Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Petycja w obronie małżeństwa – nowy projekt Ordo Iuris

Data publikacji: 27.06.2018

Instytut Ordo Iuris rozpoczął zbieranie podpisów pod petycją w obronie małżeństwa. Przygotowany jeszcze w 2016 roku projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej, a teraz może się stać właściwą odpowiedzią na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie Coman i inni. Europejski Trybunał stwierdził bowiem, że w rozumieniu przepisów unijnych o prawie pobytu „pojęcie ‘współmałżonka’ może obejmować małżonka danego obywatela Unii posiadającego tę samą płeć”.

PODPISZ PETYCJĘ: www.maszwplyw.pl/los-malzenstwa-w-naszych-rekach-,83,k.html

Organizacje LGBT ogłosiły wyrok TSUE swoim „wielkim świętem”, kamieniem milowym na drodze ku uprzywilejowaniu rejestrowanych relacji homoseksualnych. Za wyrokiem TSUE stoi fundacja Arcus, jedna z najbogatszych organizacji lobbujących na całym świecie o przywileje dla osób prowadzących homoseksualny styl życia. Sam Adrian Coman pełni w niej funkcję dyrektora. „To dopiero początek, jedynie fragment przemyślanej strategii, której celem jest uzyskanie przez lobby LGBT w międzynarodowych trybunałach przywilejów, które konstytucja Rzeczypospolitej zastrzega wyłącznie dla małżeństw” – komentuje wyrok adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Ordo Iuris.

Jak wykazuje analiza Ordo Iuris, obecnie wyrok w sprawie Coman nie ma konkretnego wpływu na polskie prawodawstwo, ale jest otwartą furtką, która w przyszłości może stać się, np. podstawą roszczeń majątkowych podnoszonych przez osoby żyjące w związkach osób tej samej płci. „Podobna sytuacja miała miejsce w 2010 r., kiedy to w sprawie Kozak przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) przyznał prawo wejścia w stosunek najmu po partnerze tej samej płci (ponieważ prawo takie przysługuje konkubentowi). Z kolei w 2011 r. Polska została upomniana przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiej za niewydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym dla osób chcących zawrzeć związek partnerski za granicą” – mówi dr Marcin Olszówka, analityk Ordo Iuris.

Rozstrzygnięcia zapadające w sprawach dotyczących innych państw europejskich mają bezpośredni wpływ na polskie prawo krajowe. W 2015 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (sprawa Oliari) ukarał Włochy za brak możliwości rejestracji (instytucjonalizacji) związków osób tej samej płci, podczas gdy uznawane i rejestrowane były nieformalne związki męsko-damskie. Zainspirowane tym wyrokiem, dwie Polki złożyły do Trybunału skargę na decyzję polskiego sądu w analogicznej sprawie. „Polska konstytucja chroni małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny. Bez jednoznacznego, ustawowego zabezpieczenia tej zasady może okazać się jednak, że sami podaliśmy lobby LGBT do ręki argumenty do wykorzystania z sądach i trybunałach międzynarodowych. W świetle wyroku w sprawie Oliari, każdy przywilej udzielony relacjom jednopłciowym jest argumentem za całkowitym zrównaniem ich pozycji z małżeństwem, od wspólnych ulg podatkowych po adopcję dzieci” – dodaje adw. Jerzy Kwaśniewski.

Przygotowany przez Ordo Iuris projekt wprowadza rozwiązania prawne, które usuną luki wykorzystywane przez lobby LGBT do podważenia naturalnej i konstytucyjnej definicji małżeństwa. Wyrok TSUE w sprawie Coman rodzi konieczność, by prace legislacyjne podjęte były w tej sprawie jak najszybciej.

Petycja trafi do: Ministra Sprawiedliwości RP Zbigniewa Ziobro

PRZECZYTAJ ANALIZĘ ORDO IURIS DOT. WYROKU TSUE WS. COMAN – (LINK DO ANALIZY)

Wspieram
Działalność Instytutu

12.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że resort

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

05.07.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Pabianickie Centrum Medyczne otrzymało 550 tys. zł kary za odmowę wykonywania aborcji. Sprawę komentuje adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Pisze też o naszych działaniach w obronie życia nienarodzonych dzieci.

Czytaj Więcej

Genderowa umowa przyjęta przez Sejm

· Sejm zdecydowaną większością głosów zadecydował o przyjęciu ustawy, w której zawarto zgodę na ratyfikację Umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, znaną jako umowa Post–Kotonu.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.06.2024

Miniony tydzień w Ordo Iuris

· Węgry mają prawo zakazać eutanazji. Komentujemy wyrok Trybunału w Strasburgu, który orzekł, że obowiązujący w tym kraju zakaz eutanazji i wspomaganego samobójstwa nie narusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Czytaj Więcej