fbpx Petycja w obronie małżeństwa – nowy projekt Ordo Iuris | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Petycja w obronie małżeństwa – nowy projekt Ordo Iuris

Data publikacji: 27.06.2018

Instytut Ordo Iuris rozpoczął zbieranie podpisów pod petycją w obronie małżeństwa. Przygotowany jeszcze w 2016 roku projekt ustawy został pozytywnie zaopiniowany przez Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej, a teraz może się stać właściwą odpowiedzią na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie Coman i inni. Europejski Trybunał stwierdził bowiem, że w rozumieniu przepisów unijnych o prawie pobytu „pojęcie ‘współmałżonka’ może obejmować małżonka danego obywatela Unii posiadającego tę samą płeć”.

PODPISZ PETYCJĘ: www.maszwplyw.pl/los-malzenstwa-w-naszych-rekach-,83,k.html

Organizacje LGBT ogłosiły wyrok TSUE swoim „wielkim świętem”, kamieniem milowym na drodze ku uprzywilejowaniu rejestrowanych relacji homoseksualnych. Za wyrokiem TSUE stoi fundacja Arcus, jedna z najbogatszych organizacji lobbujących na całym świecie o przywileje dla osób prowadzących homoseksualny styl życia. Sam Adrian Coman pełni w niej funkcję dyrektora. „To dopiero początek, jedynie fragment przemyślanej strategii, której celem jest uzyskanie przez lobby LGBT w międzynarodowych trybunałach przywilejów, które konstytucja Rzeczypospolitej zastrzega wyłącznie dla małżeństw” – komentuje wyrok adw. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Ordo Iuris.

Jak wykazuje analiza Ordo Iuris, obecnie wyrok w sprawie Coman nie ma konkretnego wpływu na polskie prawodawstwo, ale jest otwartą furtką, która w przyszłości może stać się, np. podstawą roszczeń majątkowych podnoszonych przez osoby żyjące w związkach osób tej samej płci. „Podobna sytuacja miała miejsce w 2010 r., kiedy to w sprawie Kozak przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) przyznał prawo wejścia w stosunek najmu po partnerze tej samej płci (ponieważ prawo takie przysługuje konkubentowi). Z kolei w 2011 r. Polska została upomniana przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiej za niewydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym dla osób chcących zawrzeć związek partnerski za granicą” – mówi dr Marcin Olszówka, analityk Ordo Iuris.

Rozstrzygnięcia zapadające w sprawach dotyczących innych państw europejskich mają bezpośredni wpływ na polskie prawo krajowe. W 2015 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (sprawa Oliari) ukarał Włochy za brak możliwości rejestracji (instytucjonalizacji) związków osób tej samej płci, podczas gdy uznawane i rejestrowane były nieformalne związki męsko-damskie. Zainspirowane tym wyrokiem, dwie Polki złożyły do Trybunału skargę na decyzję polskiego sądu w analogicznej sprawie. „Polska konstytucja chroni małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny. Bez jednoznacznego, ustawowego zabezpieczenia tej zasady może okazać się jednak, że sami podaliśmy lobby LGBT do ręki argumenty do wykorzystania z sądach i trybunałach międzynarodowych. W świetle wyroku w sprawie Oliari, każdy przywilej udzielony relacjom jednopłciowym jest argumentem za całkowitym zrównaniem ich pozycji z małżeństwem, od wspólnych ulg podatkowych po adopcję dzieci” – dodaje adw. Jerzy Kwaśniewski.

Przygotowany przez Ordo Iuris projekt wprowadza rozwiązania prawne, które usuną luki wykorzystywane przez lobby LGBT do podważenia naturalnej i konstytucyjnej definicji małżeństwa. Wyrok TSUE w sprawie Coman rodzi konieczność, by prace legislacyjne podjęte były w tej sprawie jak najszybciej.

Petycja trafi do: Ministra Sprawiedliwości RP Zbigniewa Ziobro

PRZECZYTAJ ANALIZĘ ORDO IURIS DOT. WYROKU TSUE WS. COMAN – (LINK DO ANALIZY)

Wspieram

Projekt zmian w regulacjach dotyczących przemocy domowej – niejednorodny pakiet dobrych i wątpliwych nowelizacji

· W Sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, zmierzający do wzmocnienia ochrony osób będących ofiarami przemocy domowej.

· Projekt przewiduje zmianę szeregu ustaw oraz ma wdrażać postanowienia aktów prawa międzynarodowego.

Czytaj Więcej

„Nasze narody opierają się na rodzinie, której fundamentem jest małżeństwo” – spotkanie Sojuszu dla Dobra Wspólnego

· Przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris spotkali się w Pradze z europejskimi i amerykańskimi ekspertami oraz delegacjami innych organizacji pozarządowych, aby omówić aktualne wyzwania związane z obroną życia ludzkiego i rodziny.

· W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sojuszu dla Dobra Wspólnego – koalicji organizacji prorodzinnych z Polski, Czech, Słowacji, Włoch i Węgier.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

29.11.2022

Sąd oddala powództwo Ordo Iuris wobec Radosława Sikorskiego. Instytut złoży apelację

· Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Instytutu Ordo Iuris w sprawie przeciwko Radosławowi Sikorskiemu.

· Europoseł zarzucił Instytutowi wspieranie, nieistniejących w rzeczywistości, „stref wolnych od LGBT” oraz nazwał Ordo Iuris „fundamentalistyczną sektą”.

· W uzasadnieniu wyroku sąd nie odniósł się do istoty zarzutów formułowanych przez Radosława Sikorskiego, jedynie w sposób ogólny powołał się na poszanowanie dla wolności słowa.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

25.11.2022

Ordo Iuris w obronie rodziny i wolności na forum ONZ

· W siedzibie ONZ w Genewie miało miejsce Forum Rady Praw Człowieka na temat Praw Człowieka, Demokracji i Praworządności.

Czytaj Więcej