fbpx Dyskryminujący projekt Lewicy dotyczący weryfikacji zaświadczeń covidowych | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Dyskryminujący projekt Lewicy dotyczący weryfikacji zaświadczeń covidowych

Data publikacji: 10.01.2022

Adobe Stock

· Grupa posłów Lewicy przedstawiła projekt ustawy zakładający m.in. weryfikację zaświadczeń covidowych przez przedsiębiorców.

· Wiąże się to z ryzykiem naruszenia szeregu obowiązujących przepisów, w szczególności RODO

· Projekt przewiduje przepisy dyskryminujące nie tylko dobrowolnie niezaszczepionych obywateli, ale także tych, którzy nie mogą przyjąć preparatów z obiektywnych względów medycznych.

· Szczególnie wątpliwy z perspektywy zasadności i celowości jest proponowany w projekcie obowiązek szczepień przeciw Covid-19 w sytuacji, w której nie ma jednoznacznych dowodów dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa dostępnych preparatów.    

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na temat.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ PROJEKTU - LINK  

6 grudnia 2021 r. grupa posłów Lewicy złożyła w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (EW-020-741/21). Jak wynika z uzasadnienia projektu, celem proponowanych zmian jest – w pierwszej kolejności - wyłączenie osób legitymujących się tzw. certyfikatami covidowymi (unijnymi cyfrowymi zaświadczeniami COVID) „z ograniczeń wprowadzanych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia, w szczególności w przedsiębiorstwach, szkołach, zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, instytucjach pomocy społecznej”. Zgodnie z treścią projektu, jego drugim celem ma być wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw Covid-19 wraz z uregulowaniem tej procedury.

Analiza tekstu projektu pokazała, że wprowadzenie w życie rozwiązań proponowanych przez Lewicę powodowałoby, z jednej strony, szereg zastrzeżeń natury prawnej, a z drugiej przyczyniłoby się do obciążenia przedsiębiorców dodatkowymi, trudnymi do spełnienia obowiązkami. Doprowadziłoby to m.in. do niedopuszczalnej prawnie dyskryminacji niezaszczepionych obywateli poprzez odmowę dostępu do placówek finansowanych ze środków publicznych, jak również próby różnicowania pracowników ze względu na okazanie albo odmowę okazania zaświadczenia covidowego. Ponadto, osoby niezaszczepione musiałyby poddawać się regularnie badaniom diagnostycznym na obecność wirusa, które – dla spełnienia wymogów prawa unijnego – powinny być zapewnione na takich samych warunkach jak szczepienia.

„Szczególne zastrzeżenia w świetle obowiązujących przepisów, jak i ciężarów nakładanych na przedsiębiorców budzi pomysł kontrolowania konsumentów pod kątem posiadania zaświadczeń covidowych. Autorzy projektu jakby całkowicie zignorowali przepisy obowiązujące w zakresie ochrony wrażliwych danych dotyczących stanu zdrowia obywateli. Równie niepokojąca jest propozycja wprowadzenia przymusu szczepień przeciw Covid-19 w szczególności w sytuacji, w której brak pewności co do bezpieczeństwa i skuteczności dostępnych preparatów” - stwierdziła r.pr. Katarzyna Gęsiak, Dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.        

Wspieram
Wolności obywatelskie

28.09.2022

Co prawo mówi o ograniczaniu debaty publicznej pod pozorem ochrony dóbr osobistych? Analiza Ordo Iuris

· Nie ma podstaw do wykorzystywania powództw o ochronę dóbr osobistych do zwalczania wypowiedzi z którymi ktoś się nie zgadza.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

26.09.2022

Nowe technologie – nowe zagrożenia. Analiza Ordo Iuris w sprawie ingerencji podmiotów publicznych i prywatnych w prawo do prywatności

· Istnieje szereg przepisów, które dają służbom specjalnym potencjalnie szeroki dostęp do informacji o obywatelach, bez właściwego mechanizmu kontroli.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

22.09.2022

Brońmy uczuć religijnych chrześcijan. Apel o odwołanie od wyroku w sprawie „Dody”

· Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że ukaranie Doroty „Dody” Rabczewskiej za obrazę uczuć religijnych, stanowiło naruszenie jej wolności słowa.

· Zgodnie z wyrokiem ETPC, Polska musi wypłacić piosenkarce 10 tys. euro zadośćuczynienia.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do polskich władz, w której apeluje o odwołanie się od orzeczenia.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.09.2022

Wyrok ETPC w sprawie „Dody” sprzeczny z linią orzeczniczą, chroniącą uczucia religijne

· Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że ukaranie Doroty „Dody” Rabczewskiej grzywną stanowiło naruszenie wolności słowa.

Czytaj Więcej