fbpx Ordo Iuris w obronie dobrego imienia Polski. Pozwy wobec autorów zniesławień i raport prostujący dezinformacje | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w obronie dobrego imienia Polski. Pozwy wobec autorów zniesławień i raport prostujący dezinformacje

Data publikacji: 24.02.2021

Adobe Stock

Instytut Ordo Iuris inauguruje program ochrony dobrego imienia Polski. W odpowiedzi na powtarzające się kłamstwa historyczne oraz oskarżenia wobec Polski formułowane przez lewicowych aktywistów, polityków oraz zagraniczne media zarzucających naszemu krajowi naruszanie międzynarodowych zobowiązań, Instytut przygotował raport na temat sytuacji społecznej i prawnej osób o skłonnościach homoseksualnych lub doświadczających zaburzeń tożsamości płciowej oraz  plan precyzyjnych działań procesowych. Ukazanie realnego położenia takich osób staje się konieczne wobec rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez grupy lobbingowe samozwańczo określające się mianem ich przedstawicieli. W ramach walki z dezinformacją, prawnicy zapowiadają pozwy wobec osób naruszających swoimi wypowiedziami wizerunek Rzeczypospolitej, m.in. europoseł Sylwii Spurek, poseł Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej czy czasopisma „Daily Mail”.

POBIERZ RAPORT (WERSJA POLSKA) - LINK

DOWNLOAD THE REPORT (ENGLISH VERSION) - LINK

Eurodeputowana Sylwia Spurek wielokrotnie w swoich wypowiedziach w sposób nieuzasadniony atakowała polskie państwo i polski naród. Szanując wolność wypowiedzi oraz wolność interpretowania pewnych zdarzeń nie domagamy się przed sądem żadnych konsekwencji prawnych za stwierdzone przez nią oceny, natomiast niedopuszczalne jest w ramach tych wszystkich wypowiedzi podawanie nieprawdy na temat Polski i Polaków, i za to Instytut Ordo Iuris zamierza wystąpić z powództwem przeciwko eurodeputowanej. Konkretnie za sformułowanie, które wprowadza dezinformację i stawia Polskę w bardzo negatywnym świetle: "Wbrew temu, co twierdzi KE i europosłowie/słanki PiS strefy wolne od LGBT naprawdę istnieją, a uchwały anty-LGBT mają charakter prawny. Potwierdziły to 4 wyroki sądów, które orzekły, że łamią one prawo polskie i UE. Oczekuję, że KE uruchomi w tej sprawie procedurę naruszeniową". Poseł Prokop-Paczkowska zarzuciła z kolei Polakom udział w holokauście: "To, co dzieje się dzisiaj z mniejszościami w naszym kraju, ze społecznością LGBT, z kobietami, które domagają się swoich praw, to to samo, co tak zwani prawdziwi Polacy robili kiedyś z Żydami, kiedy odmawiali im życia i pracy we własnym kraju. Potem cieszyli się, kiedy Adolf Hitler rozwiązywał sprawę Żydów. A potem wyrywali im zęby nawet z grobów po śmierci." Natomiast w brytyjskim czasopiśmie „Daily Mail” pojawiło się stwierdzenie o „polskim obozie śmierci”. Podobnie francuski portal „France Culture” napisał o domniemanej „odpowiedzialności Polski za zbrodnie Trzeciej Rzeszy” oraz zamieścił zdjęcie z przedwojennego Gdańska przedstawiające flagi Rzeszy Niemieckiej powiewające wzdłuż Długiego Targu. Pod spodem umieszczono podpis „Gdańsk, Polska, kwiecień 1939 r.", mimo że Gdańsk nie należał wtedy do Polski. Instytut pozwie również Niemca Hansa G., który krzyczał do swoich polskich pracowników m.in., że „zabiłby wszystkich Polaków” i że „jest hitlerowcem”. We wszystkich tych sprawach Instytut zapowiedział zdecydowane działania na drodze prawnej, prezentując podczas konferencji pierwszy z pozwów - przeciwko „Daily Mail".

Element nowej kampanii Instytutu Ordo Iuris stanowi raport, który został zaprezentowany podczas otwierającej ją konferencji prasowej. Dokument obnaża fałsz zarzutów podnoszonych przez działaczy LGBT. Publikacja rozpoczyna się od przedstawienia wyników badań europejskiej Agencji Praw Podstawowych. Badania te pokazują – wbrew narzucanej narracji – że Polska nie jest krajem, w którym dochodziłoby do większej niż w innych państwach europejskich liczby przypadków dyskryminacji wobec osób ze względu na posiadane przez nie skłonności homoseksualne lub zaburzenia tożsamości płciowej. Co więcej, pod wieloma względami sytuacja takich osób jest w Polsce lepsza niż w większości krajów europejskich. Przykładowo, incydenty dokuczania lub grożenia, jak również przeszkody w dostępie do służby zdrowia lub uzyskaniu zatrudnienia należą do najrzadszych w Europie.

