Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ursula von der Leyen wygraża włoskim wyborcom i obnaża upolitycznienie kwestii sądownictwa

Data publikacji: 29.09.2022

Adobe Stock

· Nie milkną echa wypowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

· Podczas spotkania ze studentami w Princeton, przewodnicząca ponownie zagroziła Polsce blokadą wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy z powodu niewdrożenia oczekiwanych przez KE reform sądownictwa.

· Zagroziła także Włochom wdrożeniem odpowiednich „narzędzi” w razie niekorzystnego, jej zdaniem, wyniku wyborów.

· Postanowienia KPO dotyczące kamieni milowych mogą podlegać jednostronnej, tendencyjnej interpretacji Brukseli.

· Upolitycznienie kwestii wypłat w ramach KPO zbiega się w czasie z podniesieniem przez cztery organizacje sędziowskie tej kwestii w skardze wniesionej pod koniec sierpnia do Sądu Unii Europejskiej.

· Niekorzystne dla Polski orzeczenie sądu, w przypadku zakwestionowania stanu sądownictwa w innym kraju, może również wiązać się z blokadą wypłat w ramach krajowych planów odbudowy w podobnych przypadkach.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na temat skargi sędziowskiej.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

Podczas spotkania ze studentami w Princeton (USA) przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wśród poruszanych tematów, mówiła także o wyborach we Włoszech oraz o stanie sądownictwa w Polsce. Zgodnie z jej stanowiskiem, „Polska, polski rząd nie chce zmienić prawa w taki sposób, w jaki zapisaliśmy to w kontrakcie, aby przywrócić niezależność sądownictwa. Dlatego nie możemy i nie będziemy mogli przekazać żadnych pieniędzy”.

„Jak zauważał jeszcze w czerwcu tego roku Instytut Ordo Iuris, postanowienia Krajowego Planu Odbudowy potencjalnie mogą być przedmiotem jednostronnych, tendencyjnych interpretacji ze strony organów Unii Europejskiej. Takie działanie ma właśnie teraz miejsce” – wskazał Przemysław Pietrzak, analityk Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris.

Upolitycznienie kwestii wypłat w ramach KPO zbiega się w czasie z podniesieniem przez cztery organizacje sędziowskie tej kwestii w skardze wniesionej pod koniec sierpnia do Sądu Unii Europejskiej. Próbują one podważyć decyzję Rady potencjalnie otwierającą drogę do przekazania środków Polsce, a także (jak same mówią wprost) dążą do ustanowienia w orzecznictwie nowej zasady, co, w konsekwencji, pogłębi tendencje centralizacyjne w Unii Europejskiej.

Ponadto, orzeczenie sądu (niekorzystne dla Polski), w przypadku zakwestionowania stanu sądownictwa w innym kraju, może również wiązać się z blokadą wypłat w ramach krajowych planów odbudowy w podobnych przypadkach. Do tego odniosła się również przewodnicząca von der Leyen, mówiąc, że „jeśli po wyborach parlamentarnych sprawy we Włoszech pójdą „w trudnym kierunku", Komisja Europejska „ma narzędzia, jak w przypadku Polski i Węgier”.

Wspieram
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywnie ocenia rozporządzenie mogące wymusić uznawanie homoadopcji. Jutro debata w Radzie UE

· Unijna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych będzie jutro debatować na temat rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu rodzicielstwa. 

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.06.2024

Traktat WHO przepadł… na razie

Na początku czerwca w Genewie zakończyły się obrady 77. Światowego Zgromadzenia Zdrowia, w trakcie którego miało dojść do podpisania traktatu antypandemicznego WHO.

Czytaj Więcej

Europejska unia bankowa a interes Polski

Czy Polska powinna dołączyć do europejskiej unii bankowej? W najnowszym tekście Konrad Bonisławski analizuje, jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą uczestnictwo w tym systemie. Czy zewnętrzny nadzór nad polskim sektorem bankowym jest w naszym interesie? Jakie konsekwencje może to mieć dla naszej gospodarki i bezpieczeństwa finansowego?

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Czytaj Więcej