Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd zaostrzył wyrok dla zabójcy księdza z Paradyża

Data publikacji: 08.07.2022

Adobe Stock

· Sąd Apelacyjny w Łodzi zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, zaostrzając wymierzoną zabójcy ks. Adama Myszkowskiego karę z 12 do 15 lat pozbawienia wolności.

· Ks. Myszkowski - proboszcz parafii i kustosz sanktuarium w Paradyżu, 2 marca 2021 r. został zaatakowany kostką brukową przy plebanii, po czym 17 marca zmarł w wyniku odniesionych obrażeń w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Łodzi.

· W sprawę od początku zaangażowali się prawnicy Instytutu Ordo Iuris, składając zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

· Instytut brał udział w postępowaniu jako organizacja społeczna.

· Podjęte działania pozwoliły prawnikom na wzięcie udziału w każdym etapie postępowania i wspieranie czynności mających doprowadzić do sprawiedliwego ukarania sprawcy.

W postępowanie włączył się Instytut Ordo Iuris, w myśl przepisu art. 90 Kodeksu postępowania karnego. Powodem była potrzeba ochrony interesu społecznego i interesu indywidualnego, objętych celami statutowymi Instytutu, w szczególności ochrony praw człowieka. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uznał winnym oskarżonego Marcina M., wymierzając mu karę 12 lat pozbawienia wolności oraz 50 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia na rzecz brata pokrzywdzonego. Apelację w sprawie złożyła zarówno prokuratura jak i obrona. Instytut Ordo Iuris w pełni popierał stanowisko prokuratury w sprawie, podnosząc przede wszystkim niewspółmiernie łagodny wymiar orzeczonej kary.

W postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi, przedstawiciel Ordo Iuris, popierając apelację prokuratury, wskazywał okoliczności przemawiające ze uznaniem, że orzeczona kara 12 lat pozbawienia wolności jest zanadto łagodna. Świadczy o tym przebieg zdarzenia – zadawanie uderzeń kostką brukową w głowę ponad 20 lat starszego ks. Adama Myszkowskiego oraz oddalenie się z miejsca zdarzenia przez Marcina M.

Sąd Apelacyjny, rozpatrując apelację prokuratury popieraną przez Instytut, zmienił zaskarżony wyrok, zwiększając wymiar orzeczonej kary pozbawienia wolności z 12 do 15 lat. Kodeks karny w art. 32 przewiduje oprócz kary pozbawienia wolności, także karę 25 lat pozbawienia wolności i karę dożywotniego pozbawienie wolności. Zgodnie z przepisem art. 37 Kodeksu karnego, kara pozbawienia wolności może wynieść maksymalnie 15 lat. Sąd Apelacyjny zastosował zatem najwyższy możliwy wymiar kary pozbawienia wolności, zwracając jednocześnie uwagę na to, że odrębne kary 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności, są zarezerwowane dla naprawdę wyjątkowych przypadków.

Sąd miał możliwość wymierzenia kary za zabójstwo z art. 148 § 1 Kodeksu karnego w wymiarze co najmniej 8 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny, zaostrzając wyrok, zastosował maksymalny dopuszczalny wymiar kary pozbawienia wolności w wysokości 15 lat, czyli prawie dwa razy więcej niż wynikające z przepisów Kodeksu karnego minimum.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

Wojewoda mazowiecki uderza w wolność zgromadzeń i kolejny raz odmawia Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego

· Sąd Apelacyjny w Warszawie ponownie oddalił zażalenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na decyzję wojewody mazowieckiego o odmowie wyrażenia zgody na nadanie Marszowi Niepodległości statusu zgromadzenia cyklicznego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.07.2024

WHO pod lupą. Ordo Iuris prezentuje swoją analizę w Sejmie

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawili w Sejmie analizę dotyczącą przyjętych na czerwcowej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.07.2024

Część kontrowersyjnych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych usunięta dzięki presji społecznej - analiza Ordo Iuris

· Podczas 77. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęto poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, tym samym kończąc definitywnie trwający od ponad dwóch lat proces rewizji tych regulacji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej