Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rodzice prawidłowo wykonują władzę rodzicielską. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

Data publikacji: 23.05.2024

Adobe Stock

· Sąd Rejonowy we Włocławku stwierdził brak podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców dwójki dzieci.

· Postępowanie zostało wszczęte na skutek zawiadomienia ze szkoły, do której uczęszcza starsze z dzieci.

· Chłopiec miał mieć siniaki rzekomo spowodowane ryzykownymi zabawami, połączonymi ze stosowaniem siły wobec niego.

· Zarzuty stawiane rodzicom okazały się nieprawdziwe a postępowanie wykazało, że rodzice prawidłowo wykonują władzę rodzicielską.

· Pomocy rodzinie udzielił Instytut Ordo Iuris.

Sprawa rozpoczęła się, gdy siedmioletni chłopiec, cierpiący na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), poinformował pedagoga szkolnego o rzekomym stosowaniu wobec niego przemocy przez ojczyma. Na wniosek szkoły, we wrześniu 2023 r. w rodzinie zainicjowano procedurę Niebieskiej Karty.

Aby wyjaśnić sytuację w rodzinie, równolegle zostało zainicjowane z urzędu postępowanie sądowe mające na celu zbadanie, czy zachodzą wobec rodziców przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej. Sąd zlecił m.in. przeprowadzenie wywiadu kuratora sądowego zawodowego, który dwukrotnie odwiedził rodzinę.

Zebrany materiał dowodowy (w tym dowody przedstawione przez reprezentujących rodziców prawników z Instytutu Ordo Iuris), a w szczególności zeznania kurator zawodowej, która przeprowadzała wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania małoletnich, wykazał, iż relacje w rodzinie są poprawne. Szczególnie druga opinia kuratora wykluczyła, aby którekolwiek z rodziców stosowało przemoc wobec dziecka. Wynikało z niej, że w rodzinie panują dobre relacje, rodzice odpowiedzialnie podchodzą do problemów, zapewniając małoletnim swoje wsparcie i pomoc profesjonalistów. Kurator podkreśliła, że „na podstawie rozmowy z małoletnim i obserwacji obojga małoletnich nie powzięto zastrzeżeń odnośnie wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez obecnych uczestników.  W środowisku sąsiedzkim i w rozmowie z funkcjonariuszem dzielnicowym nie uzyskano zastrzeżeń odnośnie wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec małoletnich przez matkę i ojczyma”.

Rodzice dodatkowo podjęli terapię psychologiczną celem zwiększenia swoich kompetencji wychowawczych i umiejętności postępowania z dziećmi. Dotyczy to zwłaszcza postępowania ze starszym z chłopców, który został zdiagnozowany przez lekarza specjalistę. Ponadto rodzice podjęli i kontynuują z małoletnim wizyty u psychologa. Prowadzona od września 2023 r. procedura Niebieskiej Karty została zamknięta w grudniu 2023 r.

Drugi z chłopców ma niespełna trzy lata. We wrześniu 2024 r. rozpocznie edukację przedszkolną. Rozwija się prawidłowo, nie choruje przewlekle, pozostaje pod specjalistyczną opieką logopedy.

Sąd Rejonowy stwierdził całkowity brak podstaw do ograniczenia władzy rodziców nad ich małoletnimi dziećmi. Zdaniem sądu, dobro dzieci nie jest zagrożone i nie ma potrzeby ingerowania we władzę rodzicielską. Sąd w uzasadnieniu potwierdził, że rodzice zajęli się odpowiednio dziećmi, a zarzuty im stawiane okazały się nieprawdziwe, co zweryfikowało postępowanie prowadzone przed sądem. Podkreślił, że zachowania, które miały wskazywać na stosowanie przemocy, zgłoszone przez małoletniego, wynikały z jego choroby oraz tego, w jaki sposób odbiera rzeczywistość. Nadmienił też, iż współpraca rodziców ze służbami społecznymi, jak i pedagogiem oraz psychologiem przebiega właściwie. Starsze dziecko będzie kontynuowało psychoterapię, co pozwoli mu lepiej przebrnąć przez zdiagnozowany u niego zespół nadpobudliwości psychoruchowej.

 

Wspieram

Genderowa strategia „równościowa” Rady Europy. Analiza Ordo Iuris

· Strategia Rady Europy dotycząca równości płci na lata 2024-2029 jest dokumentem programowym, który przedstawia plan i ramy działań na rzecz równości płci w Europie na okres sześciu lat.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

18.06.2024

„Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" - spotkanie z mec. Magdaleną Majkowską w Zamościu

W kościele św. Katarzyny w Zamościu odbędzie się spotkanie z cyklu "Akademia Zamojska dla Rodziny". Wykład pt. „Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" wygłosi adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Spotkanie organizuje Akademia Zamojska i Duszpasterstwo Rodzin.

19 czerwca

17:00 - Msza Święta

18:00 - wykład

Parafia św. Katarzyny - plac Jaroszewicza 1

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.06.2024

Ostatnia prosta przed Marszem dla Życia i Rodziny. Za nami konferencja organizatorów

· W najbliższą niedzielę ulicami Warszawy wyruszy Marsz dla Życia i Rodziny.

· Manifestacja będzie się odbywać pod hasłem „Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny”.

Czytaj Więcej