Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wulgarna seksedukacja w smartfonach uczniów finansowana przez miasto Słupsk. Ordo Iuris składa zawiadomienie do Kuratora Oświaty

Data publikacji: 25.02.2020

Adobe Stock

Miasto Słupsk przekazało ponad 42 tys. złotych na projekt, w ramach którego setkom uczniów zainstalowano na smartfonach aplikację mobilną „Twój podręczny edukator seksualny”. Przekazuje ona nastolatkom elementy wulgarnego modelu edukacji seksualnej, promując masturbację, nielegalne w Polsce rodzaje metod antykoncepcyjnych i ideologię gender. Autorka aplikacji jest działaczką Platformy Obywatelskiej i jest zatrudniona w miejskim Centrum Równego Traktowania, odpowiedzialnym za wdrażanie genderowego programu w Gdańsku. Instytut Ordo Iuris złoży zawiadomienie do Pomorskiego Kuratora Oświaty o prawdopodobnym naruszeniu przepisów Prawa oświatowego i nieudostępnieniu rodzicom pełni treści zawartych w projekcie.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

 

W 2018 r. Rada Miejska w Słupsku przyjęła szkodliwą uchwałę o edukacji seksualnej. Już wtedy Instytut Ordo Iuris ostrzegał przed negatywnymi konsekwencjami tej decyzji. Od września do grudnia 2019 r. w Słupsku prowadzono pilotażowy projekt „Młodzieżowi Edukatorzy Seksualni”. Miasto przyznało inicjatywie dotację w wysokości ponad 42 tys. zł. W ramach projektu przeszkolono 16 seksedukatorów i przeprowadzono warsztaty z 257 uczniami. Najbardziej nietypowym elementem projektu, w największym stopniu pozwalającym ominąć rodziców jako podstawowych weryfikatorów treści przekazywanych ich dzieciom, jest jednak aplikacja „Twój podręczny edukator seksualny”. Jak wynika ze sprawozdania, „jest ona przeznaczona dla osób powyżej 14. roku życia” i „była promowana wśród słupskiej młodzieży podczas realizacji projektu. Kod QR do pobrania aplikacji został również umieszczony w utworzonych broszurach informacyjnych”.

 

Formalnym realizatorem projektu było Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”. Ze sprawozdania wynika jednak, że aplikację „Twój podręczny edukator seksualny” utworzyła Roksana Galewska, od 9 lat związana z Platformą Obywatelską, której radni przegłosowali uchwałę o seksedukacji. Pełniła ona funkcję prezesa oddziału młodzieżówki Platformy Obywatelskiej w Chojnicach, w 2014 r. kandydowała z listy tej partii w wyborach samorządowych, a od 2018 r. zasiada w wojewódzkim zarządzie Młodych Demokratów. Od 2019 r. jest zatrudniona w Gdańskim Centrum Równego Traktowania – instytucji realizującej kontrowersyjny „Model na rzecz Równego Traktowania”, współpracującej z ruchem LGBT, organizacjami feministycznymi i trójmiejską świetlicą „Krytyki Politycznej”. Na swoją działalność w 2019 r. GCRT otrzymało od miasta Gdańska dotację w wysokości ponad 93 tys. zł.

 

Każdy uczeń mógł pobrać aplikację „Twój podręczny edukator seksualny” bezpłatnie, za pośrednictwem strony internetowej. Symbolem aplikacji jest otwarte opakowanie z prezerwatywą. Program podzielony jest na 11 działów. Pierwszy z nich, „Anatomia”, opiera się na publikacji Grupy Edukatorów Seksualnych „Ponton” i zawiera szczegółowe opisy męskich i kobiecych narządów płciowych z komentarzem w jaki sposób można „doprowadzić do wyjątkowych doznań erotycznych”. W dziale poświęconym chorobom przenoszonym drogą płciową, znaleźć można m.in. informację, że „kontakty heteroseksualne stanowią obecnie najczęstszą drogę zakażeń HIV na świecie”. Dział poświęcony dojrzewaniu promuje wśród nastolatków masturbację i przekazuje im nieprawdziwe informacje, jakoby stanowiła ona „zupełnie nieszkodliwą formę zaspokajania potrzeb seksualnych”, „ma poza tym wiele zalet” i „nie jest prawdą, by miała jakiś wpływ na stan zdrowia” (w rzeczywistości jest ona bezpośrednio powiązana z seksualizacją i uzależnieniem od pornografii). Dział czwarty prezentuje środki antykoncepcyjne, w tym również te nielegalne w Polsce, jak przecięcie nasieniowodów lub podwiązanie jajowodów, nie wspomina natomiast ani słowem o naturalnych metodach planowania rodziny.

