Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Pomoc prawna w czasie „odmrażania” gospodarki – kolejna edycja poradnika Ordo Iuris

Data publikacji: 12.05.2020

Adobe Stock

Z początkiem maja polskie władze przystąpiły do drugiego etapu „odmrażania” gospodarki i życia społecznego. Stopniowo zdejmowane są kolejne restrykcje wprowadzone do walki z koronawirusem. Wiąże się to ze zmianami w prawie, które mają wpływ na życie większości Polaków. Dotyczą one m.in. działalności hoteli i galerii handlowych. Aby ułatwić Polakom funkcjonowanie w nowych warunkach, Instytut Ordo Iuris wydał czwartą już edycję poradnika prawnego, uwzględniającego zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja. Publikacja wyjaśnia kwestie takie jak korzystanie ze służby zdrowia, świadczeń socjalnych czy pomocy dla przedsiębiorców. Wciąż dostępny jest także poradnik dotyczący posługi religijnej w czasie epidemii.

POBIERZ PORADNIK OGÓLNY

POBIERZ PORADNIK DLA PARAFII

4 maja rozpoczął się drugi etap znoszenia obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ponownie otwarto większość sklepów w galeriach handlowych, a także dopuszczono prowadzenie działalności noclegowej. W zakresie ograniczeń dotyczących przemieszania się pieszo, wprowadzono odstępstwa od obowiązku zachowania dystansu dwóch metrów. Nakaz ten nie dotyczy już osób wspólnie zamieszkujących.

Dalej obowiązują jednak niektóre obostrzenia. Nie pracują m.in. szkoły czy stacjonarne lokale gastronomiczne. Wciąż nie można gromadzić się w liczbie większej niż dwie osoby. Utrzymany został również obowiązujący od 16 kwietnia nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

W czwartym wydaniu poradnika, prawnicy wyjaśniają kwestie m.in. administracyjnych kar pieniężnych, funkcjonowania służby zdrowia, szczegółowej ewidencji i terminu obowiązywania poszczególnych nakazów, zakazów i ograniczeń. Opisane zostały również zagadnienia dotyczące korzystania z e-recepty i teleporad lekarskich, możliwości przełożenia planowanych zabiegów i wizyt u lekarzy czy odwiedzin przebywających w szpitalach pacjentów. W publikacji znajdują się także informacje na temat regulacji prawnych dotyczących kwarantanny. Instytut precyzuje, kto musi być na nią skierowany oraz jakie są prawa i obowiązki takiej osoby.

Poradnik odnosi się, ponadto, do spraw związanych z działalnością zakładów pracy. Określa on m.in. ramy prawne dotyczące pracy zdalnej oraz możliwości uzyskania pomocy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. W publikacji umieszczono też informacje na tematy takie jak ograniczenia w przemieszczaniu się czy korzystaniu z miejsc rekreacji.

„Czwarta edycja poradnika ogólnego to przede wszystkim aktualizacja zagadnień w związku z kolejnym już rozporządzeniem Rady Ministrów, jak również przepisów tzw. tarcz antykryzysowych. Z nowego wydania publikacji można się dowiedzieć, które ograniczenia, nakazy i zakazy aktualnie obowiązują do odwołania, a które przestały już obowiązywać. Wśród nowych zagadnień znalazły się m.in. te, o które najczęściej pytali beneficjenci telefonicznych porad prawnych uruchomionych przez Instytut. O ile większość polskich publikacji dotyczących epidemii koncentruje się na tzw. tarczach antykryzysowych, o tyle nasze poradniki mogą stanowić cenne źródło informacji nie tylko dla przedsiębiorców, lecz również szerszej części naszego społeczeństwa” – podkreśla mec. Tomasz Piotr Chudzinski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris, współautor publikacji.

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.09.2023

Sowieckie pomniki na śmietnik historii!

W niedzielę obchodziliśmy 84. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, która stała się początkiem ciągu niezliczonych zbrodni. Przelano morze polskiej krwi. Tymczasem w Polsce wciąż stoją propagandowe pomniki, wyrażające wdzięczność wobec Armii Czerwonej za… „wyzwolenie” Polski.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.09.2023

Agenda 2030 na półmetku. Ideologiczne zagrożenia coraz większe

· W siedzibie ONZ w Nowym Jorku trwa szczyt SDG 2023. W ramach tego wydarzenia państwa ocenią postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030, otrzymają wytyczne polityczne odnośnie przyspieszenia działań i mobilizacji środków.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

18.09.2023

Suwerenność państw ograniczona na rzecz WHO? Trwają prace nad Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi

· W WHO trwają prace nad zmianą Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, będących najważniejszym instrumentem Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych w skali globalnej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.09.2023

Co z pieniędzmi zagrabionymi Kościołowi? Cykl "Gdy piłują chrześcijan..."

Debata dotycząca likwidacji Funduszu Kościelnego toczy się w Polsce z różnym natężeniem od wczesnych lat 90-tych ubiegłego wieku. Sam postulat likwidacji Funduszu Kościelnego nie budzi w doktrynie większych kontrowersji. Problemem jest brak chęci ze strony państwa polskiego do uregulowania historycznych zobowiązań związanych z materialnym pokrzywdzeniem niektórych wspólnot religijnych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. WIęcej na ten temat w artykule Łukasza Bernacińskiego z Zarządu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej