Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Prawne aspekty ograniczeń praw i wolności wprowadzanych w Polsce w związku z epidemią – raport Ordo Iuris

Data publikacji: 29.11.2021

Adobe Stock

· W Polsce trwa dyskusja na temat zgodności z prawem ograniczeń wprowadzanych w związku z epidemią COVID-19.

· Instytut Ordo Iuris przygotował raport dotyczący tego zagadnienia.

· Autorzy wzięli pod uwagę m.in. konstytucyjne przesłanki ograniczenia praw i wolności ze względu na konieczność ochrony zdrowia, prawne aspekty dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii oraz kwestie związane z wprowadzeniem Unijnych Cyfrowych Zaświadczeń COVID.

· Przedstawione zostały również związane z obecną sytuacją pandemiczną zagrożenia o wymiarze międzynarodowym. 

· Raport został zaprezentowany podczas konferencji prasowej.

· Jest to pierwsza część analizy dotyczącej ograniczeń wprowadzanych w czasie epidemii. Kolejne będą dotyczyły kwestii ekonomicznych i społeczno-medycznych. Eksperci w tych dziedzinach są zaproszeniu do udziału w tworzeniu raportu.

POBIERZ RAPORT – LINK

„Przeprowadzona przez nas analiza prawna ograniczeń wolności i praw wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 pokazuje, że istnieje szereg wątpliwości natury prawnej, bowiem uchwalone prawo może w sposób nadmierny ingerować w sferę konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności” – stwierdził Łukasz Bernaciński, członek Zarządu Ordo Iuris.

Autorzy publikacji podkreślili, że w Polsce mamy do czynienia z sytuacją określaną jako „hybrydowy stan nadzwyczajny”. Wprowadzone zostały bowiem środki o charakterze nadzwyczajnym, zaś ich podstawą jest ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych, czyli akt normatywny właściwy dla „normalnego” funkcjonowania państwa. Przepisy te nie dają podstaw do wprowadzania nakazów lub zakazów ingerujących w istotę konstytucyjnych praw i wolności, co natomiast dopuszcza Konstytucja RP w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego. Niewprowadzenie stanu nadzwyczajnego (stanu klęski żywiołowej) stawia pod znakiem zapytania podejmowane działania, które w znaczącym stopniu ingerują w sferę praw i wolności obywateli.

Instytut zwrócił także uwagę na to, że, od początku epidemii ograniczenia związane z jej zwalczaniem były regulowane 16 rozporządzeniami, z których każde było zmieniane od kilku do kilkunastu razy. Może to budzić zastrzeżenia z punktu widzenia pewności i stabilności prawa oraz zasady zaufania obywatela do państwa. Autorzy raportu przytoczyli także przykłady orzeczeń sądów odnoszące się do legalności wprowadzanych ograniczeń. W wielu przypadkach sądy uchylały kary nakładane na właścicieli zakładów prowadzących działalność w sytuacji, gdy było to formalnie zakazane. Podobnie, część sądów kwestionowała m.in. ograniczenia w przemieszczaniu czy obowiązek zasłaniania nosa i ust.

Eksperci odnieśli się również do kwestii ewentualnego wprowadzenia w Polsce Unijnego Cyfrowego Zaświadczenia COVID. Podkreślają oni, że niedopuszczalnym byłoby uchwalenie przepisów przewidujących, że posiadanie zaświadczenia o przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19, przejście tej choroby lub posiadanie negatywnego testu na zakażenie SARS-CoV-2 jest niezbędnym warunkiem korzystania z jakichkolwiek praw i wolności. Tym bardziej, że tak daleko idące ograniczenie byłoby nieproporcjonalne, jeśli aktualny stan rozwoju epidemii nie uzasadnia wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych.

W raporcie zaznaczono również, że na świecie wzrasta znaczenia ponadnarodowych standardów, takich jak stanowiska ekspertów czy rekomendacje międzynarodowych instytucji. W szczególny sposób uwidoczniło się to w czasie obecnej pandemii. Stanowi ona krok milowy na drodze ku realizacji jednolitego, ogólnoświatowego ładu prawnego i globalnego zarządzania. Wiąże się z tym otwarcie szeregu ułatwień w ograniczaniu praw i wolności obywatelskich.

Kolejne części raportu zostaną zaprezentowane 16 grudnia i 12 stycznia. Instytut Ordo Iuris zachęca ekspertów do włączenia się w jego redagowanie. Publikacja ma na celu wsparcie polskiego rządu w podejmowaniu właściwych kroków na ścieżce niezbędnej do przywrócenia pełnego ładu konstytucyjnego w Polsce.

Wspieram
Wolności obywatelskie

21.01.2022

Ograniczenia na granicy zgodne z Konstytucją RP

· Na granicy polsko-białoruskiej trwa kryzys wywołany wzmożonymi ruchami migracyjnymi.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.01.2022

Medyczne aspekty ograniczeń covidowych – raport Ordo Iuris i debata ekspertów

· Instytut Ordo Iuris, we współpracy z ekspertami z dziedziny medycyny, przygotował raport o zdrowotnych aspektach ograniczeń covidowych.

· W publikacji zwrócono uwagę m.in. na spadek liczby hospitalizacji oraz porad udzielanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

· Autorzy raportu zauważyli także negatywny wpływ izolacji na zdrowie psychiczne obywateli, szczególnie młodzieży.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.01.2022

Dyskryminujący projekt Lewicy dotyczący weryfikacji zaświadczeń covidowych

· Grupa posłów Lewicy przedstawiła projekt ustawy zakładający m.in. weryfikację zaświadczeń covidowych przez przedsiębiorców.

Czytaj Więcej

Anna Wawrzyniak: Projekt ustawy o udogodnieniach dla przedsiębiorców w czasie epidemii prowadzi do nieuzasadnionego uprzywilejowania i dyskryminacji

· Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (druk nr 1846) ma, zdaniem autorów, doprowadzić do zapobieżenia rozprzestrzeniania się infekcji wirusa SARS-CoV-2 w miejscu pracy.

Czytaj Więcej