fbpx Między ochroną zdrowia a dobrowolnością. Poradnik dotyczący obowiązku szczepień | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Między ochroną zdrowia a dobrowolnością. Poradnik dotyczący obowiązku szczepień

Data publikacji: 10.02.2022

Adobe Stock

· Wprowadzenie obowiązku szczepień pracowników medycznych przeciwko Covid-19 od początku budzi wiele kontrowersji w dyskursie publicznym.

· Izolacja i powszechne szczepienia wciąż są w Polsce uznawane za główne narzędzia przeciwdziałania epidemii.

· Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik kierowany do osób objętych rozporządzeniem wprowadzającym obowiązek szczepień przeciwko COVID-19.

· Autorzy publikacji wskazują m.in., że niewypełnienie obowiązku szczepienia nie stanowi podstawy rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca nie może żądać od pracownika deklaracji o przyjęciu szczepienia w określonym terminie.

· Instytut oferuje w miarę swoich możliwości pomoc prawną osobom, które doświadczają w miejscu pracy negatywnych konsekwencji w związku z niewypełnieniem obowiązku szczepień. 

· Poradnik został zaprezentowany podczas konferencji prasowej.

 

POBIERZ PORADNIK - LINK

 

Wprowadzenie obowiązku szczepień medyków przeciwko Covid-19 od początku budzi wiele kontrowersji w dyskursie publicznym. Choć stan epidemii w Polsce trwa od blisko dwóch lat, władze państwowe wciąż nie wypracowały jednolitej strategii walki z chorobą, a przeciwdziałanie zakażeniom oraz hospitalizacjom i zgonom opiera się na izolacji i powszechnych szczepieniach.  Dostępne w Polsce szczepionki przeciwko Covid-19 mają jednak zarówno zwolenników jak i przeciwników.

 

Rozporządzeniem z 22 grudnia 2021 r. minister zdrowia wprowadził obowiązek szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, któremu podlegają osoby wykonujące zawód medyczny, lub realizujące usługi farmaceutyczne oraz studenci kierunków medycznych. W związku z tym aktem prawnym, już od ostatnich dni grudnia do Instytutu Ordo Iuris wpływa każdego tygodnia co najmniej kilkanaście próśb o wyjaśnienie wątpliwości w tym obszarze. Pytania dotyczą w szczególności legalności obowiązku szczepień, możliwości egzekwowania tego obowiązku przez pracodawcę bądź uczelnię, możliwych konsekwencji związanych z niewypełnieniem obowiązku szczepień ochronnych czy istnienia dopuszczalnych prawem wyłączeń od obowiązku.

 

W związku z tym, Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik kierowany do osób objętych obowiązkiem szczepień przeciwko COVID-19, ich pracodawców, studentów kierunków medycznych oraz pracowników organów władz publicznych odpowiedzialnych za egzekwowanie obowiązku. Poradnik, oprócz wyjaśnienia praw i obowiązków wyżej wymienionych grup podmiotów, dotyka także tematyki warunków odmowy zaszczepienia, możliwych kar za niewypełnienie obowiązku szczepień czy okoliczności zwalniających z obowiązku szczepień.

 

Autorzy poradnika podkreślają m.in., że nowe przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku wyciągnięcia wobec pracownika odmawiającego przyjęcia szczepienia konsekwencji w postaci zwolnienia, przeniesienia na inne stanowisko czy skierowania na bezpłatny urlop.  Pracownik nie musi także składać deklaracji o przyjęciu szczepienia przed wyznaczonym w rozporządzeniu terminem. Natomiast działania represyjne podjęte przez pracodawcę, związane z brakiem zaszczepienia mogą zostać uznane za dyskryminację.

 

W poradniku podkreślono też, że istnieją przeciwwskazania zwalniające z obowiązku poddania się szczepieniu na określony czas. Realizacja obowiązku szczepień może też w niektórych jednostkach budzić wątpliwości etyczne w związku z przekonaniami naukowymi, religijnymi lub moralnymi.

 

„Rolą poradnika zatytułowanego «Między ochroną zdrowia publicznego a dobrowolnością» jest - obok przekazania informacji dotyczących obowiązku szczepień - pogłębienie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie ich wolności, praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ufamy, że prezentowany poradnik pozwoli pracownikom, pracodawcom i studentom na świadome podjęcie decyzji w zakresie realizacji nałożonego obowiązku” – podkreślił Łukasz Bernaciński, Członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

08.12.2022

Zmiany w niekonstytucyjnym projekcie ustawy, które zaostrzają kierunek. Analiza i propozycje Ordo Iuris

· Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało zmieniony projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

08.12.2022

Remedium na brak zaufania obywateli do państwa? Autonomia a polski porządek prawny

W ostatnim czasie odnotowuje się spadek zaufania obywateli do państwa. Proces ten w szczególności przybrał na sile podczas pandemii COVID-19. Ponadto obywatele narzekają na opieszałość i przewlekłość nawet najprostszych postępowań sądowych. Jako remedium na niezadowolenie oraz rozczarowanie wynikające z polskiego ustawodawstwa i orzecznictwa, niektórzy publicyści wskazują na różne kontrowersyjne rozwiązania, m.in. na powołanie autonomii terytorialnej. Rozwiązania takie funkcjonują z powodzeniem, np. w Belgii, Hiszpanii czy Niemczech.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

01.12.2022

Czeski Trybunał Konstytucyjny: rozróżnienie na kobietę i mężczyznę w numerze PESEL jest zasadne i potrzebne

W wielu krajach trwają naciski aktywistów LGBT na organy państwowe w celu realizacji ideologicznych żądań. Nie wszystkie krajowe instytucje ulegają jednak tej presji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.11.2022

Izolacja niezaszczepionego pracownika w miejscu pracy to mobbing

Mimo że sytuacja covidowa od dawna nie jest głównym tematem poruszanym w mediach, w Polsce formalnie nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Co za tym idzie, stosowane są również związane z tym regulacje prawne. Czy na ich podstawie pracodawca ma prawo, by odizolować swego niezaszczepionego pracownika na terenie miejsca pracy? Czy przepisy rzeczywiście zapewniają wszystkim równe traktowanie i zakaz dyskryminacji?

Czytaj Więcej