Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris pozywa Hansa G. za naruszenie dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego

Data publikacji: 17.11.2021

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris złożył pozew przeciwko Hansowi G. – niemieckiemu przedsiębiorcy, który został skazany za znieważanie pracujących w jego firmie Polaków, ze względu na ich polską narodowość.

· Pozew dotyczy naruszenia dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej.

·​​​​​​​ Instytut domaga się m.in. publikacji przez Hansa G. stosownego oświadczenia, wpłaty zadośćuczynienia na rzecz Skarbu Państwa oraz złożenia wiązanki pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte.

·​​​​​​​ Interwencja odbywa się w ramach uruchomionego wiosną 2021 r. przez Ordo Iuris programu ochrony dobrego imienia Polski.

Instytut wdrożył program w odpowiedzi na powtarzające się kłamstwa historyczne i oskarżenia wobec Polski formułowane przez lewicowych aktywistów, polityków oraz zagraniczne media zarzucających naszemu krajowi naruszanie międzynarodowych zobowiązań, a także znieważanie Narodu Polskiego przez obcokrajowców. Pozew skierowany do Hansa G. rozpoczyna serię pozwów realizujących program ochrony dobrego imienia Polski.

Hans G. został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za znieważaniem pracowników swojej firmy za to, że są Polakami. Z uwagi na fakt, że naruszył on nie tylko imię polskich pracowników, ale także Narodu Polskiego, twierdząc m.in., że „małpa to Polak, najwyższe stadium rozwoju to jest Niemiec”. Instytut Ordo Iuris skierował pozew, w którym zażądał, aby zobowiązać pozwanego m. in. do usunięcia skutków naruszenia dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego poprzez publikacje oświadczenia, zasądzenie zadośćuczynienia na rzecz Skarbu Państwa i złożenia wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku.

„Naród Polski w swojej historii doświadczył, a także doświadcza obecnie wielu ataków na swoje dobre imię. Zarzuca nam się wiele haniebnych czynów, których nie popełniliśmy, znieważa nas się na przeróżne sposoby, dlatego my jako Polacy musi podjąć walkę, aby zaprzestano naruszania naszego dobrego imienia” – komentuje Kamil Smulski z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.01.2022

Ograniczenia na granicy zgodne z Konstytucją RP

· Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys wywołany wzmożonymi ruchami migracyjnymi.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.01.2022

Medyczne aspekty ograniczeń covidowych – raport Ordo Iuris i debata ekspertów

· Instytut Ordo Iuris, we współpracy z ekspertami z dziedziny medycyny, przygotował raport o zdrowotnych aspektach ograniczeń covidowych.

· W publikacji zwrócono uwagę m.in. na spadek liczby hospitalizacji oraz porad udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

· Autorzy raportu zauważyli także negatywny wpływ izolacji na zdrowie psychiczne obywateli, szczególnie młodzieży.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.01.2022

Dyskryminujący projekt Lewicy dotyczący weryfikacji zaświadczeń covidowych

· Grupa posłów Lewicy przedstawiła projekt ustawy zakładający m.in. weryfikację zaświadczeń covidowych przez przedsiębiorców.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

03.01.2022

Czy decyzja o nałożeniu kwarantanny doręczana jest skutecznie? Analiza Ordo Iuris

· Do Instytutu Ordo Iuris napływają liczne zgłoszenia w związku z wątpliwościami dotyczącymi legalności poszczególnych sposobów doręczania decyzji o obowiązku poddania się kwarantannie.

Czytaj Więcej