Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Otwieramy uczelnię, która przywróci klasyczny etos akademicki

Data publikacji: 10.05.2021

Ordo Iuris

Z każdym rokiem kryzys życia akademickiego się pogłębia. Na większości uczelni zanika etos uniwersytetu, poczucie celu i sensu kształcenia młodych ludzi oraz ambitnych badań naukowych. Masowość kształcenia powoduje, że osłabia się tradycyjna więź pomiędzy nauczycielem a studentem. Jednocześnie coraz bardziej ograniczona jest przestrzeń wolnej debaty naukowej, a kolejne uniwersytety całkiem otwarcie cenzurują wykładowców nawiązujących do klasycznych wartości naszej cywilizacji.

Upadek wolności akademickiej, przejęcie uniwersytetów przez radykalnych ideologów i głęboki kryzys dydaktyki prowadzą do intelektualnego i formacyjnego zubożenia kolejnych młodych pokoleń. Jeżeli całe elity odbierają takie wykształcenie, na przyszłość można patrzeć w pesymistycznych barwach. Od lat Instytut Ordo Iuris przeciwstawiał się tym tendencjom w edukacji młodych prawników, jednak nasze dotychczasowe możliwości oddziaływania były tylko kroplą w morzu potrzeb.

Wspólnie z naszymi Darczyńcami i Przyjaciółmi możemy jednak zaoferować młodemu pokoleniu zupełnie inny poziom edukacji, oparty o rzeczywiste umiłowanie prawdy i służbę na rzecz dobra wspólnego. Projekt, o którym Państwu piszemy, może powołać do istnienia najważniejszy ośrodek intelektualnego oddziaływania na los Polski i Europy Środkowej.

Kryzys szkolnictwa wyższego i formacji akademickiej jest szczególnie dotkliwy właśnie w naszej części świata. Wśród 500 najlepszych uniwersytetów w rankingu „Times Higher Education” znowu nie znalazł się w tym roku żaden polski uniwersytet. Białą plamą na liście czołowych ośrodków akademickich jest zresztą niemal cały region Europy Środkowej. Dopiero w piątej setce pojawiają się pojedyncze uczelnie z Czech i Węgier.

Uniwersytety naszego regionu wciąż są naznaczone komunistyczną przeszłością, w której narzucono jałowy i polityczny model szkolnictwa wyższego. Ograniczano wolność nauczania i badań naukowych, które stanowią fundament życia akademickiego. Wobec groźby politycznych represji trudno było podejmować kluczowe tematy.

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris od lat stają w obronie naukowców, którzy są cenzurowani i prześladowani za opowiedzenie się po stronie nauki i zdrowego rozsądku wobec dyktatu skrajnych ideologii oraz politycznej poprawności. Przed kilkoma tygodniami Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Śląskiego ukarała naganą prof. Ewę Budzyńską za przekazywanie zgodnych z programem zajęć i podstawową wiedzą naukową treści, które nie spodobały się uczestniczącym w wykładach lewicowym aktywistom. Pomocy prawnej musieliśmy udzielić atakowanemu za krytykę proaborcyjnych demonstracji dr. Wilhelmowi Czaplińskiemu oraz dr Justynie Melonowskiej oskarżonej bezpodstawnie o „homofobię tradycyjną”. Wcześniej ofiarą niedorzecznej ideologicznej cenzury padli między innymi dr Tadeusz Kania, dr Tomasz Terlikowski czy prof. Aleksander Nalaskowski.

Łącznie w ciągu ostatnich kilku lat doszło do kilkudziesięciu przypadków naruszeń wolności akademickiej. Każdy zakneblowany wykładowca to setki studentów, którym odmówiono dostępu do prawdy. I choć każda z ofiar cenzury na polskich uczelniach może liczyć na wsparcie prawników Ordo Iuris, to skala zawężania przestrzeni wolnej debaty akademickiej pokazuje, że nie wystarczą już działania punktowe i pomoc prawna w konkretnych sprawach.

Dlatego od wielu miesięcy intensywnie pracowaliśmy nad projektem, który może realnie zmienić nasz kraj, Europę i cały świat. Dzisiaj możemy już oficjalnie napisać, że środowisko Instytutu Ordo Iuris, wraz z czołowymi intelektualistami i prawnikami z Polski i zagranicy, powołało do życia Collegium Intermarium – uczelnię, która w założeniu ma być kuźnią elit dla całego regionu Międzymorza. Od października rozpoczną się zajęcia i wykłady w ramach programu studiów prawniczych, międzynarodowych studiów LL.M. w języku angielskim dotyczących problematyki praw człowieka i wielu programów specjalistycznych studiów podyplomowych.

