Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Trybunał w Strasburgu: Szwajcaria naruszyła prawa człowieka odmawiając azylu chrześcijaninowi nawróconemu z islamu

Data publikacji: 06.12.2019

Adobe Stock

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Szwajcaria naruszyła prawa człowieka odmawiając azylu Afgańczykowi, który nawrócił się z islamu na chrześcijaństwo i uciekł ze swojej ojczyzny z obawy przed prześladowaniami. Zdaniem Trybunału deportacja uniemożliwiłaby mężczyźnie swobodne praktykowanie religii i naraziłaby go na poniżające i nieludzkie traktowanie.

W 2014 r. imigrant z Afganistanu wystąpił o azyl w Szwajcarii, wskazując, że opuścił swój kraj, ponieważ konwertował na chrześcijaństwo i z tego powodu obawiał się o swoje bezpieczeństwo. W 2015 r. federalne ministerstwo ds. migracji odmówiło udzielenia azylu, uznając jego twierdzenia za niewiarygodne. Mężczyzna zaskarżył tę decyzję do federalnego sądu administracyjnego, który choć uznał za autentyczne jego twierdzenia o konwersji z islamu na chrześcijaństwo, to stwierdził, że nie ma konieczności udzielenia azylu. W ocenie sądu mężczyźnie nie groziło poważne niebezpieczeństwo w razie powrotu do Afganistanu. Stwierdzono, że nie musiał wracać do rodzinnych stron, ale mógł zamieszkać w Kabulu u krewnych, którzy nie wiedzieli o jego nawróceniu. Mężczyzna wniósł skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który na czas postępowania wezwał władze szwajcarskie do wstrzymania się z deportacją.

Trybunał w Strasburgu orzekł, że Szwajcaria naruszyła art. 3 Konwencji, bo deportacja naraziłaby mężczyznę na poniżające i nieludzkie traktowanie. Sędziowie ustalili, że w świetle międzynarodowych raportów na temat sytuacji w Afganistanie, rodowitym Afgańczykom, którzy przeszli na chrześcijaństwo, mogły grozić prześladowania ze strony różnych grup. ETPC krytycznie ocenił uzasadnienie wyroku szwajcarskiego sądu, wskazując, że w ogóle nie zbadał on, w jaki sposób skarżący praktykował chrześcijaństwo w Szwajcarii i czy mógłby je wyznawać w równie nieskrępowany sposób w Afganistanie. Odnosząc się do stwierdzenia sądu, że mężczyzna mógłby zamieszkać wśród członków rodziny, którzy nie wiedzieli o jego konwersji, Trybunał zaznaczył, że mogłoby go to zmusić do ukrywania jego religii i w konsekwencji sprowadzenia jej do sprawy czysto prywatnej.

„Wyrok Trybunału w Strasburgu w tej sprawie jest precedensowy. To pierwsze orzeczenie, które tak stanowczo zwraca uwagę na zagrożenia dla chrześcijan zamieszkałych w państwach muzułmańskich, w szczególności dla byłych muzułmanów. Zdecydowanie jest to ważny krok w kierunku wzmocnienia wolności religijnej chrześcijan, które obejmuje też prawo do konwersji np. z islamu na chrześcijaństwo” – zaznaczyła Karina Walinowicz, Dyrektor Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris.

Wspieram

Marksistowskie korzenie ideologii gender – stanowisko Ordo Iuris dla Parlamentu Europejskiego

Pojęcie „gender” stopniowo wypiera pojęcie „płeć” w licznych dokumentach wydawanych przez organizacje międzynarodowe. Tendencja ta budzi ogromne wątpliwości – „gender” jest bowiem terminem o charakterze ideologicznym, zakorzenionym w radykalnych koncepcjach marksizmu. Określeniem tym operuje się również w najważniejszych dokumentach unijnych w zakresie polityki równościowej. Na prośbę Dyrekcji Generalnej ds. Analiz Parlamentarnych Parlamentu Europejskiego Instytut Ordo Iuris przedstawił stanowisko na temat pojęć „gender” i „gender equality”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

31.03.2020

Depopulacja i „prawa reprodukcyjne” zamiast pomocy ubogim krajom – planowany dokument Komisji ONZ

Na przełomie marca i kwietnia miała się odbyć 53. sesja Komisji ONZ ds. Populacji i Rozwoju. Wydarzenie zostało odwołane z powodu pandemii koronawirusa. Proponowana treść dokumentu końcowego sesji zawiera postulaty zapewnienia „praw reprodukcyjnych i seksualnych” oraz wdrażania koncepcji depopulacyjnych. Zdaniem autorów projektu aktu, realizacja tych zamierzeń ma być sposobem zwalczania zjawiska niedożywienia na świecie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

26.03.2020

Infolinia prawna w związku z epidemią koronawirusa

Instytut Ordo Iuris uruchamia bezpłatną infolinię prawną. Dzięki niej rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z zagrożeniem COVID-19, mogą skorzystać z indywidualnej porady prawnej. 

Infolinia będzie czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-17:00 pod numerem telefonu 533 326 803.

Można również wysyłać wiadomości na adres email: koronawirus@ordoiuris.pl.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

26.03.2020

Fala nienawiści wobec chrześcijan w Polsce coraz większa. Raport Ordo Iuris do OBWE

Liczba aktów nienawiści wobec chrześcijan w Polsce zwiększa się. W 2019 r. dochodziło m.in. fizycznych ataków na księży – w tym z użyciem noża - zakłócania nabożeństw czy dewastacji obiektów kultu. Licznych antychrześcijańskich prowokacji dopuszczali się także aktywiści ruchu LGBT. Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris po raz kolejny złożyło do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie roczny raport o przejawach nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. Program monitoringu Instytutu pozwolił na wykrycie 40 tego typu przypadków.

Czytaj Więcej