Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia ws. "procedur przerywania ciąży" zostaną opracowane przez aktywistki aborcyjne?

Data publikacji: 02.02.2024

Pexels

 

•  Minister Zdrowia Izabela Leszczyna zrezygnowała z zapowiadanej na 31 stycznia publikacji wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z przerwaniem ciąży, opracowanych przez zespół ekspertów, powołany jeszcze przez ministra Adama Niedzielskiego.

•   Zdaniem pani minister, wytyczne wypracowane przez zespół „nie są satysfakcjonujące”.

• Opracowanie nowej, „satysfakcjonującej” wersji wytycznych minister zdrowia powierzyła teraz aktywistkom aborcyjnym z tzw. organizacji kobiecych, znanych z głośnych ulicznych demonstracji - tzw. strajku kobiet, oraz współpracującym z nimi lekarzom.  

Obiecana przez minister zdrowia publikacja wytycznych dla szpitali w sprawie procedur związanych z przerwaniem ciąży nie nastąpiła. Jak podają media powołując się na słowa szefowej resortu zdrowia – rezygnacja z publikacji wytycznych nastąpiła po konsultacji z przedstawicielkami tzw. organizacji kobiecych, pod którą nazwą kryją się grupy aktywistów zaangażowane w promocję aborcji w Polsce. Zamiast obiecanych wytycznych minister przedstawiła pakiet dla kobiet o nazwie „Bezpieczna, zdrowa ja”, którego elementem jest „terminacja ciąży”. W spotkaniu z panią minister i „konsultacjach” brały udział m.in. przedstawicielki Aborcyjnego Dream Teamu – organizacji, do której należy także aktywistka aborcyjna, skazana niedawno w procesie karnym za przestępstwo pomocnictwa w aborcji. Jak zapowiedziała szefowa resortu zdrowia, autorem nowych wytycznych będzie Polskie Towarzystwo Zdrowia Seksualnego i Reprodukcyjnego – czyli organizacja zarejestrowana w 2023 r.(!), blisko współpracująca z organizacjami forsującymi nieograniczony dostęp do aborcji na życzenie, której członkiem zarządu jest m.in. prezes proaborcyjnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA). W mediach brak jest jakiejkolwiek wzmianki o tym, czy Ministerstwo Zdrowia uwzględniło również głos organizacji promujących obowiązującą w Polsce konstytucyjną zasadę ochrony życia. Zdaje się, że z tej grupy organizacji zrzeszających kobiety (do których należy np. Konfederacja Kobiet RP) nie zaproszono nikogo.   

Biorąc pod uwagę profil działalności podmiotu, któremu powierzono opracowanie wytycznych, należy spodziewać się, że dokument ten będzie miał skrajnie proaborcyjną treść. Jak zapowiedziała minister, w przypadku odmowy wykonania aborcji w szpitalu, placówka ma ponosić konsekwencje finansowe, z utratą kontraktu z NFZ włącznie. Wygląda na to, że niezgodna z prawem rozszerzająca interpretacja przepisów dopuszczających aborcję ma być zatem „wymuszona” poprzez szantaż finansowy.

Treść nowych wytycznych, które mają zostać opracowane do końca lutego, prawdopodobnie znajdzie się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Pamiętać należy jednak, że wciąż obowiązującym aktem prawnym w tej materii jest przede wszystkim Konstytucja RP (w szczególności art. 38) oraz ustawy: ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (u.p.r.) i ustawa Kodeks karny (k.k.). Wykonanie aborcji w sposób sprzeczny z przepisami u.p.r. w myśl art. 152 k.k. stanowi przestępstwo i obwarowane jest sankcją karną. Ponadto, ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w art. 39 wciąż przewiduje możliwość skorzystania przez lekarzy z klauzuli sumienia, którą również gwarantuje polska Konstytucja w art. 53 ust. 1. Nie jest możliwe uchylenie wspomnianych przepisów ustawowych, a tym bardziej konstytucyjnych, poprzez wydanie ministerialnego rozporządzenia. Oznacza to, że ci lekarze, którzy ulegną naciskom Ministerstwa (najprawdopodobniej finansowym), aby przeprowadzać aborcję zgodnie z wytycznymi, a niezgodnie z prawem, będą musieli liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności karnej.

„Przewidujemy, że wytyczne opracowane przez organizacje aborcyjne i zaakceptowane przez Minister Zdrowia mają w założeniu stanowić swoiste obejście obowiązującego prawa, do czego lekarze mogą być naciskani poprzez wspomniane ryzyko konsekwencji finansowych. Pamiętać jednak trzeba, że wytyczne, nawet w formie rozporządzenia, nie uchylą ustaw, do których stosować się musi każdy, w tym lekarze, pod sankcją odpowiedzialności prawnej” – podsumowała r.pr. Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.             

Wspieram
Ochrona życia

12.04.2024

Sejm zignorował Konstytucję i przyjął w pierwszym czytaniu 4 projekty aborcyjne do dalszych prac

W dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek) miały miejsce głosowania nad czterema proaborcyjnymi poselskimi projektami ustaw. Choć wszystkie bez wyjątku są rażąco niezgodne z Konstytucją, żaden z nich nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Przyczynili się do tego nie tylko posłowie koalicji rządzącej, ale niestety również niektórzy politycy opozycji, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu niektórych projektów lub wstrzymywali się od głosu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2024

Parlament Europejski naciska na Polskę i wzywa do wpisania aborcji do Karty Praw Podstawowych

· Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wzywa do wpisania tzw. prawa do aborcji do Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.04.2024

Pierwsze czytanie proaborcyjnych projektów. Opinie Ordo Iuris

Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji. Instytut Ordo Iuris przygotował opinie na temat projektów.

PROJEKT KOALICJI OBYWATELSKIEJ - LINK

Czytaj Więcej