Już 28 maja odbędzie się międzynarodowa konferencja inaugurująca powstanie uczelni, na której głos zabiorą wybitni naukowcy, politycy i liderzy społeczni z Europy Środkowej i całego świata. Zaproszenie przyjęli nie tylko polski wicepremier prof. Piotr Gliński, minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek, ale też chociażby były prezydent i premier Czech Vaclav Klaus, minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga, członkini brytyjskiej Izby Lordów Lady Caroline Cox, doradczyni prawna papieża Jana Pawła II księżna Ingrid Detter de Lupis Frankopan, wieloletni sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Francisco Javier Borrego Borrego, czy autor głośnej „Opcji Benedykta” Rod Dreher.

Entuzjazm, z jakim nasza inicjatywa jest przyjmowana wśród wybitnych intelektualistów z całego świata, pokazuje jak wielka jest potrzeba nowego projektu akademickiego. Potencjał stworzenia ośrodka będącego kuźnią elit dla regionu Europy Środkowej dostrzegł już dawno George Soros, który zainwestował setki milionów dolarów w „Uniwersytet Środkowoeuropejski”. Wykształcił w ten sposób całe pokolenie lewicowych intelektualistów, polityków i prawników – absolwentem tej uczelni jest choćby Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Wierzymy, że z Państwa pomocą Collegium Intermarium realnie wpłynie na życie akademickie w Polsce i poza nią. Bliski nam kulturowo obszar Międzymorza to przecież kilkanaście państw, które zamieszkuje blisko 200 milionów ludzi, a wpływ ośrodków akademickich na życie codzienne społeczeństw jest ogromny. To właśnie na uczelniach rozpoczęła się rewolucja marksistowska, której ideologiczne założenia zdominowały politykę zachodnich państw.

Liczymy na to, że dzięki temu nowemu projektowi, który jest naturalnym etapem rozwoju Instytutu Ordo Iuris, to absolwenci Collegium Intermarium będą wkrótce kształtować politykę, prawo i tożsamość Europy Środkowej jako regionu ludzi świadomych, pozbawionych kompleksów wobec państw zachodu i wschodu oraz wykształconych na najwyższym światowym poziomie.

Rosnąca skala naruszeń wolności akademickiej

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris od lat regularnie stają w obronie cenzurowanych i dyskryminowanych naukowców. W lutym opublikowaliśmy kolejną już aktualizację raportu opisującego 20 przykładów naruszeń wolności akademickiej w Polsce z ostatnich lat. Jednym z nich była sprawa dyscyplinarna prof. Ewy Budzyńskiej, która została ukarana naganą przez Komisję Dyscyplinarną Uniwersytetu Śląskiego za przekazywanie zgodnych z programem zajęć treści, które nie spodobały się uczestniczącym w nich lewicowym aktywistom.

Kontrowersyjny dla grupy studentów drugiego roku socjologii okazał się wykład, na którym usłyszeli, że w myśl zasad chrześcijańskiej etyki małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, rodzina składa się z „męża, żony, ojca, matki, dzieci, krewnych i powinowatych", a nienarodzony człowiek jest dzieckiem.

Rzecznik Dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego stwierdził wprost, że ukaranie prof. Budzyńskiej ma być wyrazem „prewencji ogólnej i prewencji szczególnej”, przyznając tym samym, że jest to po prostu forma cenzury prewencyjnej i ideologicznego zastraszania naukowców, którzy nie godzą się na dyktat ideologii i poprawności politycznej.

Podobne metody Rzecznik Dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego prof. Wojciech Popiołek stosował także wobec dr. Tadeusza Kani, który został oskarżony o prezentowanie poglądów „ksenofobicznych, politycznych oraz religijnych”. Wielokrotnie nagradzany wcześniej za swoją pracę wykładowca został ukarany przez Komisję Dyscyplinarną, której orzeczenie zostało uchylone dopiero po interwencji prawników Ordo Iuris. Pomoc prawną zaoferowaliśmy także byłej prorektor i aktualnej kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego prof. Annie Łabno, która padła ofiarą medialnej nagonki za to, że w trakcie wykładu on-line poprosiła studentkę o usunięcie ze zdjęcia profilowego symbolu kojarzonego z atakami na religię.

