kontakcie z grupą znajomych, która wraz z zatrzymanym rolnikiem dzień wcześniej przejechała na warszawski protest, a teraz oczekiwała na zatrzymanego kolegę.

 

W godzinach popołudniowych w końcu prawnicy Ordo Iuris zostali poinformowani, że Policja zamierza przeprowadzić czynności z udziałem zatrzymanego młodego rolnika. Na komendę udał się jego obrońca. W postanowieniu o przedstawieniu zarzutów organy ścigania wskazały, że podejrzewają chłopaka o to, że „brał czynny udział w zbiegowisku, w ten sposób, że przemieszczał się wraz z tłumem wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie”. Zarzucany mu czyn także został zakwalifikowany jako wybryk o charakterze chuligańskim. Jedynym przewinieniem mężczyzny było zatem to, że uczestniczył w legalnym zgromadzeniu, którego nie zdążył opuścić przed tym, jak Policja zaczęła wyłapywać z tłumu przypadkowych uczestników. Nie zarzucono mu żadnego osobiście dokonanego bezprawia czy aktu przemocy. Po przedstawieniu zarzutów, młody rolnik został wypuszczony na wolność i wraz z oczekującymi na niego znajomymi wrócił do domu rodzinnego.

 

W obu opisanych przypadkach był rozważany tryb przyspieszony (sąd 24-godzinny). Postępowanie będzie się jednak toczyć w trybie zwykłym podczas którego w dalszym ciągu prawnicy Ordo Iuris będą bronili zatrzymanych rolników.

 

Obrońcy z Instytutu Ordo Iuris złożą zażalenia na czynność zatrzymania w obu sprawach. Historie tych rolników przeczą opowieściom ministrów i polityków, jakoby protestującymi byli agresywni chuliganie rzucający w policjantów kamieniami i kostką brukową.

 

Do Instytutu Ordo Iuris mogą się zgłaszać w dalszym ciągu osoby poszkodowane podczas warszawskiego protestu rolników, wysyłając opis zdarzenia na adres e-mailowy: [email protected]. Na wskazany adres mogą również pisać osoby posiadające nagrania i zdjęcia z manifestacji dokumentujące przypadki nieuzasadnionej przemocy wobec manifestujących czy bezpośredniej agresji i niebezpiecznych zachowań policjantów.

 

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

15.04.2024

Nie można zmienić unijnych traktatów bez akceptacji wszystkich państw członkowskich. Analiza Ordo Iuris

· W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów unijnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

15.04.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Olsztynie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcony będzie wykład prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Olsztynie.

18 kwietnia, godz. 17:00

Centrum Św. Jakuba

ul. Pieniężnego 2A

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Jak się szyje „ruskie onuce”. Polityczne narracje mające zniszczyć prawicę

Choć Rosja ma prawdziwą i niebezpieczną agenturę wpływu na Zachodzie, to wciąż o działania promoskiewskie oskarża się tradycyjną konserwatywną prawicę. Wśród metod najczęściej używanych są:

● stworzenie wrażenia, że prawica ma jakieś niejawne biznesowe czy społeczne kontakty z reprezentantami Kremla;

● sugerowanie, że Moskwa za pomocą skomplikowanej sieci zależnych od siebie organizacji finansuje światowy konserwatyzm;

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.04.2024

Zaczyna się epoka genderowej cenzury w Polsce

Stało się. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało oficjalny projekt ustawy cenzorskiej. 3 lata więzienia mają grozić za prawdę niewygodną dla ideologów gender i aktywistów LGBT. Od kilku miesięcy szykowaliśmy się na ten dzień.

Czytaj Więcej