 

Dwa z działów, najsilniej promujące elementy ideologii gender i LGBT, to „Tożsamość płciowa” i „Tożsamość seksualna”. Pierwszy z nich propaguje transseksualny styl życia i kieruje do fundacji Trans-Fuzja ucznia, który zadaje sobie pytanie: „Nie identyfikuję się z żadną z płci. Czy coś ze mną nie tak?”. Na pytanie „Lubię zakładać ubrania przeciwnej płci i bardzo się tego wstydzę. Czy to coś bardzo złego?” udzielana jest odpowiedź: „Nie, nie ma w tym nic złego”. Drugi z nich sugeruje uczniom odpowiedź na pytanie „Czy jestem gejem/lesbijką?”, podając jako niekwestionowany fakt nieprawdziwe stwierdzenia, że „osoby homoseksualne stanowią od 5 do 11% populacji”, a „orientacja psychoseksualna jest wrodzona”.

 

Ostatnie działy prezentują młodzieży rozmaite formy wyuzdanych zachowań seksualnych, narzucając seksualny charakter związkom nastolatków. Znajduje się tam również „Słowniczek terminów”, zawierający aż 82 pojęcia związane z różnymi formami seksualizacji, czy „FAQ”, które po raz kolejny przekazuje uczniom szkodliwy pogląd, że „masturbacja jest naturalną drogą rozładowania napięcia”. Ostatni dział to „Polecane strony internetowe”, gdzie nastolatek nie znajdzie kontaktu do Rzecznika Praw Dziecka, ale za to może skontaktować się z organizacjami LGBT – stowarzyszeniem Kampania Przeciw Homofobii, Lambda Warszawa czy Tolerado. Wszystkim uczestnikom projektu została również za pośrednictwem materiałów przekazana nieprawdziwa informacja o tym, jakoby Światowa Organizacja Zdrowia uchwaliła jako obowiązujący, oficjalny dokument - „Deklarację Praw Seksualnych”. W rzeczywistości jest ona wewnętrznym dokumentem stowarzyszenia seksuologicznego.

 

Pomimo że aplikacja skierowana jest do młodzieży, nie posiada adekwatnych zabezpieczeń. Po uruchomieniu żąda od użytkownika dostępu do danych jego telefonu, a podczas używania może się wyświetlać reklama portalu, będącego w rzeczywistości programem typu malware, który po kliknięciu kradnie dane użytkownika. Zgodnie z informacją przekazaną w sprawozdaniu, informatyk otrzymał za obróbkę aplikacji „Twój podręczny edukator seksualny” wynagrodzenie w wysokości 900 zł brutto.

 

„Instytut Ordo Iuris już w 2018 roku ostrzegał przed negatywnymi konsekwencjami przyjęcia przez Radę Miejską w Słupsku szkodliwej uchwały o edukacji seksualnej. Dziś widzimy, że te obawy były uzasadnione. Oczekujemy, że projekt przewidujący seksualizację uczniów z ominięciem rodziców przy pomocy niebezpiecznej aplikacji na smartfony zostanie niezwłocznie zbadany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty” – skomentował Nikodem Bernaciak z Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Edukacja

12.04.2024

NSA: Monika Strzępka zgodnie z prawem wybrana na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego

· Naczelny Sąd Administracyjny uznał wybór Moniki Strzępki na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego za zgodny z prawem.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

10.04.2024

Aborcyjne projekty w Sejmie. Konferencja prasowa środowisk prolife

W najbliższy czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną dostępność aborcji. Zgodnie z projektami, dopuszczalna ma być aborcja „na życzenie” do 12. tygodnia ciąży, a w sytuacji podejrzenia poważnej choroby lub niepełnosprawności dziecka, możliwe byłoby uśmiercenie go nawet na godzinę przed narodzinami. Tego dnia środowiska broniące życia organizują szereg inicjatyw wyrażających sprzeciw wobec proaborcyjnych projektów.

Program wydarzeń jest następujący:

Czytaj Więcej
Edukacja

05.04.2024

Odpowiedzialność rodziców i uprawnienia dyrektorów szkół. Analiza na temat sposobów przeciwdziałania demoralizacji nieletnich

· Przemoc rówieśnicza to jeden z problemów obecnych w polskich szkołach. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uznaje jej stosowanie za przejaw demoralizacji.

· Okoliczności świadczące o demoralizacji nieletnich stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym. Może być ono zainicjowane już wobec osób, które ukończyły 10 lat.

Czytaj Więcej