Sukcesem prawników Ordo Iuris zakończyła się sprawa dr. Wilhelma Czaplińskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej, któremu zarzucano rzekome „naruszenie godności nauczyciela akademickiego” poprzez to, że na swojej stronie internetowej krytycznie odnosił się do organizowanych przez skrajne środowiska feministyczne demonstracji proaborcyjnych. Dzięki naszej interwencji rektor AGH odstąpił od wymierzenia kary wobec naukowca. Wsparcia udzieliliśmy także dr Justynie Melonowskiej z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, której zarzucono, że jej wpis jest przejawem „homofobii tradycyjnej”, chociaż w jego treści nie znalazła się nawet wzmianka na temat homoseksualizmu. Także w tym przypadku wszczęte postępowanie zostało umorzone.

Przywołane przykłady to jednak tylko niewielka część naruszeń wolności akademickiej w Polsce. W przygotowanym przez naszych ekspertów raporcie przypomnieliśmy też między innymi o sprawie dr. Tomasza Terlikowskiego, który stracił możliwość prowadzenia wykładów z bioetyki po publicznym ataku feministycznej działaczki Wandy Nowickiej, sprawie prof. Aleksandra Nalaskowskiego, czy odwoływaniu wykładów i spotkań z amerykańską obrończynią życia Rebeccą Kiessling, która wcześniej wygłaszała odczyty na najlepszych uczelniach świata, w tym Stanford czy Massachusetts Institute of Technology.

Skala ideologicznej cenzury debaty akademickiej jest tak duża, że nie wystarczy reprezentowanie jej ofiar w postępowaniach dyscyplinarnych czy procesach sądowych. Dlatego też zdecydowaliśmy o założeniu uczelni, która zawsze będzie otwarta na prawdziwą debatę, wymianę myśli i poszukiwanie prawdy. Stanie się ona przestrzenią, w której bez groźby represji będzie można rozwijać żywą myśl chrześcijańską i dziedzictwo klasyczne, które są nie tylko przeszłością, ale także przyszłością Europy.

Wiemy jak kształcić profesjonalnych prawników

Wolność prowadzenia poważnych badań naukowych nie będzie oczywiście jedyną cechą wyróżniającą Collegium Intermarium na tle innych szkół wyższych w Polsce. Nasza uczelnia będzie przede wszystkim wyposażała studentów w praktyczne umiejętności przygotowując ich lepiej do późniejszej pracy zawodowej niż większość dzisiejszych uniwersytetów. W badaniu CBOS z 2017 roku tylko 24% studentów stwierdziło, że ich uczelnia dobrze przygotowuje do wejścia na rynek pracy.

W Collegium Intermarium szczególny nacisk zostanie więc położony na interdyscyplinarny i praktyczny charakter studiów. W proces dydaktyczny zostaną włączeni uznani adwokaci i radcowie prawni, orzekający i pozostający w stanie spoczynku sędziowie (w tym także sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego), mający perspektywę akademicką parlamentarzyści i urzędnicy, liderzy lokalnych i zagranicznych think tanków oraz menedżerowie spółek giełdowych. Studenci prawa poznają także podstawy filozofii, myśli społecznej, retoryki, erystyki i ekonomii. Uczelnia będzie ściśle współpracować z przedsiębiorcami, renomowanymi kancelariami prawnymi i organizacjami pozarządowymi. Wzorem najlepszych amerykańskich uniwersytetów, przy uczelni powstanie think tank Collegium Intermarium, w ramach którego studenci będą mieli możliwość przygotowywania ekspertyz i analiz we współpracy z doświadczonymi prawnikami i praktykami biznesu oraz realizowania własnych projektów edukacyjnych i badawczych.

Flagowym kierunkiem kształcenia będą magisterskie studia prawnicze. Na naszej uczelni będzie także można ukończyć jedyne w Europie Środkowej międzynarodowe studia podyplomowe LL.M. w języku angielskim poświęcone problematyce praw człowieka.

Oprócz tego Collegium Intermarium będzie prowadzić też podyplomowe studia na kierunkach nie mających swoich odpowiedników na innych polskich szkołach wyższych. To między innymi zarządzanie organizacjami pozarządowymi, polityka rodzinna w samorządzie, nowoczesne metody dowodowe, czy program studiów z zakresu retoryki i kultury adresowany do uczestników życia publicznego.

Założeniem projektu jest stworzenie w najbliższych latach klasycznego uniwersytetu, na którym dostępne będą nie tylko programy z obszaru prawa i zarządzania, ale też z zakresu klasycznej pedagogiki ze specjalizacją w zakresie edukacji domowej czy klasycznej architektury.

