Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Brońmy pacjentów przed atakiem trans-aktywistów  

Data publikacji: 10.10.2022

Adobe Stock

· W ostatnich dniach, obiektem ataków lewicowych aktywistów stał się kierownik i personel Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

· Prof. Filip Rybakowski nie zezwolił na to, aby na oddziale kobiecym przebywał mężczyzna, który domagał się nazywania go żeńskim imieniem.

· Instytut Ordo Iuris przygotował apel poparcia dla lekarza.

· Fundacja wskazuje, że żądania organizacji LGBT, aby pacjenci mogli być przyjmowani na oddziały dla osób płci przeciwnej, godzą w prawo chorych do ochrony intymności i godności.

· Ordo Iuris podkreśla również, że tego typu problemy występują także w innych miejscach, m.in. w szkołach, więzieniach czy na basenach.

· Apel można podpisywać na stronie bronmypacjentow.pl.

 

PODPISZ APEL – LINK

 

Jeden z pacjentów poznańskiej kliniki domagał się nazywania go „Florentyną”. Został on początkowo umieszczony na kobiecym oddziale. Jednak, po skargach pacjentek, przeniesiono go na oddział dla mężczyzn. Prof. Rybakowski – kierownik kliniki, podjął taką decyzję mimo nacisków ze strony mediów i aktywistów.

 

Ordo Iuris podkreśla, że działanie lekarza zapewniło komfort psychiczny pacjentkom przebywającym na oddziale. W apelu wskazano również, że badania przeprowadzane w szpitalach same w sobie mogą u pacjentów wywoływać dyskomfort i stres. Chorzy znaleźliby się w jeszcze trudniejszej sytuacji, gdyby były one wykonywane w obecności osób płci przeciwnej. Stanowiłoby to naruszenie prawa pacjentów do ochrony intymności i godności.

 

Instytut zauważa, że tego typu problemy nie dotyczą tylko szpitali. W warszawskim Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego utworzono toaletę „dla osób niebinarnych, transpłciowych i nieokreślających się”. Z kolei Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przegłosował projekt „polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”, w którym stwierdzono, że zwracanie się do osoby zgodnie z jej płcią biologiczną, stanowi formę molestowania.

 

W apelu podkreślono, że realizowanie w ten sposób postulatów lobby LGBT stwarza okazję do popełniania przestępstw seksualnych. W niektórych krajach dochodziło bowiem do gwałtów w szkołach czy więzieniach, które wdrożyły tego typu rozwiązania. Ordo Iuris zaznacza, że normalizacja problemów z tożsamością płciową może prowadzić do pozbawienia pomocy osób cierpiących na takie zaburzenia.

Wspieram
Wolności obywatelskie

23.07.2024

Gdy liberałowie przestają wierzyć w demokrację – Rozmowa z Pawłem Lisickim

Polski dziennikarz i eseista Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, opisuje obecną, niepokojącą ewolucję zachodniego liberalizmu i wyjaśnia powody, dla których klasyczny liberalizm, bazujący na szeroko pojętej wolności i ograniczaniu ingerencji państwa w życie osobiste obywateli, przestaje działać.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.07.2024

Zwiększenie „solidarności” w zakresie polityki migracyjnej – komunikat Komisji Europejskiej

· Komisja Europejska przedstawiła komunikat na temat Wspólnego planu wdrożenia Paktu w sprawie migracji i azylu. 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.07.2024

Potrzebna jest szeroka konfederacja w obronie Ojczyzny

Wybory z jesieni 2023 roku zmieniły sytuację polityczną Polski. Liberalny rząd Donalda Tuska dał sygnał, że jest przede wszystkim zainteresowany kooptacją naszego państwa do wielkiego projektu federalnej Europy. Nastąpiła także zmiana kursu w wymiarze praktycznym.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.07.2024

Tylko wspólnie możemy zapobiec prześladowaniom chrześcijan w Polsce

Gdy w ubiegłym roku władze w Polsce obejmowali politycy deklarujący jawnie swoją wrogość wobec chrześcijan i obiecujący swoim wyborcom ich „opiłowywanie”, wiedziałem, że musimy być gotowi na najgorsze.

Czytaj Więcej