Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Prezydent Węgier: „Bez dzieci nie ma przyszłości”. Szczyt SDG

Data publikacji: 02.10.2023

Adobe Stock

· Podczas niedawnego Szczytu SDG, prezydent Węgier Katalin Novák zwróciła uwagę na kryzys demograficzny i przypomniała o prawie rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami

· Wydarzenie było częścią szczytu ONZ w Nowym Jorku.

· Podczas spotkania światowi przywódcy przyjęli „Deklarację polityczną”, zobowiązując się do zrealizowania w ciągu najbliższych siedmiu lat, 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 powiązanych z nimi celów cząstkowych, które stanowią istotny rdzeń Agendy 2030.

· Deklaracja ma na celu wdrażanie praw człowieka i tzw. równości gender, a także promocję „praw seksualnych i reprodukcyjnych”.

 

W Nowym Jorku miało miejsce spotkanie przywódców państw w związku ze szczytem SDG 2023. Na jego zakończenie państwa przyjęły „Deklarację polityczną” potwierdzającą zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Deklaracja ta ma zobowiązać kraje do pełnego wdrożenia Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Szczyt był odpowiedzią na skutki licznych i powiązanych ze sobą kryzysów, z którymi świat musi się zmierzyć. Podwalinami Agendy 2030 jest Konferencja w Rio, która odbyła się w 2012 roku, oraz Globalny Raport Zrównoważonego Rozwoju z 2019 r. pod tytułem „The future is Now: Science for Achieving Sustainable Development”.

 

Szczyt został podzielony na sześć sekcji. Światowi przywódcy przyjęli „Deklarację polityczną”, zobowiązując się do zrealizowania, w ciągu najbliższych siedmiu lat, 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 powiązanych z nimi celów cząstkowych, które stanowią istotny rdzeń Agendy 2030. Uwzględniają one wymiar gospodarczy, społeczny i ekologiczny zrównoważonego rozwoju.

 

Motywem działania ma być wspólne zaangażowanie na rzecz wyeliminowania ubóstwa, głodu oraz nierówności, zarówno w obrębie poszczególnych krajów, jak i pomiędzy nimi, a także budowanie pokojowych społeczeństw. Zrównoważony rozwój ma koncentrować się na pokonaniu słabości i problemów aktualnego świata.

 

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas szczytu były transformacja energetyczna, energia odnawialna, dostęp do edukacji, nowe technologie, ułatwienia cyfryzacji gospodarki globalnej, digitalizacja świata, wdrożenie regulacji dotyczących urbanizacji, przyjęcie nowej architektury finansowej.

 

Jednym z najważniejszych priorytetów Deklaracji wydanej na zakończenie szczytu, jest, wyrażony w punkcie 15, postulat konsekwentnego wdrażania praw człowieka i „równości gender”, a także promocji tzw. praw seksualnych i reprodukcyjnych, które, zdaniem ONZ, powinny być w większym stopniu uwzględniane w realizacji różnych celów Agendy. 

 

Dokument podsumowujący szczyt potwierdził również program działań z Addis Abeby, który stanowi nieodłączną część Agendy 2030, poświęconą kwestiom finansowania i zrównoważonego rozwoju, skoncentrowania sił i działań na problematyce zmian klimatu. Deklaracja jest napisana w duchu postanowień i zobowiązań i ma stanowić swoiste przejście od dyskusji do działania – tak by cele, które stawie sobie ONZ, zostały zrealizowane zgodnie z Agendą 2030.

 

W ciągu dwóch dni wypowiedziało się wielu szefów państw i światowych liderów. Jedną z nich była prezydent Węgier Katalin Novák, która podkreśliła istotę pokoju, rolę ONZ i wskazała kroki, jakie muszą podjąć kraje, które przybyły na szczyt. Zauważyła również, jak wielkim problem dla świata staje się spadek demograficzny oraz jak ważna jest rodzina, jej prawa i wolność. Określiła jasno, jakie jest najważniejsze zadanie państw, jeśli chodzi o rodziców.

