fbpx Ordo Iuris odpowiada na wątpliwości związane z kwarantanną | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris odpowiada na wątpliwości związane z kwarantanną

Data publikacji: 08.11.2021

Adobe Stock

· Do Instytutu Ordo Iuris napływają liczne zgłoszenia w związku z wątpliwościami dotyczącymi zgodności z prawem przepisów odnoszących się do odbywania kwarantanny.

· Prawnicy wskazują, że, dopóki o ewentualnej niezgodności tych regulacji z prawem nie zdecyduje Trybunał Konstytucyjny, przysługuje im domniemanie konstytucyjności.

· Instytut przypomina, że osobie przebywającej na kwarantannie przysługuje wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy zdalnej albo z tytułu nieświadczenia pracy spowodowanego niezdolnością do jej wykonywania albo świadczenie z tytułu choroby.

· Ponadto, odwiedzanie osób objętych kwarantanną nie jest prawnie zakazane.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu zakażeń u ludzi, osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19, które były narażone na zarażenie koronawirusem, zobowiązane są do odbycia 10-dniowej kwarantanny, nawet jeśli nie wykazują objawów chorobowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Powiatowy lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny, w ramach prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego. Główny lub Państwowy Inspektorat Sanitarny mogą też żądać od każdego przekazania informacji m.in. o ludziach, którzy mogli mieć styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie, chorymi lub podejrzanymi o chorobę zakaźną.

Co istotne, osobie skierowanej na kwarantannę przysługuje wynagrodzenie, jeśli świadczyła pracę zdalną. W innych przypadkach, pracownik ma prawo do wynagrodzenia z tytułu nieświadczenia pracy spowodowanego niezdolnością do jej wykonywania albo do świadczenia z tytułu choroby.

Wątpliwości prawne może budzić kwestia możliwości odwiedzania osób przebywających na kwarantannie przez osoby trzecie. Jakkolwiek osoba objęta kwarantanną nie może opuszczać swojego miejsca pobytu, to jednak obecne przepisy nie regulują kwestii przyjmowania przez nią gości. Prawo nie zabrania zatem odwiedzania jej przez osoby spoza gospodarstwa domowego.

- Regulacje dotyczące kierowania na kwarantannę cieszą się domniemaniem konstytucyjności, które może zostać przełamane poprzez wydanie stosowanego orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny. Trzeba wskazać przy tym na możliwość zaskarżenia na zasadach ogólnych mandatów czy kar administracyjnych nakładanych w związku z tymi regulacjami - podkreślił Łukasz Bernaciński, dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

20.05.2022

Anna Wawrzyniak: Stan epidemii zniesiony – ważne zmiany dla medyków

16 maja na obszarze terytorium Polski przestał obowiązywać stan epidemii, a w jego miejsce wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

18.05.2022

Trwa proces ks. Dariusza Oko. W piątek posiedzenie sądu

· 20 maja w Kolonii odbędzie się posiedzenie sądu w sprawie ks. prof. Dariusza Oko.

· Duchowny został skazany przez niemiecki sąd za publikację w czasopiśmie „Teologisches” artykułu naukowego opisującego zjawisko tzw. lawendowej mafii w Kościele katolickim.

· Za rzekome „podżeganie do nienawiści” ks. prof. Oko ma zapłacić 4,8 tys. euro. Skazany został również wydawca „Teologisches”, ks. Johannes Stöhr.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.05.2022

Światowe Zgromadzenie Zdrowia może poszerzyć kompetencje WHO

· Podczas zbliżającego się posiedzenia Światowego Zgromadzenia Zdrowia, głosowaniu zostaną poddane propozycje zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR).

· Projektowane zmiany zakładają m.in. zwiększenie kompetencji WHO w zakresie globalnego zarządzania pandemicznego.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.05.2022

W obronie suwerenności Polski. Apel do premiera w sprawie „międzynarodowego traktatu antypandemicznego”

· Światowa Organizacja Zdrowia pracuje nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym.

Czytaj Więcej