fbpx Czy Rosja dopuściła się ludobójstwa? Podsumowanie działań Archiwum Zbrodni Wojennych | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Czy Rosja dopuściła się ludobójstwa? Podsumowanie działań Archiwum Zbrodni Wojennych

Data publikacji: 22.06.2022

Adobe Stock

· Archiwum Zbrodni Wojennych to projekt, którego celem jest gromadzenie i weryfikowanie doniesień o zbrodniach wojennych popełnianych na terytorium Ukrainy przez Rosję od 24 lutego 2022 r.

· Materiały zgromadzone przez Archiwum wskazują, że wojsko Federacji Rosyjskiej dopuszcza się licznych zbrodni wojennych na terytorium Ukrainy.

· Ataki przeciwko celom cywilnym, prokurowane migracji ludności, okrucieństwo wobec ludności cywilnej oraz skala zniszczeń materialnych zrodziły także pytania o dalszą kwalifikację tych zdarzeń jako zbrodni ludobójstwa.

· Mianem ludobójstwa określa się czyny popełnione w zamiarze zniszczenia całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych. Wśród czynów tych wymienia się m.in. zabójstwa, stworzenie wyniszczających warunków życia czy przymusowe odbieranie dzieci.

· Dotychczas zbrodnie ludobójstwa skutecznie ścigały jedynie Trybunały Międzynarodowe powołane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Ta ścieżka w tym przypadku jest jednak wykluczona ze względu na status Rosji w Radzie Bezpieczeństwa.

· Możliwość ścigania zbrodni dokonanych na terytorium Ukrainy ma natomiast Międzynarodowy Trybunał Karny.

· Powołane przez Instytut Ordo Iuris Archiwum Zbrodni Wojennych przygotowało analizę w tej sprawie. Zgromadzone materiały zostaną przekazane Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK 

 

STRONA ARCHIWUM ZBRODNI WOJENNYCH - LINK

 

- Podsumowujemy pracę Archiwum Zbrodni Wojennych, przedstawiając krajowym i międzynarodowym organom ścigania zweryfikowane i utrwalone dowody zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, dokonanych na terytorium Ukrainy przez siły rosyjskie. Jednocześnie publikujemy część z tych materiałów, które powinny dotrzeć do opinii publicznej, ale także powinny wzbudzić zainteresowanie prawników międzynarodowych. Bo to międzynarodowe Trybunały już niebawem rozstrzygać będą, czy rosyjskie zbrodnie na Ukrainie stanowią część tzw. królowej wszystkich zbrodni czyli ludobójstwa. Publikowany jednocześnie raport Instytutu Ordo Iuris jest pierwszym doktrynalnym przyczynkiem do udzielenia odpowiedzi na to pytanie - podkreślił adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

 

Archiwum Zbrodni Wojennych zaczęło swoją pracę zaraz po rozpoczęciu szerokozakrojonych działań wojennych na Ukrainie. Jego eksperci dokonali analizy i weryfikacji zdarzeń mogących stanowić zbrodnie wojenne we współpracy z różnymi środowiskami na Ukrainie. Materiały te mają w przyszłości posłużyć w procesach rosyjskich i białoruskich dygnitarzy i wojskowych.

 

Analiza zgromadzonego materiału dowodowego potwierdziła m.in. masowe zabójstwa ludności ukraińskiej i liczne akty przemocy powodujące znaczne uszczerbki fizyczne i psychiczne. Wobec tego, eksperci przygotowali analizę na temat możliwości wyczerpania znamion zbrodni ludobójstwa wobec narodu ukraińskiego w perspektywie prawa międzynarodowego.

 

Wśród innych czynów mogących wypełniać znamiona ludobójstwa, popełnianych przez rosyjskich żołnierzy wskazano rozmyślne stworzenie warunków życia obliczonych na spowodowanie wyniszczenia fizycznego obywateli Ukrainy. Do takich zdarzeń zaliczają się m.in. ostrzały korytarzy humanitarnych czy zabójstwa osób niosących pomoc humanitarną. Dochodziło także do przymusowego odbierania dzieci. Przykładowo, 24 i 25 lutego wywieziono z Mariupola ponad setkę dzieci.

 

Przygotowana przez Ordo Iuris analiza podejmuje także kwestię możliwości ścigania sprawców zbrodni popełnianych na Ukrainie. Trudności w tym aspekcie wywołuje fakt, że Rosja jest trwałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, nie ratyfikowała Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz została wykluczona ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Natomiast na podstawie deklaracji Ukrainy, Międzynarodowy Trybunał Karny posiada jurysdykcję w sprawie zbrodni popełnianych na jej terytorium, a jego prokuratorzy już prowadzą w tej sprawie śledztwo. 

 

 

Wspieram
Ochrona życia

05.07.2022

Czy polskie szpitale przestrzegają prawa? Pierwsze wnioski z monitoringu Ordo Iuris, dotyczącego aborcji

· Instytut Ordo Iuris otrzymał od szeregu szpitali odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej, dotyczącej liczby aborcji wykonywanych w sytuacji ciąży pochodzącej z czynu zabronionego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

01.07.2022

Tomasz Woźniak: Kolejne ograniczenie tajemnicy informacji finansowych

Informacje finansowe, takie jak liczba i stan rachunków bankowych, kwoty obciążeń czy zawarte umowy kredytu mają charakter równie wrażliwy, jak informacje o zdrowiu. Jednym z elementów wolności obywateli jest natomiast prawo do ich zachowania w tajemnicy. Wchodząca w życie od 1 lipca 2022 r. zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zapewnia jednak organom podatkowym szerszy niż dotychczas dostęp do informacji finansowych. Budzi to poważne obawy i zachęca, aby pochylić się nad obowiązującymi w tym względzie regulacjami.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.06.2022

Minister zdrowia: „WHO musi pozostać liderem w zakresie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego”

· Obecnie toczą się prace nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym.

· Światowa Organizacja Zdrowia, wraz z rządami państw i międzynarodowymi organizacjami, w tym Bill & Melinda Gates Foundation, Clinton Health Access Initiative czy International Planned Parenthood Federation, pracuje nad rozwiązaniami, które mogą znacznie poszerzyć jej kompetencje.

Czytaj Więcej

Od jednomyślności w Unii Europejskiej zależy skuteczność sankcji nakładanych na Rosję

· Na Ukrainie toczy się wojna wywołana rosyjską agresją.

· Działania Rosji naruszają szereg aktów prawa międzynarodowego, m.in. Kartę Narodów Zjednoczonych czy Statut Rady Europy.

Czytaj Więcej