Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

konsultacje społeczne

Rafał Trzaskowski nie chce rozmawiać z mieszkańcami o „deklaracji LGBT”. Ordo Iuris składa skargę na prezydenta Warszawy

Rafał Trzaskowski już od niemal roku odmawia mieszkańcom Warszawy przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie kontrowersyjnej „deklaracji LGBT”, mimo prawnego obowiązku zorganizowania ich „na wczesnym etapie”. Dokument wiąże się z przyznaniem licznych przywilejów osobom identyfikującym się z ideologią LGBT. Na jego mocy, prezydent Warszawy, bez porozumienia z mieszkańcami, zlikwidował stanowisko Pełnomocnika ds. Równego Traktowania, co potwierdza, że deklaracja przyczynia się do pogłębienia nierówności. Z deklaracją wiąże się też, m.in.

Czytaj Więcej
Edukacja

08.08.2019

Warszawski ratusz przekazuje nieprawdziwe informacje - Ordo Iuris żąda wyjaśnień

Zgodnie z treścią Deklaracji LGBT+, której wprowadzenie zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, w stołecznych szkołach prowadzona ma być edukacja seksualna według kontrowersyjnych wytycznych WHO. Warszawski ratusz konsekwentnie nie udziela informacji dotyczących kosztu, programu i formy prawnej tych zajęć przedłużając czas odpowiedzi na formułowane przez Instytut Ordo Iuris pytania.

Czytaj Więcej

Obywatelski monitoring w sprawie tzw. Karty LGBT - wniosek Ordo Iuris o przeprowadzenie konsultacji społecznych

Na początku tego roku wiele kontrowersji wzbudziła zapowiedź wprowadzenia w Warszawie tzw. Deklaracji LGBT+. Wdrożenie jej zapisów może podważać konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Dokument jest wprowadzany bez zasięgnięcia opinii mieszkańców Warszawy, w szczególności rodziców. Instytut Ordo Iuris przygotował wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących metod, form i środków wdrożenia Warszawskiej Deklaracji LGBT+. Trwa zbiórka podpisów poparcia. Czy Rafał Trzaskowski zignoruje głos warszawiaków?
Czytaj Więcej

Kolejne działania Ordo Iuris o przywrócenie właściwej rangi małżeństwu w programie WDŻ

W ramach konsultacji społecznych Instytut Ordo Iuris przekazał MEN uwagi do nowej podstawy programowej Wychowania do Życia w Rodzinie (WDŻ). Pod apelem Instytutu o nadanie właściwej rangi małżeństwu w nowej podstawie programowej, w ciągu zaledwie kilku dni zebrano blisko 12 tysięcy podpisów. Teraz MEN zdecyduje o finalnym kształcie programu WDŻ.
Czytaj Więcej

Centrum Prawne Ordo Iuris opiniuje Krajowy Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania

Dodane przez ordoiuris.admin - czw., 06/06/2013 - 16:24

Centrum Prawne Ordo Iuris zgłosiło swoje  uwagi do projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015. Przedstawicielka Centrum Prawnego Ordo Iuris, Magdalena Korzekwa, wzięła udział w konsultacjach społecznych na temat wymienionego programu, które poprowadziła pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Odbyły się one 24. maja br. w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W konsultacjach wzięło udział kilkadziesiąt osób z organizacji pozarządowych z całego kraju, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas spotkania Przedstawicielka Ordo Iuris odniosła się do pierwszego obszaru polityki antydyskryminacyjnej określonego w programie, zwracając uwagę na to, że propozycje tworzenia nowych stanowisk, z czym mogą wiązać się bliżej niesprecyzowane plany zadań dla zaproponowanych w programie Koordynatorów ds. Równego Traktowania oraz zespołu analityczno-doradczego przy Pełnomocniku Rządu do spraw Równego Traktowania, są pomysłami wysoce kontrowersyjnymi – zwłaszcza w czasie trwania kryzysu i konieczności dokonywania cięć budżetowych. Zamiast powyższych pomysłów warto stworzyć  warunki dla prowadzenia realnej debaty publicznej, w szczególności z organizacjami pozarządowymi.

Jednym z punktów programu była troska o tzw. „zdrowie seksualne” kobiet. Po zgłoszeniu postulatu dotyczącego rozpowszechniania antykoncepcji oraz dostępu do „legalnej” aborcji, przedstawicielka Ordo Iuris zwróciła uwagę na istotne niedoinformowanie społeczeństwa w tym obszarze. Powszechnie przemilczany jest fakt, że antykoncepcja hormonalna ma bardzo często działanie wczesnoporonne, a jej stosowanie wiąże się z – często bardzo poważnymi – konsekwencjami dla życia i zdrowia fizycznego oraz psychicznego kobiet. Brak informacji w tym względzie narusza m.in. prawa konsumenckie obywateli. Mówiła także o bolesnych i trwałych skutkach aborcji, które są przemilczane i kwestionowane przez środowiska promujące aborcję i antykoncepcję, które czynią tę problematykę tematem tabu.

Przedstawicielka Ordo Iuris wyczerpująco uzasadniła, dlaczego Prawnicy Centrum odnoszą się krytycznie do kwestionowania tradycjonalizmu spojrzenia na rodzinę, co miało miejsce w pierwszym projekcie Programu. Zwróciła uwagę na fakt, iż nade wszystko kwestionowany tradycjonalizm jest wymagany przez konkretne unormowania konstytucyjne (art. 18, art. 48 ust. 1, art. 153 ust. 3 oraz art. 70 ust. 3 Konstytucji). Pani Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz zapewniła, że wskazana krytyka została usunięta z programu. Zapewniła również, że usunięto z programu punkty mówiące o potrzebie oswajania dzieci z „problematyką inności”, przez którą projektodawcy rozumieją również alkoholizm, molestowanie i przemoc domową (str. 84. pierwszej wersji projektu).

Warto dodać, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, korzystając z obecności Centrum Prawnego Ordo Iuris, wyraziło swoją wdzięczność za nadesłaną analizę prawną, dotyczącą statutu Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie, którą MEN rozesłał odpowiednim kuratorom oświaty oraz przedstawiał podczas spotkań na temat analizowanego problemu.

Centrum Prawne Ordo Iuris wyraziło gotowość uczestniczenia w kolejnych tematycznych konsultacjach na temat programu równościowego i podobnych.

Kategoria
Wolność Sumienia

Wolność Sumienia

06.06.2013

Centrum Prawne Ordo Iuris opiniuje Krajowy Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania

Centrum Prawne Ordo Iuris zgłosiło swoje uwagi do projektu Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015.
Czytaj Więcej
Subskrybuj konsultacje społeczne