Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nie zdejmuj krzyża – apel do Rafała Trzaskowskiego

Data publikacji: 17.05.2024

Adobe Stock

· Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia standardów równego traktowania” w stołecznych urzędach.

· W zarządzeniu nie tylko wprowadzono zakaz wieszania krzyży w budynkach warszawskich urzędów, ale także zabroniono pracownikom urzędów eksponowania symboli religijnych na swoich biurkach.

· Odniesienia do religii mają być też niedozwolone podczas wydarzeń organizowanych przez ratusz.

· W dokumencie wskazano też, że warszawscy urzędnicy powinni zwracać się do osób transpłciowych lub niebinarnych, używając preferowanych przez nich zaimków.

· Instytut Ordo Iuris przygotował petycję, w której apeluje do Rafała Trzaskowskiego o wycofanie zarządzenia.

· Apel można podpisywać na stronie niezdejmujkrzyza.pl.

· Ordo Iuris udostępnia też wzór skargi w tej sprawie, którą można składać w urzędzie miasta.

· Instytut złożył również zawiadomienie do prokuratury w związku z działaniami prezydenta Warszawy.

 

PODPISZ APEL – LINK

 

Ordo Iuris zauważa, że to jawny atak na wolność wyznania i sumienia pracowników warszawskich urzędów. Art. 53 Konstytucji RP zapewnia bowiem każdemu „wolność sumienia i religii” oraz wolność do „uzewnętrzniania” własnej religii. Ponadto, zgodnie z ustawą zasadniczą, wszelkie ograniczenia prawa do uzewnętrzniania własnej religii mogą być wprowadzane „jedynie w drodze ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób”.

 

Ordo Iuris przypomina wyrok Sądu Najwyższego z 20 września 2013 roku Sąd Najwyższy orzekł, że „osoba, która deklaruje się jako niewierząca, nie może oczekiwać, że nie będzie miała kontaktu z osobami wierzącymi, ich praktykami i symbolami religijnymi, bo w życiu społecznym byłoby to równoznaczne z ograniczeniem swobody sumienia osób wierzących”. Z kolei 15 lipca 2010 Sąd Najwyższy wypowiedział się na temat obecności krzyży w lokalach wyborczych, stwierdzając wprost, że „pozostawienie krzyża w lokalu wyborczym, na który pomieszczenie udostępniła szkoła podstawowa, nie może być odczytane jako dyskryminacja innych wyznań”. Natomiast 6 września 1990 r. sędziowie SN stanęli po stronie pracownika, który odmówił wykonania polecenia pracodawcy, żądającego zdjęcia krzyża w zakładzie pracy. SN stwierdził w uzasadnieniu, że symbolika Krzyża jest „pozytywna dla kultury nie tylko chrześcijańskiej, lecz wręcz ogólnoludzkiej”.

 

Instytut wskazuje, że zarządzenie „uderza w gwarantowaną konstytucyjnie wolność sumienia i wyznania oraz w prawo do uzewnętrzniania własnej religii. Jednocześnie dokument narzuca warszawskim urzędnikom posłuszeństwo wobec założeń ideologii gender poprzez nakaz używania języka właściwego założeniom teorii gender”.

 

Instytut zachęca także do składania skargi do Urzędu Miasta na działania Rafała Trzaskowskiego. Ordo Iuris udostępnia wzór skargi i wniosku o dostęp do informacji publicznej na ten temat.

 

Prawnicy Instytutu złożyli również zawiadomienie do prokuratury w sprawie działań prezydenta. Dotyczy ono naruszenia art. 256 Kodeksu karnego (nawoływanie do nienawiści ze względu na wyznanie) i art. 231 KK (przekroczenie uprawnień).

 

 

 

 

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Nielegalni imigranci docierają do Polski. Ordo Iuris domaga się dokładnych informacji od władz wojewódzkich i Ambasady Niemiec

· W ostatnim czasie media obiegły informacje o imigrantach docierających do Polski z terytoriów Niemiec i Białorusi.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Fiasko prac nad traktatem pandemicznym? Globalne zarządzanie zdrowiem oddala się

· W trakcie 77 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia nie udało się uzgodnić i przyjąć tekstu umowy międzynarodowej określanej jako „traktat pandemiczny”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.06.2024

Spór o wolne niedziele, czyli o tym, komu służy państwo polskie

· Na ostatnim posiedzeniu Sejmu miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy Polski 2050, który dotyczy ograniczenia prawa pracowników handlu do niedzielnego wypoczynku.

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej