Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Czeski Senat przeciwko ratyfikacji genderowej Konwencji stambulskiej. Senatorowie czytali analizę Ordo Iuris

Data publikacji: 30.01.2024

Adobe Stock

· Senat Republiki Czeskiej odrzucił projekt uchwały o wyrażeniu zgody na ratyfikację Konwencji Stambulskiej, która kwestionuje istnienie dwóch płci, wprowadzając wprowadza do porządku prawnego pojęcie „płci społeczno-kulturowej” – gender.

· Czeski portal „Seznam Zprávy” ujawnił, że przed podjęciem ostatecznej decyzji senatorowie czytali analizę Instytutu Ordo Iuris, która w 2020 roku została przetłumaczona na 17 języków, w tym właśnie język czeski.

· Czescy senatorowie rozumieją, że państwa mogą wprowadzać regulacje skutecznie chroniące przed przemocą domową, nie ratyfikując zarazem ideologicznej genderowej konwencji.

· Także w polskim Sejmie już 7 lutego, ma odbyć się czytanie projektu wypowiedzenia Konwencji stambulskiej i zastąpienia jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny.

 

„Czescy senatorowie, być może dzięki analizom Ordo Iuris, zrozumieli, że skuteczna ochrona przed przemocą domową nie wymaga ratyfikowania Konwencji stambulskiej. Wolną od ideologii gender alternatywą, także dla Polski, jest Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny” – podsumowuje adw. Nikodem Bernaciak, starszy analityk w Centrum Badań i Analiz Instytutu Ordo Iuris.

 

Senat Republiki Czeskiej odrzucił projekt uchwały o wyrażeniu zgody na ratyfikację Konwencji stambulskiej. Spośród 71 obecnych senatorów, propozycję poparło tylko 34 – o 2 mniej niż wymagana większość. 28 senatorów wyraziło sprzeciw, a 9 nie oddało głosu. Proces ratyfikacji genderowej konwencji został zapoczątkowany w ubiegłym roku przez rząd, który 21 czerwca przekazał propozycję parlamentowi. Zgodnie z art. 10 czeskiej Konstytucji, zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej musi wyrazić cały parlament, a zatem nie tylko Izba Poselska, lecz także Senat. W sierpniu uchwała była przedmiotem debaty na forum komisji Izby Poselskiej, która w lutym ma omówić sprawę ponownie, ustosunkowując się tym razem do weta Senatu.

 

W trakcie debaty nad projektem uchwały, stanowisko zajęła komisja konstytucyjno-prawna. Przedstawił je senator Zdeněk Hraba (ODS). Zgodnie ze stanowiskiem, Konwencja stambulska „jest dokumentem ideologicznym, który w praktyce nie pomoże ofiarom przemocy domowej”. Senator Adéla Šípová (Piraci) przedstawiła natomiast stanowisko komisji ds. Unii Europejskiej, która również sprzeciwiła się ratyfikacji, stwierdzając, że konwencja „nie reguluje niczego, co już nie byłoby częścią naszego prawodawstwa karnego w dziedzinie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, natomiast „może rodzić istotne sprzeczności interpretacyjne”.

 

Wiceprzewodniczący Senatu Jiří Oberfalzer, uzasadniając swój sprzeciw wobec Konwencji, wskazał na fakt, że wielokrotnie posługuje się ona pojęciem „gender” zamiast „płci”, przez co zacierane są różnice pomiędzy płciami. Przywołał także wyrok bułgarskiego Trybunału Konstytucyjnego z 27 lipca 2018 r., który z analogicznych przyczyn stwierdził niezgodność Konwencji z bułgarską ustawą zasadniczą. Podkreślił, że ideologia przenikająca konwencję sprawia, że „jeżeli nie będziemy zwracać się do naszych dzieci zaimkami nieokreślonymi i wieloma imionami, dopóki nie będą miały pewności co do swojej płci, lub jeżeli nie poślemy ich na różne kursy edukacyjne dotyczące identyfikacji płciowej, popełniamy przemoc domową i może to być przestępstwo”. Senator Jitka Chalánková przywołała także przykład Słowacji, która większością 95 na 150 wszystkich posłów odrzuciła projekt uchwały o ratyfikacji Konwencji już 4 lata temu – 25 lutego 2020 r.

 

Czeski portal „Seznam Zprávy” ujawnił, że co najmniej jeden z senatorów dysponował analizą dotyczącą Konwencji stambulskiej autorstwa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Chodzi o materiały załączone do międzynarodowej petycji „Stop Gender. Stand for Family” (StopGenderConvention.org), zainaugurowanej 9 czerwca 2020 r. i przetłumaczonej na 17 języków – w tym właśnie na język czeski. Organizatorzy petycji przypominali, że „Konwencja wprost uderza w małżeństwo i rodzinę, upatrując w różnicach pomiędzy kobietami i mężczyznami źródeł przemocy” oraz „czyni z ideologii gender podstawę polityki państwa pozbawiając znaczenia obiektywne biologiczne pojęcie płci i zastępując je rozumieniem płciowości jako konstruktu społeczno-kulturowego. Nakazuje wdrażanie ideologicznej perspektywy gender na wszystkich szczeblach polityki prowadzonej przez państwo”.

 

Instytut Ordo Iuris, jako etyczną alternatywę dla ideologicznej genderowej konwencji, już w 2018 roku zaproponował projekt Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, która stanowiłaby z jednej strony gwarancję skutecznej ochrony przed przemocą domową, a z drugiej strony – podkreślałaby, że to właśnie silna rodzina jest przestrzenią, która chroni przed przemocą najskuteczniej wszystkich jej członków. Projekt w 2020 r. został złożony w Sejmie, uzyskawszy poparcie 150 tysięcy obywateli. W Sejmie X kadencji projekt otrzymał numer druku 25 i ma być przedmiotem obrad Sejmu w dniu 7 lutego 2024 r.

Wspieram
Ochrona życia

23.02.2024

Sejm odrzuca projekty chroniące życie i rodzinę

· Sejm przyjął większością głosów rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

21.02.2024

Brak aborcji może prowadzić do ubóstwa – rezolucja Parlamentu Europejskiego

· Parlament Europejski przyjął rezolucję o priorytetach unijnych na nadchodzące, marcowe posiedzenie Komisji ds. Statusu Kobiet ONZ.

· W dokumencie wskazano m.in., że ubóstwo kobiet może być skutkiem braku dostępu do aborcji i antykoncepcji.

· Europosłowie wzywają Radę Europejską do zapewnienia „praw reprodukcyjnych i seksualnych”.

Czytaj Więcej

„Babciowe” tylko dla pracujących zarobkowo to szantaż wobec matek preferujących osobistą opiekę nad dzieckiem

Rząd Donalda Tuska podtrzymuje zamiar wprowadzenia „babciowego”, czyli świadczenia dla wybranych – tylko dla tych spośród młodych matek, które zrezygnują z osobistej opieki nad dzieckiem w wieku poniżej 3. roku życia i spełniają warunek zatrudnienia na etacie lub zleceniu.

Czytaj Więcej

Nadchodzi atak na rodzinę i promocja homoadopcji

Jesteśmy tuż po sejmowej debacie nad przygotowanym przez Ordo Iuris projektem obywatelskim „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Celem inicjatywy jest wypowiedzenie genderowej Konwencji stambulskiej i przyjęcie Konwencji o prawach rodziny.

Czytaj Więcej