Istotnym elementem wyróżniającym Collegium Intermarium będzie powszechnie przyjęty system tutoringu, w ramach którego każdemu rozpoczynającemu edukację studentowi przydzielony zostanie tutor, będący dla niego swoistym mentorem, który na zasadzie relacji „mistrz-uczeń” przeprowadzi go przez proces kształcenia i będzie nadzorował przygotowanie przez niego prac semestralnych. Dobór tutorów będzie odbywał się w sposób zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb i zainteresowań studenta. Do podjęcia obowiązków tutora będą zapraszane także osoby niezwiązane formalnie z uczelnią – w tym doświadczeni adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, mediatorzy, menadżerowie, liderzy społeczni oraz polscy i zagraniczni naukowcy.

Choć z systemem tutoringu można się dziś spotkać także na innych uczelniach w Polsce, to znakiem rozpoznawczym i źródłem elitarnego charakteru Collegium Intermarium będzie to, że na naszej uczelni nie będzie to jedynie przywilej dla najlepszych, ale powszechna zasada kształcenia każdego studenta. Tutor będzie mógł objąć opieką nie więcej niż troje studentów.

Wzorem czołowych uniwersytetów brytyjskich i amerykańskich, studenci Collegium Intermarium będą mogli skorzystać także z szerokiego programu stypendialnego, dzięki któremu najwybitniejsi z nich zostaną zwolnieni z jakichkolwiek opłat związanych za edukacją.

Wykształcimy elity państw Międzymorza

Collegium Intermarium jest z definicji uczelnią międzynarodową. Ma to wyraz zarówno w doborze kadry naukowej, jak i programie studiów.

Absolwenci CI uzyskają nie tylko teoretyczną wiedzę na temat procesów tworzenia i stosowania prawa na poziomie międzynarodowym, ale także kontakt z praktyką działania organów Unii Europejskiej czy Organizacji Narodów Zjednoczonych – w czym pomoże im program międzynarodowych staży. Obok uczestników konferencji inauguracyjnej, zajęcia dla studentów poprowadzą między innymi rektor Uniwersytetu Macieja Korwina w Budapeszcie Andras Lanczi, prof. Angela Gandra pełniąca obecnie funkcję wiceministra w rządzie Brazylii, francuski teoretyk prawa Gregor Puppinck, chorwacki myśliciel i parlamentarzysta Stephen Bartulica, a także wielu świetnych praktyków, w tym byłych i urzędujących sędziów międzynarodowych instytucji sądowniczych z Europy, Ameryki i Afryki.

Uczelnia podejmie ścisłą współpracę z przedsiębiorcami, administracją publiczną i think tankami z innych krajów obszaru Międzymorza. W ramach sieci współpracy organizowane będą szkoły letnie, staże, a przede wszystkim – wspólne projekty badawcze dotyczące wyzwań stojących przed regionem.

Collegium Intermarium ma się stać kuźnią elit dla wszystkich państw Europy Środkowej, która pilnie potrzebuje dziś kadr gotowych do obrony naszych wspólnych wartości na forum międzynarodowym. Zbudowanie ośrodka kształtowania elit Europy Środkowej pozwoli nam na to, by stać się równorzędnym partnerem dla państw Europy Zachodniej, która odchodzi dziś od pierwotnej wizji Unii Europejskiej jako wspólnoty wolnych i suwerennych państw szanujących swoją odmienność.

Aby to było możliwe potrzebna jest jednak długa, organiczna praca polegająca na poszerzaniu sieci współpracy w ramach całego regionu, o co od wielu miesięcy zabiegamy prowadząc Instytut Ordo Iuris. Wystarczy wspomnieć tu o zorganizowanej w ubiegłym tygodniu międzynarodowej konferencji poparcia dla Deklaracji Konsensusu Genewskiego, w której udział wzięli parlamentarzyści z Polski, Słowacji, Rumunii i Chorwacji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z Rumunii, Węgier, Bułgarii i Słowacji, a także przedstawiciele rządów Słowacji i Brazylii oraz przedstawicielka administracji byłego prezydenta USA Donalda Trumpa Valerie Huber.

Wspólnie możemy dokonać przełomu

Teraz przyszedł czas na otwarcie uczelni, której inauguracja będzie naturalnym rozwinięciem wieloletnich działań podejmowanych przez ekspertów Ordo Iuris w celu budowania międzynarodowych koalicji oraz kształcenia młodych ludzi w ramach Akademii Ordo Iuris.

Nie mam wątpliwości, że stworzenie ośrodka formacji elit prawniczych i politycznych może realnie wpłynąć na przyszłość regionu zamieszkiwanego przez blisko 200 milionów ludzi.

