fbpx Wybory i referendum na Węgrzech – międzynarodowa misja obserwacyjna powołana przez Ordo Iuris i Collegium Intermarium | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wybory i referendum na Węgrzech – międzynarodowa misja obserwacyjna powołana przez Ordo Iuris i Collegium Intermarium

Data publikacji: 16.03.2022

Adobe Stock

· Instytut Ordo Iuris i uczelnia Collegium Intermarium powołały międzynarodową misję obserwacyjną, weryfikującą przebieg procesu wyborczego, w związku z wyborami parlamentarnymi na Węgrzech.

· Tegoroczne wybory będą połączone z referendum dotyczącym m.in. promowania tzw. korekcji płci u dzieci czy edukacji seksualnej prowadzonej przez organizacje LGBT.

· W misji obserwacyjnej wezmą udział przedstawiciele ośrodków akademickich, prawnicy, dziennikarze i reprezentanci organizacji społecznych z czterech krajów Europy.

· Eksperci zbadają kwestie takie jak funkcjonowanie systemu wyborczego, finansowanie kampanii, wolność i dostępu do mediów, przebieg referendum oraz zaangażowanie węgierskiego społeczeństwa obywatelskiego w proces wyborczy i referendalny.

Celem misji będzie weryfikacja, czy proces wyborczy przebiegł w sposób uczciwy, demokratyczny i wolny od wszelkich nieuczciwych ingerencji i bezpodstawnych oskarżeń. Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium zaprosiły do udziału w misji przedstawicieli środowisk akademickich, dziennikarzy, prawników i reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego z czterech krajów Europy, aby swoim autorytetem zagwarantowali niezależną i obiektywną ocenę węgierskich wyborów. Misja obserwatorów odbywać się będzie równolegle m.in. do misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Równoległa praca międzynarodowych misji obserwacyjnych przyczyni się w ocenie organizatorów do bardziej pogłębionej i wyważonej oceny procesu wyborczego i referendalnego.

Tegoroczne wybory na Węgrzech mają charakter szczególny, ponieważ poza wyłonieniem członków parlamentu, jednocześnie obywatele Węgier w drodze ogólnokrajowego referendum będą mieli okazję wypowiedzieć się m.in. na temat promowania tzw. korekcji płci u dzieci i prowadzenia edukacji seksualnej w szkołach przez ruch LGBT bez zgody rodziców. Połączenie wyborów z referendum może mieć, w ocenie ekspertów, znaczenie dla frekwencji wyborczej, rodzi jednak szereg pytań odnośnie relacji pomiędzy kampanią wyborczą a kampanią referendalną. Dotyczą one zarówno regulacji ustawowych, jak i administracji wyborczej i finansowania kampanii. Z tego powodu, wśród ekspertów międzynarodowego zespołu znaleźli się także ekonomiści oraz medioznawcy.

Niezwłocznie po wyborach, międzynarodowa misja obserwacyjna poda do publicznej wiadomości kompleksowy raport, który swoim zakresem obejmie takie kwestie jak ocena systemu wyborczego, sposobu finansowania kampanii, wolności i dostępu do mediów, przebiegu referendum i zaangażowania węgierskiego społeczeństwa obywatelskiego w proces wyborczy i referendalny.

„Nikt poza obywatelami Węgier nie może podjąć decyzji o przyszłości ich kraju. Rolą misji obserwacyjnej jest wskazywanie zagrożeń dla suwerennej realizacji tej zasady. Kluczowymi kryteriami dla naszej pracy jest transparentność, uczciwość, otwartość i demokratyczny charakter procesu wyborczego. Przywołując adekwatne standardy określone w doktrynie prawa oraz uznanej, międzynarodowej praktyce, chcemy by międzynarodowa misja obserwatorów była gwarantem rzetelnej oceny węgierskich wyborów parlamentarnych oraz referendum” – podsumowuje przewodniczący misji obserwatorów, mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris oraz Przewodniczący Rady Powierniczej Collegium Intermarium.

Misja obserwatorów rozpoczyna się 24 marca i trwać będzie do 5 kwietnia.

Wspieram
Wolności obywatelskie

01.07.2022

Tomasz Woźniak: Kolejne ograniczenie tajemnicy informacji finansowych

Informacje finansowe, takie jak liczba i stan rachunków bankowych, kwoty obciążeń czy zawarte umowy kredytu mają charakter równie wrażliwy, jak informacje o zdrowiu. Jednym z elementów wolności obywateli jest natomiast prawo do ich zachowania w tajemnicy. Wchodząca w życie od 1 lipca 2022 r. zmiana ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zapewnia jednak organom podatkowym szerszy niż dotychczas dostęp do informacji finansowych. Budzi to poważne obawy i zachęca, aby pochylić się nad obowiązującymi w tym względzie regulacjami.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

30.06.2022

Minister zdrowia: „WHO musi pozostać liderem w zakresie globalnego bezpieczeństwa zdrowotnego”

· Obecnie toczą się prace nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym.

· Światowa Organizacja Zdrowia, wraz z rządami państw i międzynarodowymi organizacjami, w tym Bill & Melinda Gates Foundation, Clinton Health Access Initiative czy International Planned Parenthood Federation, pracuje nad rozwiązaniami, które mogą znacznie poszerzyć jej kompetencje.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

28.06.2022

Wątpliwości co do proporcjonalności zmian w Kodeksie karnym wykonawczym – analiza Ordo Iuris

· Do Sejmu trafił przygotowany przez ministra sprawiedliwości projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

27.06.2022

Veronica Turetta: Globalne zarządzanie zdrowiem coraz bliżej. Trwają negocjacje

Trwają prace nad tzw. międzynarodowym traktatem antypandemicznym Światowej Organizacji Zdrowia. Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) omawia obecnie z zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi zasadnicze elementy traktatu.

Czytaj Więcej