 

„Chronimy wolność rodziców. Jesteśmy głęboko przekonani, że prawo do wychowywania dzieci nie należy do państwa, organizacji pozarządowych, mediów czy przemysłu wiedzy, ale rodziców” – podkreśliła Katalin Novák.

 

Prezydent Węgier zwróciła też uwagę na właściwy punkt ciężkości, z jakim powinien zmagać się świat.

 

 „Elon Musk może mieć rację, gdy twierdzi, że spadek demograficzny jest poważniejszym problemem niż kryzys klimatyczny. Niewiele uwagi poświęca się realnej i nieodwracalnej zmianie świata. Jeśli nie będzie dzieci, nie będzie przyszłości. Jaki jest sens dbania o Ziemię, jeśli nie mamy dzieci i wnuków, którym moglibyśmy to przekazać? (…). W Europie i w wielu waszych krajach zima demograficzna zamieniła się w epokę lodowcową” – zaznaczyła polityk.

 

- Przemówienie pani prezydent było interesującym głosem na 78 sesji ONZ. Zaprezentowane przez nią jasne i zdecydowane podejście do najistotniejszych kwestii wytycza nowe spojrzenie na realne problemy. Przemówienie wygłoszone podczas szczytu jest spójne z tym, na co prezydent Węgier zwracała uwagę na 77. sesji ONZ – wskazał dr Przemysław Kulawiński z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

 

 „Nie jest to wcale oczywiste, że dziś, w czasie wojny, kryzysów energetycznych i żywnościowych, organizacje powołane w celu uniknięcia wojny i zachowania pokoju skupiają się na indoktrynacji ideologicznej. To nie jest to, czego potrzeba dziś. Zamiast tego musimy odzyskać zdolność rozróżniania między tym, co istotne, a tym, co nieistotne, ważnym i nieważnym, rzeczywistością i fikcją” - mówiła prezydent Węgier w ubiegłym roku.

 

Wyzwania, przed którymi stoją obecnie przywódcy państw, są znaczące, a czas ich realizacji jest krótki. We wrześniu 2024 r. odbędzie się Szczyt Przyszłości, który ostatecznie ma doprowadzić do zawarcia Paktu Przyszłości.

 

Wspieram
Ochrona życia

11.04.2024

Apel o odrzucenie proaborcyjnych projektów – konferencja prasowa środowisk prolife

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną możliwość wykonywania aborcji.

· W związku z tym, środowiska prolife organizują szereg wydarzeń wzywających do ochrony ludzkiego życia.

· Przed Sejmem miała miejsce konferencja prasowa na ten temat, w której uczestniczyli działacze społeczni oraz przedstawiciele nauk prawnych i medycznych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

10.04.2024

Aborcyjne projekty w Sejmie. Konferencja prasowa środowisk prolife

W najbliższy czwartek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw mających zwiększyć prawną dostępność aborcji. Zgodnie z projektami, dopuszczalna ma być aborcja „na życzenie” do 12. tygodnia ciąży, a w sytuacji podejrzenia poważnej choroby lub niepełnosprawności dziecka, możliwe byłoby uśmiercenie go nawet na godzinę przed narodzinami. Tego dnia środowiska broniące życia organizują szereg inicjatyw wyrażających sprzeciw wobec proaborcyjnych projektów.

Program wydarzeń jest następujący:

Czytaj Więcej

Wspólnie przeciwko procederowi surogacji. Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji w Rzymie

· W Rzymie miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu surogacji.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.04.2024

Odpowiedzialność rodziców i uprawnienia dyrektorów szkół. Analiza na temat sposobów przeciwdziałania demoralizacji nieletnich

· Przemoc rówieśnicza to jeden z problemów obecnych w polskich szkołach. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uznaje jej stosowanie za przejaw demoralizacji.

· Okoliczności świadczące o demoralizacji nieletnich stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym. Może być ono zainicjowane już wobec osób, które ukończyły 10 lat.

Czytaj Więcej