Raport analizuje także opracowany i kolportowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Lesbijek i Gejów (ILGA) ranking, z którego miałoby wynikać, iż Polska zajmuje w Europie odległe miejsce pod względem „poziom poszanowania praw człowieka” osób o skłonnościach homoseksualnych lub doświadczających zaburzeń tożsamości płciowej. Okazuje się, że większość z kryteriów na których oparto ranking nie odnosi się w ogóle do praw człowieka i nie jest wymagana wiążącymi dokumentami międzynarodowymi. Stanowi raczej szczegółowo wyłożoną agendę polityczną lewicowych aktywistów oraz narzędzie do realizacji ich arbitralnych oczekiwań.

Zgodnie z innym przeanalizowanym w raporcie zarzutem, zmiana postaw opinii publicznej w kierunku dezaprobaty wobec politycznych postulatów działaczy LGBT nastąpiła po rzekomej kampanii politycznej wymierzonej w osoby o skłonnościach homoseksualnych. Tymczasem, zmiana ta nastąpiła po licznych, następujących po sobie na przestrzeni wielu miesięcy aktów prowokacji i znieważania symboli patriotycznych i religijnych (godło państwowe, wizerunek Chrystusa, Maryi, parodia Mszy św.).

Z kolei w części dotyczącej regulacji prawnych, raport wskazuje m.in., iż wszystkie, wiążące Polskę, zobowiązania międzynarodowe oraz zobowiązania wynikające z prawa unijnego w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz w innych kluczowych obszarach zostały przez Polskę zrealizowane. Osoby o skłonnościach homoseksualnych lub doświadczające zaburzeń tożsamości płciowej mogą, na takich samych zasadach jak pozostali obywatele, korzystać ze środków ochrony karnoprawnej i cywilnoprawnej. Mogą w sposób nieskrępowany korzystać z praw i wolności, w tym wolności stowarzyszania się, wolności zgromadzeń czy wolności słowa. W tym ostatnim obszarze działacze LGBT wydają się być grupą traktowaną w sposób wręcz uprzywilejowany. Mimo to, forsują projekty zmiany prawa zmierzające do ograniczenia wolności słowa swoim oponentom.

"Nasz program jest odpowiedzią na politykę dezinformacji rozumianej jako proces manipulacji procesami poznawczymi odbiorców. Jest on złożony, bo prowadzi się go często z wykorzystaniem prawdziwych twierdzeń wzbogaconych fałszywymi informacjami. W ten sposób tworzone są błędne narracje, które są pierwszym stopniem sukcesu dezinformacji. Odbierają one wolność ocenną nam jako konsumentom informacji" - zaznaczył adw. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

27.03.2023

Obrońmy Jana Pawła II. Apel w związku z pomówieniami na temat papieża

· Głośnym echem odbił się wyemitowany przez TVN 24 reportaż pt. „Franciszkańska 3” oskarżający Jana Pawła II o domniemane tuszowanie pedofilii wśród duchownych.

· Materiał został oparty na dokumentach Służb Bezpieczeństwa, zeznaniach tajnych współpracowników SB oraz anonimowych wypowiedziach.

· Jest to jeden z wielu przeprowadzonych w ostatnim czasie ataków na Jana Pawła II przez środowiska lewicowe.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

23.03.2023

Poglądy sędzi ponad prawem. Wyrok w sprawie członków zarządu Fundacji Pro-Prawo do życia

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe skazał Mariusza Dzierżawskiego na rok ograniczenia wolności i zapłatę nawiązki w wysokości 15 tys. zł. Postępowanie przeciwko członkowi zarządu Fundacji Pro-prawo do życia zostało zainicjowane na skutek oskarżenia ze strony Stowarzyszenia Tolerado – organizacji głoszącej postulaty ruchu LGBT.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.03.2023

Ataki na papieża mają wywołać cywilizacyjną wojnę domową

Jesteśmy właśnie świadkami frontalnego ataku na wiarę i największy dla Polaków autorytet – św. Jana Pawła II. Pierwszym efektem ma być wywołanie w Polsce religijnej, kulturowej, cywilizacyjnej wojny domowej. Głównym celem – przekucie tej kampanii nienawiści i oszczerstw w paliwo polityczne na najbliższe wybory.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.03.2023

Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy?

Realizując „kamienie milowe” KPO, kolejne polskie miasta wprowadzają tzw. Strefy Czystego Transportu, w ramach których zakazuje się wjeżdżania do miasta lub wyznaczonych obszarów właścicielom samochodów, które nie spełniają coraz bardziej wyśrubowanych norm w zakresie emisji spalin. Brakuje przy tym włączeń dla osób uboższych oraz dla chorych przybywających z całego województwa do miejskich szpitali onkologicznych. Brakuje też zwykłej analizy, w jakim stopniu auta przyczyniają się dzisiaj do pogorszenia stanu powietrza w metropoliach.

Czytaj Więcej