Dlatego już 28 maja w Warszawie odbędzie się konferencja inaugurująca powstanie Collegium Intermarium, w której wezmą udział wybitni przedstawicieli świata akademickiego, działacze społeczni i politycy. Obok przedstawicieli polskich władz będą w niej uczestniczyć między innymi węgierska minister sprawiedliwości Judit Varga, zasiadająca w brytyjskiej Izbie Lordów Lady Caroline Cox, były prezydent i premier Czech Vaclav Klaus, prezes węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego Tamas Sulyok, wieloletni sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu Francisco Javier Borrego Borrego, doradczyni Jana Pawła II księżna Ingrid Detter de Lupis Frankopan czy francuska filozof prawa prof. Chantal Delsol z Uniwersytetu Marne-la-Vallée w Paryżu.

To pierwsze od miesięcy wydarzenie, na które większość prelegentów przybędzie osobiście. Dzięki temu w pełni wykorzystamy potencjał, jakim jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi świata nauki, biznesu, działaczy społecznych i polityków, którzy mogą wypromować naszą ideę odbudowy rzetelnej edukacji akademickiej. Oznacza to jednak, że konferencja będzie się wiązała z poważnymi kosztami. Na zorganizowanie całego wydarzenia będziemy musieli przeznaczyć ponad 150 000 zł, z czego blisko połowę udało nam się już zgromadzić dzięki wsparciu zaangażowanych w projekt Darczyńców. Jednak w tych ostatnich dniach przygotowań kierujemy bezpośrednio do Państwa prośbę o wsparcie tego kluczowego wydarzenia, które ma stać się fundamentem wszystkich dalszych działań Collegium Intermarium, a zarazem podstawą rozwoju Instytutu Ordo Iuris.

Biznesplan uczelni zakłada, że projekt będzie się sam finansował od 5. roku działalności. Do tego czasu na funkcjonowanie uczelni będziemy musieli przeznaczać co miesiąc średnio 55 000 zł.

Wierzymy jednak, że nasi Darczyńcy hojnie odpowiedzą na prośbę o wsparcie tego wyjątkowego projektu. Jesteśmy pewni, że dzięki wsparciu Przyjaciół znaczna część studentów Collegium Intermarium będzie mogła formować się w Uczelni korzystając z Funduszu Stypendialnego. Tym, którzy zechcieliby ufundować pełne czesne jednego lub większej liczby studentów, oferujemy wzorem największych światowych uczelni możliwość nazwania programu stypendialnego swoim imieniem, imieniem osoby bliskiej lub innej ważnej dla Darczyńcy postaci.

 

Wspieram
Edukacja

21.02.2024

Trwa batalia o polską niepodległość. Otwórzmy oczy Polakom!

Gdy Parlament Europejski przyjmował poprawki do unijnych traktatów, które zakładają przejęcie przez Unię kompetencji w 10 obszarach kluczowych dla naszej narodowej suwerenności, Donald Tusk odgrywał rolę dobrego policjanta.

Czytaj Więcej
Edukacja

19.02.2024

Rewolucja w podstawie programowej. Ordo Iuris interweniuje

· Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na stronie internetowej projekt zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego, mających na celu zapowiadane „odchudzenie” podstawy programowej.

· Resort wskazał jednocześnie termin tzw. prekonsultacji, umożliwiając zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do 19 lutego 2024 r.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.02.2024

Permisywna edukacja seksualna elementem cichej rewolucji?

W dobie niemal nieograniczonego dostępu do mediów, Internetu, trudno jest uchronić dzieci i młodzież przed zagrażającymi im treściami, potrzebna jest wiedza na temat mechanizmów działania genderowych środowisk i zagrożeń płynących z głoszonych przez nich tez. Mając tę wiedzę, możemy przestrzegać innych przed tym, co faktycznie kryje się pod kreowaną wizją idealnej przyszłości – bez jakichkolwiek podziałów, w której wszyscy są wolni i równi, gdyż mają zapewniony upragniony „dobrostan”.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.02.2024

W jaki sposób obóz rządzący może próbować wprowadzić obowiązkową edukację seksualną do polskich szkół?

Zarówno resort edukacji, jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zarządzane są aktualnie w Polsce przez polityków opcji lewicowo-liberalnej. Nie kryją oni swojego wsparcia wobec postulatów ruchu LGBT czy organizowanych przez tego typu aktywistów akcji takich jak „Tęczowy piątek” w szkołach.

Czytaj Więcej