Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kolejna wersja projektu „traktatu antypandemicznego” – idea centralnej roli WHO podtrzymana

Data publikacji: 20.12.2022

Adobe Stock

· Międzyrządowy Organ Negocjacyjny WHO kontynuuje prace nad projektem tzw. traktatu antypandemicznego.

· Kolejny projekt powiela deklarowane wcześniej cele dokumentu, takie jak ustanowienie centralnej roli WHO w koordynacji polityki zdrowotnej i koordynacji informacji naukowej.

· Podczas dyskusji podkreślano konieczność wzięcia pod uwagę tzw. praw reprodukcyjnych.

· Na trzecim posiedzeniu INB delegacje państw członkowskich przyjęły nowy projekt, wskazując na potrzebę zdefiniowania terminu pandemia”.

· Biuro INB pracuje nad przygotowaniem projektu zerowego” w oparciu o dodatkowe informacje otrzymane od państw członkowskich. Projekt będzie w obiegu od lutego 2023 r., a rozpoczęcie negocjacji planowane jest na czwartym posiedzeniu INB - 27 lutego.

PODPISZ PETYCJĘ PRZECIWKO TRAKTATOWI WHO - LINK

W dniach 5-7 grudnia, 194 państwa członkowskie WHO spotkały się w Genewie na trzecim posiedzeniu Międzyrządowego Organu Negocjacyjnego, powołanego w celu opracowania projektu wiążącej umowy międzynarodowej dotyczącej zarządzania przyszłymi zagrożeniami zdrowotnymi i pandemiami. Przed każdym spotkaniem z państwami członkowskimi, delegacja INB przesyła im nowy projekt na podstawie tego, co udało się osiągnąć na poprzednim spotkaniu.

Delegacje omówiły treść umowy na podstawie projektu przygotowanego wcześniej przez Biuro INB, w którym zebrano uwagi przedstawione przez państwa członkowskie i zainteresowane strony na poprzednich posiedzeniach oraz wyniki konsultacji społecznych, w których udział wziął również Instytut Ordo Iuris.

Wbrew temu, co wynikało z większości stanowisk wyrażonych podczas konsultacji społecznych, w najnowszym projekcie umowy powtórzono zamiar scentralizowania koordynacji przyszłych sytuacji kryzysowych w dziedzinie zdrowia w rękach WHO.

Wśród głównych punktów umowy podkreśla się, że polityka i interwencje w zakresie zapobiegania, gotowości, reagowania i naprawy systemów opieki zdrowotnej powinny być wspierane przez najlepsze dostępne dowody naukowe, a globalne, regionalne i krajowe decyzje polityczne powinny być oparte na nauce i dowodach. W projekcie uznano WHO za najwłaściwszy organ „do tworzenia dowodów naukowych".

Podczas dyskusji, która odbyła się ostatnio w Genewie, państwa z zadowoleniem przyjęły projekt przedstawiony przez Prezydium INB, podkreślając w szczególności potrzebę wypracowania wspólnej definicji pandemii oraz zapewnienia zasady przejrzystości i sprawiedliwości jako kluczowych punktów przyszłych negocjacji. Niektóre delegacje wyraźnie podkreśliły również konieczność wprowadzenia do umowy przepisów chroniących tzw. zdrowie reprodukcyjne. Na zakończenie trzydniowego posiedzenia, państwa członkowskie zgodziły się na opracowanie projektu w kierunku prawnie wiążącego porozumienia, które zostanie opublikowane w lutym 2023 r., aby rozpocząć negocjacje na czwartym posiedzeniu INB, zaplanowanym na 27 lutego

„W świetle nowych treści opublikowanych przez INB wydaje się, że nowe porozumienie zmierza w coraz większym stopniu w kierunku globalnej koordynacji ochrony zdrowia pod kontrolą WHO, gdzie istnieje ryzyko, że działania organów publicznych zostaną oparte wyłącznie na informacjach dostarczanych przez samą WHO. Takie podejście - choć obecnie zarysowane jedynie w treści ogólnej - pozostawia pole do poważnych wątpliwości na gruncie wolności słowa oraz przyszłych sposobów i środków zarządzania kryzysami zdrowotnymi. Ryzyko utożsamienia informacji naukowej jedynie z informacją akredytowaną na poziomie globalnym, grozi w istocie przekształceniem medycyny z nauki opartej na wolnej i uczciwej debacie naukowej w naukę opartą na zasadzie autorytetu” 
– skomentowała Veronica Turetta, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.02.2024

Skąd sprzeciw społeczny wobec Stref Czystego Transportu? Debata ekspertów wokół raportu Ordo Iuris

· Coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się ustanawianie w Polsce Stref Czystego Transportu, wbrew protestom lokalnej społeczności.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.02.2024

Strefa Czystego Transportu w Warszawie wejdzie w życie. Ordo Iuris nie składa broni

· Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski odmówił stwierdzenia nieważności uchwały wprowadzającej Strefę Czystego Transportu w Warszawie.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.02.2024

Postulowane kierunki reformy Funduszu Kościelnego – konferencja o przyszłości finansowania Kościoła

· W siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski 13 lutego miała miejsce konferencja pt. „Co dalej z Funduszem Kościelnym? Funkcjonowanie systemu opartego na dobrowolnym odpisie podatkowym na Kościoły i inne związki wyznaniowe w wybranych krajach”.

 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

13.02.2024

Po co nam suwerenność? Raport Ordo Iuris na temat reformy traktatów unijnych

· W Unii Europejskiej trwają prace nad reformą traktatów unijnych.

· Procedowane zmiany mogą doprowadzić do znacznego ograniczenia suwerenności Polski w kluczowych obszarach, takich jak polityka międzynarodowa, zdrowie, ochrona granic czy polityka walutowa.

Czytaj Więcej