fbpx Między ochroną zdrowia a dobrowolnością. Poradnik dotyczący obowiązku szczepień | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Między ochroną zdrowia a dobrowolnością. Poradnik dotyczący obowiązku szczepień

Data publikacji: 10.02.2022

Adobe Stock

· Wprowadzenie obowiązku szczepień pracowników medycznych przeciwko Covid-19 od początku budzi wiele kontrowersji w dyskursie publicznym.

· Izolacja i powszechne szczepienia wciąż są w Polsce uznawane za główne narzędzia przeciwdziałania epidemii.

· Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik kierowany do osób objętych rozporządzeniem wprowadzającym obowiązek szczepień przeciwko COVID-19.

· Autorzy publikacji wskazują m.in., że niewypełnienie obowiązku szczepienia nie stanowi podstawy rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca nie może żądać od pracownika deklaracji o przyjęciu szczepienia w określonym terminie.

· Instytut oferuje w miarę swoich możliwości pomoc prawną osobom, które doświadczają w miejscu pracy negatywnych konsekwencji w związku z niewypełnieniem obowiązku szczepień. 

· Poradnik został zaprezentowany podczas konferencji prasowej.

 

POBIERZ PORADNIK - LINK

 

Wprowadzenie obowiązku szczepień medyków przeciwko Covid-19 od początku budzi wiele kontrowersji w dyskursie publicznym. Choć stan epidemii w Polsce trwa od blisko dwóch lat, władze państwowe wciąż nie wypracowały jednolitej strategii walki z chorobą, a przeciwdziałanie zakażeniom oraz hospitalizacjom i zgonom opiera się na izolacji i powszechnych szczepieniach.  Dostępne w Polsce szczepionki przeciwko Covid-19 mają jednak zarówno zwolenników jak i przeciwników.

 

Rozporządzeniem z 22 grudnia 2021 r. minister zdrowia wprowadził obowiązek szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, któremu podlegają osoby wykonujące zawód medyczny, lub realizujące usługi farmaceutyczne oraz studenci kierunków medycznych. W związku z tym aktem prawnym, już od ostatnich dni grudnia do Instytutu Ordo Iuris wpływa każdego tygodnia co najmniej kilkanaście próśb o wyjaśnienie wątpliwości w tym obszarze. Pytania dotyczą w szczególności legalności obowiązku szczepień, możliwości egzekwowania tego obowiązku przez pracodawcę bądź uczelnię, możliwych konsekwencji związanych z niewypełnieniem obowiązku szczepień ochronnych czy istnienia dopuszczalnych prawem wyłączeń od obowiązku.

 

W związku z tym, Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik kierowany do osób objętych obowiązkiem szczepień przeciwko COVID-19, ich pracodawców, studentów kierunków medycznych oraz pracowników organów władz publicznych odpowiedzialnych za egzekwowanie obowiązku. Poradnik, oprócz wyjaśnienia praw i obowiązków wyżej wymienionych grup podmiotów, dotyka także tematyki warunków odmowy zaszczepienia, możliwych kar za niewypełnienie obowiązku szczepień czy okoliczności zwalniających z obowiązku szczepień.

 

Autorzy poradnika podkreślają m.in., że nowe przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku wyciągnięcia wobec pracownika odmawiającego przyjęcia szczepienia konsekwencji w postaci zwolnienia, przeniesienia na inne stanowisko czy skierowania na bezpłatny urlop.  Pracownik nie musi także składać deklaracji o przyjęciu szczepienia przed wyznaczonym w rozporządzeniu terminem. Natomiast działania represyjne podjęte przez pracodawcę, związane z brakiem zaszczepienia mogą zostać uznane za dyskryminację.

 

W poradniku podkreślono też, że istnieją przeciwwskazania zwalniające z obowiązku poddania się szczepieniu na określony czas. Realizacja obowiązku szczepień może też w niektórych jednostkach budzić wątpliwości etyczne w związku z przekonaniami naukowymi, religijnymi lub moralnymi.

 

„Rolą poradnika zatytułowanego «Między ochroną zdrowia publicznego a dobrowolnością» jest - obok przekazania informacji dotyczących obowiązku szczepień - pogłębienie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie ich wolności, praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ufamy, że prezentowany poradnik pozwoli pracownikom, pracodawcom i studentom na świadome podjęcie decyzji w zakresie realizacji nałożonego obowiązku” – podkreślił Łukasz Bernaciński, Członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

05.08.2022

Nadciąga kolejna fala obostrzeń?

Pod koniec lipca Minister Zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że spodziewa się szczytu letniej fali epidemii Covid‑19 w „okolicach połowy sierpnia”. W tym kontekście coraz częściej w mediach pojawiają się zapowiedzi przywrócenia sanitarnych rygorów, które zniesiono zaledwie kilka miesięcy temu.

WIĘCEJ W KOMENTARZU - LINK

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

03.08.2022

Wyrok ETPC w sprawie sędziego Żurka budzi wątpliwości z punktu widzenia zasady równości

· Trwa dyskusja na temat zmian w ustroju Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 r.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.07.2022

Czy wygramy w walce z antychrześcijańską agresją?

Ostatnie dwa lata to czas prawdziwej erupcji nienawiści do chrześcijan w Polsce. Wulgarne i antykościelne demonstracje proaborcyjne, ataki na kościoły, miejsca kultu, a nawet fizyczne ataki na polskich księży i wiernych. Dziś możemy pochwalić się pierwszymi konkretnymi owocami tych działań. Naszego zaangażowania potrzebują kolejne sprawy, w których na sprawiedliwość czekają ofiary antychrześcijańskiej nienawiści.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

14.07.2022

Łukasz Bernaciński: Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w związku z COVID-19 niekonstytucyjne? Monografia Ordo Iuris

Ostatnie ponad dwa lata to czas dyskusji na temat zasadności i zgodności z prawem regulacji wprowadzanych w związku epidemią COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca 2020 roku oficjalnie uznała szerzenie się tej choroby za pandemię. Już dwa dni później w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego a tydzień później stan epidemii, który trwał nieprzerwanie do 16 maja 2022 roku.

Czytaj Więcej