Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris składa wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały wprowadzającej Strefę Czystego Transportu w Warszawie

Data publikacji: 22.12.2023

Adobe Stock

· W ostatnich tygodniach Rada miasta stołecznego Warszawa przyjęła uchwałę wprowadzającą Strefę Czystego Transportu.

· Wojewoda może w przeciągu 30 dni od przedłożenia mu uchwały ją uchylić lub zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

· Instytut Ordo Iuris zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego, aby ten uchylił uchwałę Rady m. st. Warszawy.

· Ordo Iuris wskazuje, że uchwała narusza konstytucyjne prawa i wolności, takie jak wolność przemieszczania się, prawo do własności czy wolność wyboru zawodu i miejsca pracy.

WNIOSEK ORDO IURIS - LINK

7 grudnia 2023 r. po burzliwych, trwających siedem godzin obradach, Rada m. st. Warszawy przyjęła uchwałę XCI/2974/2023 w sprawie ustanowienia na terenie miasta stołecznego Warszawy Strefy Czystego Transportu. Uchwała już od etapu projektu poddawanemu pod konsultacje społeczne wzbudzała liczne kontrowersje i wątpliwości prawne.

Instytut Ordo Iuris zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego, aby ten uchylił uchwałę Rady m. st. Warszawy. W swoim wniosku Instytut argumentował, że regulacje przyjęte w uchwale naruszają liczne prawa i wolności gwarantowane w ustawie zasadniczej, w szczególności wolność przemieszczania się, prawo do własności, wolność wyboru zawodu i miejsca pracy, prawo do bezpiecznych warunków pracy, prawo do ochrony zdrowia, prawo osób niepełnosprawnych do pomocy państwa czy prawo rodziny do szczególnej pomocy państwa.

Argumentacja zawarta we wniosku wskazywała na naruszenie innych, szczegółowych przepisów. Zastrzeżenia dotyczyły przebiegu konsultacji społecznych oraz wykorzystywanych w nich materiałów, w szczególności jednostronnego prowadzenia konsultacji społecznych, które raczej przybierały formę promującą Strefę Czystego Transportu w Warszawie. Podniesiono również, że uchwała w sposób nieprecyzyjny określa granice Strefy Czystego Transportu i w sposób sprzeczny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wskazano też, że uchwała nie określiła sposobu organizacji ruchu, który jest wymagany przy wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu. Instytut zarzucił również brak precyzji przy określaniu zakresu wyłączeń z zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu.

Wojewoda Mazowiecki ma 30 dni od przedłożenia mu uchwały na stwierdzenie jej nieważności. Może również zaskarżyć uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który może wówczas skargę albo oddalić i utrzymać w mocy uchwałę, albo uchylić zaskarżony akt prawny.

„Wniosek złożony przez Instytut Ordo Iuris jest wyrazem sprzeciwu wobec tak radykalnych decyzji Rady miasta Warszawa, które ingerują w życie wielu mieszkańców. Teraz Wojewoda Mazowiecki będzie musiał podjąć decyzję, czy unieważnić uchwałę, zaskarżyć ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy też utrzymać ją w mocy nie podejmując żadnych działań. Innymi słowy, musi się opowiedzieć za poszanowaniem praw i wolności konstytucyjnych, czy realizacji celów politycznych ugrupowania, z którego się wywodzi” – komentuje mec. Kamil Smulski z Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Działalność Instytutu

20.05.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkania z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Toruniu i Warszawie

W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów. Planowane zmiany mogą znacznie ograniczyć suwerenność Polski w kluczowych obszarach. Temu zagadnieniu poświęcone będą wykłady prezesa Ordo Iuris adw. Jerzego Kwaśniewskiego w Toruniu i Warszawie.

 

TORUŃ

23 maja, godz. 19:00

Duża aula Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Sąd pobłażliwy dla „Babci Kasi”. Ordo Iuris wnosi apelację

· Sąd Rejonowy w Częstochowie skazał aktywistkę Katarzynę A., znaną jako „Babcia Kasia”, na karę nagany za wtargnięcie przed ciężarówkę wykorzystywaną w ramach kampanii Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.05.2024

Trzaskowski zdejmuje krzyże i uderza w chrześcijan!

Rafał Trzaskowski dał sygnał do usunięcia krzyża, wizerunków świętych patronów i Najświętszej Maryi Panny z urzędów w całej stolicy. To tylko kwestia czasu, by bezprawne zarządzenie rozlało się na urzędy, szkoły i szpitale pod kontrolą lewicowych samorządów w całej Polsce. Dlatego podjęliśmy wielopoziomowe działania.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.05.2024

Nie zdejmuj krzyża – apel do Rafała Trzaskowskiego

· Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia standardów równego traktowania” w stołecznych urzędach.

Czytaj Więcej