Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Czy zostaniemy zmuszeni do ograniczenia działalności?

Data publikacji: 14.06.2024

Od kilku miesięcy nie ustają ataki na życie, rodzinę, wolność, polską edukację, chrześcijańskie dziedzictwo i suwerenność. Walka na tak wielu frontach wymaga od Ordo Iuris niezwykłej mobilizacji i zatrudniania – najlepszych w swoim fachu – prawników i analityków oraz wspomagania się pracą zewnętrznych ekspertów – bioetyków, ekonomistów, lekarzy, socjologów. Tymczasem, niezbędne koszty przekraczają nasz budżet i nieuchronnie wyczerpują nasze rezerwy, zmuszając nas do rozważenia, który z tak ważnych frontów walki o Polskę i normalność mamy porzucić…

 

Rząd Tuska uderza w obrońców życia i rodziny

Gdy doszło do zmiany władzy w Polsce, wiedziałem, że czeka nas ogromne wyzwanie. Nie przewidywałem jednak, że zakres pracy, jaki na nas spadnie, do tego stopnia przekraczać będzie wszystko, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej.

Jest nam tym trudniej, że – poprzez „czarne listy” ministra Sienkiewicza, zastraszanie i aresztowania – rząd uderzył w organizacje społeczne, które ze wsparciem środków publicznych w ostatnich latach zdejmowały z nas część ciężaru walki na niektórych, cywilizacyjnych frontach.

Wciąż docierają do nas informacje, że w dokumentach Funduszu Sprawiedliwości, Narodowego Instytutu Wolności i innych publicznych funduszy, urzędnicy Adama Bodnara i Donalda Tuska ze szczególną gorliwością poszukiwali… przelewów dla Ordo Iuris. Proszę sobie wyobrazić, że rządzący do tego stopnia nie mogli uwierzyć, że naszą krajową i międzynarodową skuteczność osiągnęliśmy bez publicznego grosza!

My jednak – z całą świadomością – od początku rezygnujemy ze środków publicznych, aby zapewnić Ordo Iuris prawdziwą niezależność, możliwą jedynie dzięki trwałej relacji wiarygodności i zaufania z naszymi Przyjaciółmi i Darczyńcami.

W efekcie, gdy wielu naszych partnerów musiało ograniczyć lub zakończyć działalność przez utratę finansowania, w wielu kluczowych sprawach na placu boju pozostali wyłącznie prawnicy i eksperci Ordo Iuris.

Z czego mamy zrezygnować?

Setki precedensowych procesów, setki analiz w sprawie obrony życia, rodziny, wolności słowa, własności, suwerenności narodowej. Powstrzymanie aborcyjnych projektów ustaw, zatrzymanie usuwania krzyży, zablokowanie zmian w programie edukacji i wdrożenia wulgarnych treści do szkół. Coraz bardziej angażujące prace w międzynarodowych organizacjach, przez które próbuje narzucić się nam zabijanie dzieci, eutanazję, cenzurę, ograniczenie prawa własności i wolności indywidualnej. A to wszystko tylko część zadań, z których nikt już nas w Polsce nie wyręczy!

Stoimy wobec bardzo poważnego wyboru. Chociaż podjęliśmy już decyzje o cięciach kosztów, to brak istotnego wzrostu przychodów spowoduje konieczność dalszego ograniczenia prac Ordo Iuris.

Czy mamy wycofać się z projektów obrony życia, rodziny, suwerenności? Czy możemy pozostawić bez odpowiedzi prośby o pomoc rodziców, którzy wskutek urzędniczych błędów mają stracić dzieci? A może zrezygnować z monitoringu i analiz reform WHO lub zmian traktatowych w UE? Odstąpić od obrony krzyża? Pozostawić sprawę bezpieczeństwa granic? Odpuścić groźbę wdrażania genderowej edukacji w szkołach…

Żadna z takich decyzji nie przyjdzie nam łatwo.

Wspólnie zbudowaliśmy niezwykłą skuteczność Ordo Iuris

Przez lata zbudowaliśmy – ze wspaniałym zespołem Ordo Iuris oraz naszymi Darczyńcami – wyjątkową instytucję, która potrafi zarządzać powierzonymi nam środkami z nadzwyczajną skutecznością.

Dysponując budżetem wielokrotnie mniejszym niż lewicowe organizacje czy rzecznicy ideologii gender albo polityczne grupy LGBT, potrafiliśmy wpłynąć na sytuację w Polsce, w Europie i na świecie.

