Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Brońmy pacjentów przed atakiem trans-aktywistów  

Data publikacji: 10.10.2022

Adobe Stock

· W ostatnich dniach, obiektem ataków lewicowych aktywistów stał się kierownik i personel Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

· Prof. Filip Rybakowski nie zezwolił na to, aby na oddziale kobiecym przebywał mężczyzna, który domagał się nazywania go żeńskim imieniem.

· Instytut Ordo Iuris przygotował apel poparcia dla lekarza.

· Fundacja wskazuje, że żądania organizacji LGBT, aby pacjenci mogli być przyjmowani na oddziały dla osób płci przeciwnej, godzą w prawo chorych do ochrony intymności i godności.

· Ordo Iuris podkreśla również, że tego typu problemy występują także w innych miejscach, m.in. w szkołach, więzieniach czy na basenach.

· Apel można podpisywać na stronie bronmypacjentow.pl.

 

PODPISZ APEL – LINK

 

Jeden z pacjentów poznańskiej kliniki domagał się nazywania go „Florentyną”. Został on początkowo umieszczony na kobiecym oddziale. Jednak, po skargach pacjentek, przeniesiono go na oddział dla mężczyzn. Prof. Rybakowski – kierownik kliniki, podjął taką decyzję mimo nacisków ze strony mediów i aktywistów.

 

Ordo Iuris podkreśla, że działanie lekarza zapewniło komfort psychiczny pacjentkom przebywającym na oddziale. W apelu wskazano również, że badania przeprowadzane w szpitalach same w sobie mogą u pacjentów wywoływać dyskomfort i stres. Chorzy znaleźliby się w jeszcze trudniejszej sytuacji, gdyby były one wykonywane w obecności osób płci przeciwnej. Stanowiłoby to naruszenie prawa pacjentów do ochrony intymności i godności.

 

Instytut zauważa, że tego typu problemy nie dotyczą tylko szpitali. W warszawskim Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego utworzono toaletę „dla osób niebinarnych, transpłciowych i nieokreślających się”. Z kolei Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przegłosował projekt „polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”, w którym stwierdzono, że zwracanie się do osoby zgodnie z jej płcią biologiczną, stanowi formę molestowania.

 

W apelu podkreślono, że realizowanie w ten sposób postulatów lobby LGBT stwarza okazję do popełniania przestępstw seksualnych. W niektórych krajach dochodziło bowiem do gwałtów w szkołach czy więzieniach, które wdrożyły tego typu rozwiązania. Ordo Iuris zaznacza, że normalizacja problemów z tożsamością płciową może prowadzić do pozbawienia pomocy osób cierpiących na takie zaburzenia.

Wspieram
Wolności obywatelskie

28.09.2023

Globaliści przyspieszają! Będziemy patrzeć im na ręce

W polskich mediach wiele mówiło się ostatnio o wystąpieniu Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, który wypowiadając się na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zasugerował, że Polska… realizuje interesy Rosji. Jednak w Nowym Jorku stało się w tych dniach o wiele więcej…

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.09.2023

Murem za polskim mundurem. Apel poparcia dla obrońców granic

· W ostatnim czasie nasiliły się ataki na żołnierzy broniących granicy polsko białoruskiej, co ma związek z filmem „Zielona granica” w reżyserii Agnieszki Holland.

· Dzieje się tak, mimo trwającego od ponad dwóch lat kryzysu migracyjnego, wywołanego napływem nielegalnych imigrantów na tereny przygraniczne.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.09.2023

Głęboka ingerencja w funkcjonowanie Unii Europejskiej. Raport francusko-niemieckiej grupy eksperckiej

W ostatnich dniach ukazał się Raport francusko-niemieckiej grupy eksperckiej, mającej za zadanie przygotować propozycję reformy Unii Europejskiej. Publikacja zawiera szereg daleko idących propozycji, odnoszących się do obszarów takich jak rządy prawa, reforma instytucji unijnych czy pogłębienie oraz rozszerzenie integracji o nowe państwa.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.09.2023

Sowieckie pomniki na śmietnik historii!

W niedzielę obchodziliśmy 84. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, która stała się początkiem ciągu niezliczonych zbrodni. Przelano morze polskiej krwi. Tymczasem w Polsce wciąż stoją propagandowe pomniki, wyrażające wdzięczność wobec Armii Czerwonej za… „wyzwolenie” Polski.

Czytaj Więcej