Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sanepid zaniedbał procedury? Ordo Iuris interweniuje w sprawie gali KPH z udziałem Bodnara

Data publikacji: 09.10.2020

Ordo Iuris

Kampania Przeciw Homofobii zorganizowała w jednym z warszawskich klubów galę wręczenia nagród w plebiscycie Złotej Korony. W wydarzeniu mającym miejsce 27 września wziął udział Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Dwa dni później jego biuro poinformowało, że jest on zakażony koronawirusem. Powiatowa Stacja sanepidu przeprowadziła wywiad epidemiologiczny w tej sprawie pomijając jednak ogólnodostępne zdjęcia i nagrania, na których widać, że uczestnicy gali nie przestrzegają reżimu sanitarnego. Instytut Ordo Iuris podjął interwencję w tej sprawie.

 

Sprawę do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zgłosił mężczyzna, który obejrzał transmisję z gali w internecie. W odpowiedzi, sanepid zwrócił się do niego z prośbą o podanie numerów kontaktowych do uczestników imprezy. Mężczyzna stwierdził, że takich numerów nie posiada. Następnie otrzymał od Stacji informację o przeprowadzeniu wywiadu epidemiologicznego. Zdaniem sanepidu, który oparł ustalenia o informacje uzyskane od organizatorów gali, wszelkie procedury sanitarne podczas wydarzenia zostały zachowane. Stacja sanitarno-epidemiologiczna zaznaczyła m.in., że uczestnicy gali mieli założone maseczki i zachowywali odpowiednie odstępy między sobą.

 

W odpowiedzi na to, mężczyzna przesłał stacji zdjęcia z wydarzenia, które wyraźnie pokazują, że osoby w nim uczestniczące, w tym Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, nie zachowywały odpowiednich procedur np. pozując wspólnie do zdjęć przy tzw. ściance. Zwrócił też uwagę na fakt, że organizator gali podał sanepidowi nieprawdziwe informacje podczas przeprowadzania wywiadu epidemiologicznego. Podkreślił konieczność zawiadomienia organów ścigania w tej sprawie. Warszawscy urzędnicy sanitarni odpowiedzieli jednak, że w ich ocenie, wyjaśnienia składane przez Rzecznika i inne osoby uczestniczące w imprezie, „należy uznać za wiarygodne” i na tym postępowanie zakończyli. Bez dalszego biegu pozostawili również uwagę mężczyzny o konieczności zawiadomienia prokuratury o składaniu fałszywych oświadczeń przez organizatora gali.

 

Mężczyzna zgłosił się wówczas do Instytutu Ordo Iuris. Prawnicy podjęli interwencję w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Podkreślili, że sanepid zaniedbał procedury ignorując dowody świadczące o naruszeniu reżimu sanitarnego.

 

„W tej sprawie razi przede wszystkim pominięcie przez warszawską inspekcję sanitarną dostarczonych przez internautę dowodów naruszenia zasad dystansu społecznego w sytuacji, gdy jeden z uczestników gali dwa dni później uzyskał pozytywy wynik testu na obecność koronawirusa. Poprzestanie na wyjaśnieniach organizatora było zupełnie niewystarczające i mogło narazić wiele innych osób obecnych na gali oraz kolejne osoby na zakażenie wirusem wskutek nieobjęcia uczestników wydarzenia testami i kwarantanną. Po otrzymaniu całej korespondencji poprosiliśmy o interwencję Głównego Inspektora Sanitarnego, który jest organem wyższego rzędu wobec warszawskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej” – skomentował Witold Łukasik z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

 

Wspieram
Wolność Sumienia

27.11.2020

Narasta skala przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan. Raport OBWE

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wydała swój doroczny raport, którego treść wskazuje, że liczba przestępstw z nienawiści na tle religijnym wciąż wzrasta. Chrześcijanie są ich celem we wszystkich państwach należących do OBWE. Wpływa na to ma m.in. polityczna i medialna marginalizacja tej grupy społecznej lub przedstawianie jej w krzywdzącym świetle.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

25.11.2020

Oferta pracy - specjalista ds. mediów społecznościowych

SPECJALISTA DS. MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

Zakres obowiązków

* Obsługa kanałów medialnych; Facebook, Instagram, Twitter, Parler;

* Kreowanie zawartości do komunikacji w mediach społecznościowych;

* Uczestnictwo w działaniach związanych z PR i komunikacją zewnętrzną, w tym anglojęzyczną;

* Pomoc przy organizacji i obsługa wydarzeń organizowanych przez Instytut;

 

Umiejętności

* Obsługa programów graficznych;

* Obsługa programów do obróbki video;

* Znajomość języka angielskiego;

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

18.11.2020

TVN zobowiązany przez sąd do sprostowania nieprawdziwych informacji o Ordo Iuris

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie przeciwko redaktorowi naczelnemu TVN. Stacja będzie musiała zamieścić sprostowanie artykułu opublikowanego na jej stronie internetowej, zawierającego nieprawdziwe informacje na temat Instytutu Ordo Iuris. TVN zarzucał Fundacji rzekome forsowanie „zakazu antykoncepcji, rozwodów, edukacji seksualnej i praktyk homoseksualnych”.

Czytaj Więcej

W obronie praw kobiet – międzynarodowa konferencja z udziałem ekspertów

Obecnie toczy się szeroka dyskusja na temat pojęcia praw kobiet. Instytut Ordo Iuris zorganizował pierwszą z serii debat dotyczących tego zagadnienia. Dwa panele poświęcone były przedstawieniu politycznego i doktrynalnego kontekstu zagadnienia praw kobiet oraz prawa kobiet do zdrowia. Głównym założeniem konferencji było poruszenie problemu praw kobiet w sposób wolny od ideologii.

Czytaj Więcej