Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Trybunał w Strasburgu: Szwajcaria naruszyła prawa człowieka odmawiając azylu chrześcijaninowi nawróconemu z islamu

Data publikacji: 06.12.2019

Adobe Stock

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Szwajcaria naruszyła prawa człowieka odmawiając azylu Afgańczykowi, który nawrócił się z islamu na chrześcijaństwo i uciekł ze swojej ojczyzny z obawy przed prześladowaniami. Zdaniem Trybunału deportacja uniemożliwiłaby mężczyźnie swobodne praktykowanie religii i naraziłaby go na poniżające i nieludzkie traktowanie.

W 2014 r. imigrant z Afganistanu wystąpił o azyl w Szwajcarii, wskazując, że opuścił swój kraj, ponieważ konwertował na chrześcijaństwo i z tego powodu obawiał się o swoje bezpieczeństwo. W 2015 r. federalne ministerstwo ds. migracji odmówiło udzielenia azylu, uznając jego twierdzenia za niewiarygodne. Mężczyzna zaskarżył tę decyzję do federalnego sądu administracyjnego, który choć uznał za autentyczne jego twierdzenia o konwersji z islamu na chrześcijaństwo, to stwierdził, że nie ma konieczności udzielenia azylu. W ocenie sądu mężczyźnie nie groziło poważne niebezpieczeństwo w razie powrotu do Afganistanu. Stwierdzono, że nie musiał wracać do rodzinnych stron, ale mógł zamieszkać w Kabulu u krewnych, którzy nie wiedzieli o jego nawróceniu. Mężczyzna wniósł skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który na czas postępowania wezwał władze szwajcarskie do wstrzymania się z deportacją.

Trybunał w Strasburgu orzekł, że Szwajcaria naruszyła art. 3 Konwencji, bo deportacja naraziłaby mężczyznę na poniżające i nieludzkie traktowanie. Sędziowie ustalili, że w świetle międzynarodowych raportów na temat sytuacji w Afganistanie, rodowitym Afgańczykom, którzy przeszli na chrześcijaństwo, mogły grozić prześladowania ze strony różnych grup. ETPC krytycznie ocenił uzasadnienie wyroku szwajcarskiego sądu, wskazując, że w ogóle nie zbadał on, w jaki sposób skarżący praktykował chrześcijaństwo w Szwajcarii i czy mógłby je wyznawać w równie nieskrępowany sposób w Afganistanie. Odnosząc się do stwierdzenia sądu, że mężczyzna mógłby zamieszkać wśród członków rodziny, którzy nie wiedzieli o jego konwersji, Trybunał zaznaczył, że mogłoby go to zmusić do ukrywania jego religii i w konsekwencji sprowadzenia jej do sprawy czysto prywatnej.

„Wyrok Trybunału w Strasburgu w tej sprawie jest precedensowy. To pierwsze orzeczenie, które tak stanowczo zwraca uwagę na zagrożenia dla chrześcijan zamieszkałych w państwach muzułmańskich, w szczególności dla byłych muzułmanów. Zdecydowanie jest to ważny krok w kierunku wzmocnienia wolności religijnej chrześcijan, które obejmuje też prawo do konwersji np. z islamu na chrześcijaństwo” – zaznaczyła Karina Walinowicz, Dyrektor Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris.

Wspieram
Edukacja

20.01.2020

Jak zatrzymać ideologizację polskiej szkoły - mechanizmy przemycania treści antyrodzinnych i antyreligijnych

W wielu polskich szkołach mają miejsce próby wprowadzania wulgarnej edukacji seksualnej, ideologii ruchu LGBT czy propagandy antychrześcijańskiej. Organizacje usiłujące wdrażać tego typu programy robią to pod pozorem inicjatyw antydyskryminacyjnych czy prozdrowotnych. Takie akcje są aktywnie wspierane przez organy samorządowe Poznania i Gdańska. W Poznaniu doszło nawet do sytuacji, że transseksualny aktywista, wprowadzany do szkół jako trener pierwszej pomocy, otrzymał wysokie stanowisko doradcze w strukturze Gabinetu Prezydenta Miasta.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

17.01.2020

Promocja aborcji oraz ideologii gender w sprawozdaniu rocznym PE

Parlament Europejski ponownie wydał ideologiczny dokument propagujący aborcję i teorię gender. Jak co roku, europosłowie przyjęli sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

14.01.2020

Nie będzie ochrony embrionów ludzkich – TSUE odrzucił odwołanie twórców „Jeden z nas”

Niszczenie ludzkich embrionów oraz prowadzenie badań i eksperymentów na embrionalnych komórkach macierzystych będzie możliwe w Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił odwołanie twórców Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”. Oznacza to, że ostatecznie nie będzie ona dalej procedowana przed unijnymi organami. Celem tej inicjatywy było ujednolicenie regulacji Unii Europejskiej poprzez zakazanie i zakończenie finansowania działań uderzających w podstawowe prawa człowieka.

Czytaj Więcej

Jakich zmian potrzebujemy, żeby prawo stało się przyjazne rodzinie?

W czasach podważania roli i istoty małżeństwa, osłabienia więzi rodzinnych oraz kryzysu demograficznego szczególnie ważne jest, aby obowiązujące w Polsce prawo w sposób spójny i zdecydowany chroniło oraz wzmacniało rodzinę i małżeństwo. W związku z tym Instytut Ordo Iuris przygotował założenia i projekty ustaw mające na celu obronę tożsamości małżeństwa, ochronę autonomii rodziny, wsparcie praw wychowawczych rodziców oraz troskę o dobro dzieci.

Czytaj Więcej