Od lat byliśmy też gwałtownie atakowani przez globalnych potentatów o budżetach idących w setki milionów dolarów. Za każdym razem wychodziliśmy z tych batalii obronną ręką, pokazując, że z Polski wychodzi na świat donośny głos obrońców życia, rodziny, wolności i znaczenia suwerennych państw narodowych.

Tornado zadań i wielki ciężar odpowiedzialności

To do nas zgłaszają się pracownicy, zwalniani z pracy za wierność wyznawanym poglądom, ofiary przemocy ze strony aktywistów LGBT, ocenzurowani dziennikarze i naukowcy. Naszego wsparcia oczekują lekarze i farmaceuci odmawiający udziału w aborcji, rodziny rozdzielane wskutek bezpodstawnych decyzji urzędników, nauczyciele i zrozpaczeni rodzice nastolatków nakłanianych do okaleczania ciała w ramach „zmiany płci”. Do nas trafiają wreszcie publicyści, dziennikarze i politycy, pozbawieni zaplecza, lecz poszukujący merytorycznych ekspertyz, odpowiadających na bezprawie nowego rządu.

To nasi prawnicy wzięli na siebie ciężar sądowych batalii z bluźniercami, wyszydzającymi i opluwającymi nasze świętości, aborcjonistami, zarabiającymi na zabójczych pigułkach poronnych.

Nasi eksperci podjęli się obrony rolników, zatrzymanych przez policję za udział w legalnych demonstracjach oraz wsparcia dla organizatorów Marszu Niepodległości, którym nowe władze chcą zakazać manifestowania w Warszawie w najbliższe Święto Niepodległości.

To nasi prawnicy koordynowali skuteczną akcją sprzeciwu wobec ataku na polską szkołę, akcję masowych telefonów do posłów przed głosowaniem projektów aborcyjnych w Sejmie oraz akcję zalania warszawskiego urzędu skargami na zarządzenie ograniczające wolność wyznania warszawskich urzędników poprzez zakaz umieszczania symboli religijnych na ich biurkach lub w pokojach pracy.

To my przygotowaliśmy pierwszy w Polsce projekt, zakazujący tranzycyjnego okaleczania nieletnich, poradniki dla katolików, matek w trudnej ciąży, świadków i pokrzywdzonych bezprawnymi protestami aktywistów klimatycznych.

To my ujawniamy sprzeczność z prawem inicjatyw takich jak wdrażanie radykalnej cenzury ideologicznej w ramach walki z „mową nienawiści”, zrównywanie praw małżeństw i jednopłciowych konkubinatów, likwidacja religii w szkołach, zakazywanie krzyży w urzędach.

To na nas spoczywa ciężar bieżącego monitorowania, analizowania, nagłaśniania i obrony życia, rodziny, wolności i polskiej suwerenności na forum Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy i interweniowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

To nasi eksperci przygotowali jedyną w Polsce, szczegółową analizę projektu zmian w unijnych traktatach, które grożą nam całkowitą likwidacją suwerenności Polski.

A to wszystko to tylko część tego, co ostatnio robimy…

Prosimy o finansowe wsparcie działalności Instytutu Ordo Iuris

Dziś już wiemy, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować tak na dłuższą metę. Stoimy więc przed trudnym dylematem – albo zatrudnimy kolejnych, rzetelnych, profesjonalnych, uczciwych, ambitnych i zaangażowanych prawników i ekspertów, albo… będziemy musieli ograniczyć lub całkowicie odpuścić nasze zaangażowanie w kluczowych obszarach naszej codziennej pracy, tak ważnej dla przyszłości naszej Ojczyzny.

Po wyborach do Europarlamentu, na forum unijnym przyspieszy zapewne proces centralizacji Unii Europejskiej, a Polska będzie go wspierać głosami europosłów Donalda Tuska. A to oznacza, że nasza praca będzie absolutnie niezbędna dla obrony naszej niepodległości, którą możemy utracić na rzecz Brukseli.

Jednak w tym okresie próby, chcielibyśmy poprosić wszystkich naszych sympatyków o rozważenie udzielenia choćby jednorazowego wsparcia dla Instytutu Ordo Iuris. Wiem, że w całej Polsce są setki tysięcy Polaków, którzy cenią i szanują Instytut Ordo Iuris oraz uważają naszą działalność za niezbędną. Jednocześnie zaledwie kilka tysięcy osób regularnie wspiera naszą działalność.

Gdyby każda z osób, popierających i podziwiających naszą pracę, zdecydowała się na wsparcie jej choćby drobnym, regularnym datkiem, moglibyśmy ze spokojem patrzeć w przyszłość i planować przyszłe aktywności bez obaw o ich finansowanie.

Z góry dziękuję za wszelkie udzielone nam wsparcie.

 

Adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris