fbpx Sąd zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza z Paradyża | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza z Paradyża

Data publikacji: 08.07.2022

Adobe Stock

· Sąd Apelacyjny w Łodzi zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, zaostrzając wymierzoną zabójcy ks. Adama Myszkowskiego karę z 12 do 15 lat pozbawienia wolności.

· Ks. Myszkowski - proboszcz parafii i kustosz sanktuarium w Paradyżu, 2 marca 2021 r. został zaatakowany kostką brukową przy plebanii, po czym 17 marca zmarł w wyniku odniesionych obrażeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Łodzi.

· W sprawę od początku zaangażowali się prawnicy Instytutu Ordo Iuris, składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

· Instytut brał udział w postępowaniu jako organizacja społeczna.

· Podjęte działania pozwoliły prawnikom na wzięcie udziału w każdym etapie postępowania i wspieranie czynności mających doprowadzić do sprawiedliwego ukarania sprawcy.

W postępowanie włączył się Instytut Ordo Iuris, w myśl przepisu art. 90 Kodeksu postępowania karnego. Powodem była potrzeba ochrony interesu społecznego i interesu indywidualnego, objętych celami statutowymi Instytutu, w szczególności ochrony praw człowieka. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uznał winnym oskarżonego Marcina M., wymierzając mu karę 12 lat pozbawienia wolności oraz 50 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia na rzecz brata pokrzywdzonego. Apelację w sprawie złożyła zarówno prokuratura jak i obrona. Instytut Ordo Iuris w pełni popierał stanowisko prokuratury w sprawie, podnosząc przede wszystkim niewspółmiernie łagodny wymiar orzeczonej kary.

W postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi, przedstawiciel Ordo Iuris, popierając apelację prokuratury, wskazywał okoliczności przemawiające ze uznaniem, że orzeczona kara 12 lat pozbawienia wolności jest zanadto łagodna. Świadczy o tym przebieg zdarzenia – zadawanie uderzeń kostką brukową w głowę ponad 20 lat starszego ks. Adama Myszkowskiego oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia przez Marcina M.

Sąd Apelacyjny, rozpatrując apelację prokuratury popieraną przez Instytut, zmienił zaskarżony wyrok, zwiększając wymiar orzeczonej kary pozbawienia wolności z 12 do 15 lat. Kodeks karny w art. 32 przewiduje oprócz kary pozbawienia wolności, także karę 25 lat pozbawienia wolności i karę dożywotniego pozbawienie wolności. Zgodnie z przepisem art. 37 Kodeksu karnego, kara pozbawienia wolności może wynieść maksymalnie 15 lat. Sąd Apelacyjny zastosował zatem najwyższy możliwy wymiar kary pozbawienia wolności, zwracając jednocześnie uwagę na to, że odrębne kary 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności, są zarezerwowane dla naprawdę wyjątkowych przypadków.

Sąd miał możliwość wymierzenia kary za zabójstwo z art. 148 § 1 Kodeksu karnego w wymiarze co najmniej 8 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny, zaostrzając wyrok, zastosował maksymalny dopuszczalny wymiar kary pozbawienia wolności w wysokości 15 lat, czyli prawie dwa razy więcej niż wynikające z przepisów Kodeksu karnego minimum.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

01.12.2022

Czeski Trybunał Konstytucyjny: rozróżnienie na kobietę i mężczyznę w numerze PESEL jest zasadne i potrzebne

W wielu krajach trwają naciski aktywistów LGBT na organy państwowe w celu realizacji ideologicznych żądań. Nie wszystkie krajowe instytucje ulegają jednak tej presji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.11.2022

Izolacja niezaszczepionego pracownika w miejscu pracy to mobbing

Mimo że sytuacja covidowa od dawna nie jest głównym tematem poruszanym w mediach, w Polsce formalnie nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Co za tym idzie, stosowane są również związane z tym regulacje prawne. Czy na ich podstawie pracodawca ma prawo, by odizolować swego niezaszczepionego pracownika na terenie miejsca pracy? Czy przepisy rzeczywiście zapewniają wszystkim równe traktowanie i zakaz dyskryminacji?

Czytaj Więcej
Edukacja

29.11.2022

Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa vs. postchrześcijański świat – konferencja Collegium Intermarium i Akademii Zamojskiej

· W przestrzeni publicznej trwa dyskusja na temat tego, czy jest możliwe przetrwanie lub odbudowa cywilizacji chrześcijańskiej.

· Temu zagadnieniu poświęcona będzie konferencja pt. „Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa vs. postchrześcijański świat”. Jest to pierwsze wydarzenie z cyklu „Odkrywać wiecznotrwałe”, zainicjowanego przez Uczelnię Collegium Intermarium.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

25.11.2022

Ordo Iuris w obronie rodziny i wolności na forum ONZ

· W siedzibie ONZ w Genewie miało miejsce Forum Rady Praw Człowieka na temat Praw Człowieka, Demokracji i Praworządności.

Czytaj Więcej