Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Narasta skala przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan. Raport OBWE

Data publikacji: 27.11.2020

Adobe Stock

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wydała swój doroczny raport, którego treść wskazuje, że liczba przestępstw z nienawiści na tle religijnym wciąż wzrasta. Chrześcijanie są ich celem we wszystkich państwach należących do OBWE. Wpływa na to ma m.in. polityczna i medialna marginalizacja tej grupy społecznej lub przedstawianie jej w krzywdzącym świetle. W tegorocznym raporcie stwierdzono przestępstwa z nienawiści względem chrześcijan w aż 32 państwach, a ich łączna liczba wyniosła niemal 600.

RAPORT OBWE - LINK

Skala aktów przemocy zwiększyła się w porównaniu do poprzednich lat. W porównaniu z rokiem 2017 liczba ta wzrosła prawie o 20%. Najwięcej przestępstw z nienawiści odnosiło się do obiektów i własności kościelnej, 56 przypadków stanowiły groźby karalne, natomiast aż 80 incydentów dotyczyło aktów przemocy.

Liczba zaraportowanych przestępstw z nienawiści przeciwko chrześcijanom w Polsce wyniosła w ubiegłym roku 35, z czego większość zgłoszona została dzięki działalności Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris. W złożonym do OBWE raporcie przedstawiono 40 przypadków aktów nienawiści wobec chrześcijan w naszym kraju. Wśród nich, sześć dotyczyło fizycznej napaści na duchownego, zarówno w czasie posługi jak i na ulicy. Najgroźniejszy z nich, miał miejsce we Wrocławiu, gdzie napastnik ugodził nożem księdza wchodzącego do kościoła. Trzy inne zdarzenia dotyczyły pobicia kapłanów w różnych częściach Polski. Zasygnalizowano także liczne przypadki przestępstw przeciwko mieniu, wymierzone w obiekty kultu religijnego chrześcijan. Dewastacje przydrożnych kapliczek, pomników Jana Pawła II czy podpalenie kościoła w Biskupcu to tylko niektóre z pozycji wymienionych w treści raportu OBWE.

„Na uwadze mieć należy, że trudno określić rzeczywistą skalę chrystianofobii ponieważ wiele tego rodzaju zdarzeń nie jest zgłaszana. Nie tylko w Europie, ale na całym świecie skala nietolerancji wobec chrześcijan sukcesywnie wzrasta, czego przejawem jest rosnąca liczba ataków przybierających coraz brutalniejszą formę. Mimo to, problematyka przestępstw dokonywanych z nienawiści do wiary wciąż jest poza obszarem rozważań w debatach politycznych” – skomentowała Weronika Przebierała z Instytutu Ordo Iuris.

Co roku Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie publikuje raport na podstawie danych zgromadzonych przez państwa członkowskie, a także funkcjonujące na ich obszarze organizacje pozarządowe. Zawiera on listę zdarzeń uznawanych w danym państwie za przestępstwo motywowane uprzedzeniami ze względu na daną cechę pokrzywdzonego. Prawnicy Ordo Iuris od pięciu lat biorą aktywny udział w procesie sprawozdawczym, zbierając informacje na temat skali chrystianofobii w Polsce i zawiadamiając OBWE o przypadkach aktów agresji na tle religijnym wobec chrześcijan.

 

Wspieram

Genderowe plany Komisji Europejskiej. Kolejny kontrowersyjny dokument zapowiadany przez KE

Komisja Europejska nie ustaje w próbach wprowadzenia ideologii gender do unijnego prawa. Na wypadek niepowodzenia planu ratyfikacji kontrowersyjnej Konwencji stambulskiej, zapowiedziała podjęcie działań w celu przyjęcia nowego wiążącego prawa opierającego się na tych samych genderowych założeniach, co Konwencja.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.01.2021

Rażące uchybienia w pierwszej instancji. Sąd Okręgowy w Częstochowie uniewinnił koordynatora Fundacji Życie i Rodzina

Sąd Okręgowy w Częstochowie uniewinnił koordynatora Fundacji Życie i Rodzina obwinionego m.in. o rzekome przeszkadzanie w przebiegu manifestacji działaczy LGBT. Wcześniej, w trakcie postępowania przed Sądem Rejonowym, kiedy to skazano mężczyznę, doszło do szeregu znaczących uchybień proceduralnych. Sąd Okręgowy podkreślił, że obwiniony działał w granicach wolności wyrażania swoich poglądów. Zwrócił też uwagę, że Sąd Rejonowy nie powinien angażować się w spory światopoglądowe, a jedynie ograniczyć się do stosowania prawa.

Czytaj Więcej
Edukacja

14.01.2021

Wraca sprawa prof. Budzyńskiej. Mimo nadużyć na UŚ, sąd umarza postępowanie

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód podtrzymał decyzję prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie nadużyć na Uniwersytecie Śląskim. Dotyczyło ono podejrzenia, że do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec prof. Ewy Budzyńskiej doszło w wyniku fałszowania dowodów lub innych podstępnych zabiegów.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

13.01.2021

PE nie ma kompetencji do naciskania na Polskę w sprawie aborcji – komentarz Ordo Iuris

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej wzbudziła wiele kontrowersji. Dokument zawiera sprzeczne z prawem międzynarodowym twierdzenia, jak to, że dostęp do aborcji" miałby stanowić prawo człowieka. PE znacznie wykracza też poza swoje kompetencje, próbując wywierać nacisk na Polskę m.in. apelując o niepublikowanie wyroku TK, co byłoby sprzeczne z Konstytucją. Instytut Ordo Iuris przygotował komentarz dementujący fałszywe informacje i ideologiczne postulaty zawarte w rezolucji.

Czytaj Więcej