fbpx Ordo Iuris w obronie dzieci przed wulgarnymi treściami | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris w obronie dzieci przed wulgarnymi treściami

Data publikacji: 31.08.2021

Adobe Stock

• Instytut Ordo Iuris przypomina rodzicom o ich prawach od początku roku szkolnego

• Eksperci przygotowali poradnik dla rodziców wyjaśniający ich prawa oraz wzór oświadczenia wyrażającego sprzeciw wobec udziału dzieci w zajęciach z wulgarnej edukacji seksualnej.

• Zdaniem Instytutu, uczniowie powinni mieć możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w szkole przez organizacje zewnętrzne wyłącznie po wyrażeniu na to zgody przez rodziców, którzy wcześniej zapoznali się z ich programem.

• Jest to jedno z założeń proponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmian w prawie oświatowym.

 

POBIERZ MATERIAŁY – LINK

 

„Z każdym kolejnym rokiem rodzice są coraz bardziej świadomi istnienia konstytucyjnego prawa do decydowania o kierunku wychowawczym własnych dzieci. Kolejna edycja poradnika Ordo Iuris pomoże im chronić dzieci przed zagrożeniami” – tłumaczy apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

 

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, próby wchodzenia do szkół podejmować będą organizacje prowadzące zajęcia z permisywnej edukacji seksualnej. Przekazywane tam treści mogą w wielu przypadkach naruszać konstytucyjne prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. W związku, z tym, Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik informujący, w jaki sposób rodzice mogą wyrażać sprzeciw wobec indoktrynacji małoletnich. Poradnik wyjaśnia rolę Rady Rodziców i Trójek Klasowych oraz zachęca do włączania się w ich prace. Często bowiem na pierwszych zebraniach tych ciał w roku szkolnym zapadają decyzje, czy organizacje zewnętrzne będą miały prawo wejść do szkoły.

 

Przykładowe organizacje zewnętrzne, których działalność budziła wątpliwości rodziców, zostały umieszczone w podsumowaniu akcji „Chrońmy dzieci” przeprowadzonej przez Instytut Ordo Iuris w 2018 r. W tym samym roku opublikowany został raport Najwyższej Izby Kontroli, potwierdzający ustalenia Ordo Iuris – pomimo upływu kilkunastu lat od prorodzinnej nowelizacji przepisów oświatowych w 2007 r. wiele szkół wciąż nie dopuszczało rad rodziców do wykonywania pełni przysługujących im kompetencji.

 

Tegoroczna edycja poradnika została uzupełniona o aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania edukacji w kontekście obecnej sytuacji epidemicznej. W odpowiedzi na pojawiające się zapowiedzi szczepień dzieci od 12. roku życia, Instytut przypomina o konieczności każdorazowego wyrażenia pisemnej zgody rodzica. W poradniku omówione zostały też kwestie związane z ewentualnym przeniesieniem nauki do trybu zdalnego.

 

Część postulatów Ordo Iuris znalazło odzwierciedlenie w przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projekcie nowelizacji prawa oświatowego. Dotyczą one m.in. konieczności wyrażania przez rodziców zgody na zorganizowanie w szkole zajęć prowadzonych przez zewnętrzną organizację. Dopóki zmiany nie zostaną wprowadzone, rodzice mogą korzystać z oświadczenia wychowawczego przygotowanego przez Ordo Iuris, które służy wyrażeniu sprzeciwu wobec udziału ich dzieci w zajęciach z edukacji seksualnej.

 

 

 

Wspieram

Sąd Rejonowy w Warszawie przyznał ojcu chorej dziewczynki prawo do zasiłku odebranego przez ZUS

· Sąd Rejonowy w Warszawie przyznał prawo do zasiłku opiekuńczego ojcu dziewczynki, która od urodzenia cierpiała na poważną chorobę układu oddechowego i wymagała całodobowej opieki dwojga rodziców.

Czytaj Więcej

Pięcioro dzieci wraca do matki, dzięki interwencji Ordo Iuris

· Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe zdecydował, że pięcioro dzieci odebranych matce może powrócić do domu z placówek opiekuńczych.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

07.03.2023

„Niezbędnik katolika” – wszystko, co powinien wiedzieć katolik o swoich prawach

· Do Instytutu Ordo Iuris zgłaszają się tysiące osób z prośbą o wsparcie w kwestiach takich jak naruszanie konstytucyjnie gwarantowanej wolności sumienia i wyznania czy ograniczanie dostępu do sakramentów i utrudnianie praktykowania religii.

· W ostatnim czasie dochodzi również do coraz częstszych ataków na chrześcijan, ich miejsca kultu oraz symbolikę religijną.

Czytaj Więcej
Edukacja

07.03.2023

Ludobójstwo a „prawa reprodukcyjne”. Wykład dr. Dragana Dakicia na Collegium Intermarium

· Kolejnym zagranicznym profesorem wizytującym na uczelni Collegium Intermarium jest dr Dragan Dakić.

· Serbski uczony specjalizuje się w tematyce ochrony życia, nowych technologii i sztucznej inteligencji, a także najnowszej historii Bałkanów.

· Dr Dakić był naukowcem wizytującym na uniwersytetach w Niemczech i na Węgrzech.

Czytaj Więcej