Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Miniony tydzień w Ordo Iuris

Data publikacji: 05.07.2024

Adobe Stock

· Pabianickie Centrum Medyczne otrzymało 550 tys. zł kary za odmowę wykonywania aborcji. Sprawę komentuje adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Pisze też o naszych działaniach w obronie życia nienarodzonych dzieci.

· Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia uderzającego w lekcje religii. Zmniejszeniu ma ulec liczba godzin katechezy, lekcje mają się odbywać w łączonych grupach, a ocena z religii ma nie być wliczana do średniej i umieszczana na świadectwie. Wraz ze Stowarzyszeniem Katechetów Świeckich oraz Centrum Życia i Rodziny przygotowaliśmy apel o odstąpienie od tych planów.

· Sejm przyjął projekt ustawy, w której zawarto zgodę na ratyfikację tzw. umowy Post-Kotonu. Porozumienie zawiera szereg kontrowersyjnych ideologicznych postanowień odnoszących się m.in. do ideologii gender czy „praw reprodukcyjnych”, wskutek czego była przedmiotem szerokiej krytyki w środowisku międzynarodowym. Temat komentuje Patryk Ignaszczak.

· Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka podpisała rozporządzenie o zmianach w podstawie programowej. O szkodliwych skutkach tego dokumentu pisze dr Artur Górecki, rektor Collegium Intermarium.

· Sejmowa Komisja Nadzwyczajna będzie w najbliższy wtorek rozpatrywać projekty proaborcyjne autorstwa Lewicy, Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. W czwartek i piątek projekty mogą trafić pod obrady Sejmu. Przypominamy nasze analizy na ten temat.

· Trybunał w Strasburgu odrzucił dwie kolejne skargi na rzekome naruszenie praw człowieka poprzez wprowadzenie zakazu aborcji eugenicznej w Polsce. Złożyliśmy w tych postępowaniach opinie „przyjaciela sądu”.

· Trwa walka o krzyże w warszawskich urzędach. Przekazaliśmy Radzie Miasta Warszawy podpisy pod inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zarządzenia prezydenta stolicy o zakazie eksponowania krzyży w miejskich instytucjach.

· Jaka jest rola nauki w kształtowaniu współczesnej cywilizacji? Na to pytanie odpowiada o. Michał Chaberek w kolejnym eseju z serii „Ordo Iuris Cywilizacja”.

· O kryzysie cywilizacji i drogach do wyjścia z niego mówi natomiast prof. David Engels w rozmowie z Olivierem Bault.

· Z kolei dr Janusz Janowski porusza zagadnienie współczesnego kryzysu sztuki. Rozmowę przeprowadził Tomasz Rowiński.

 

 

W kolejnym tygodniu czeka nas wspomniane posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej w sprawie projektów ustaw uderzających w ochronę życia nienarodzonych dzieci. W posiedzeniu wezmą udział przedstawiciele Ordo Iuris.

 

 

Zobacz podsumowanie poprzedniego tygodnia w Ordo Iuris – LINK

Bądź na bieżąco! Zapisz się, aby otrzymywać nasz newsletter.

Wspieram
Działalność Instytutu

12.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że resort

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.06.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Węgry mają prawo zakazać eutanazji. Komentujemy wyrok Trybunału w Strasburgu, który orzekł, że obowiązujący w tym kraju zakaz eutanazji i wspomaganego samobójstwa nie narusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

25.06.2024

Nowa książka wyjaśnia „zamach stanu” w Ameryce i triumf lewicy

Współpracownik Instytutu Ordo Iuris, wykładowca Collegium Intermarium prof. Stephen Baskerville wydaje nową książkę, wyjaśniającą przejęcie rządów w Stanach Zjednoczonych przez skrajną lewicę oraz triumf jej polityki w USA.

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

24.06.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Poprzedziła go Msza Święta w Kościele św. Aleksandra. Następnie uczestnicy zgromadzenia przemaszerowali z placu Trzech Krzyży, obok Sejmu RP i Kancelarii Premiera, do placu przy Belwederze.

Czytaj Więcej