Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nowa koalicja przeciwko przemocy. Sejm zajmie się projektem „Tak dla rodziny, nie dla gender”

Data publikacji: 17.03.2021

Ordo Iuris

Dziś odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy "Tak dla rodziny, nie dla gender". Ma ona na celu wypowiedzenie genderowej Konwencji stambulskiej i zastąpienie jej międzynarodową Konwencją o prawach rodziny. W związku z tym, przedstawiciele Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej ogłosili na konferencji prasowej w Sali Kolumnowej Sejmu RP powstanie nowej koalicji antyprzemocowej i wezwali do okrągłego stołu ekspertów i przedstawicieli administracji publicznej, którzy mają wpływ na zwalczanie przemocy.

Jak podkreślili przedstawiciele Komitetu inicjatywy obywatelskiej „Tak dla rodziny, nie dla gender” dzisiejsza debata nad Konwencją stambulską powinna stanowić punkt wyjścia do zawarcia ponad podziałami „paktu przeciw przemocy domowej”. Celem paktu ma być wspólne wypracowanie najlepszych i najskuteczniejszych rozwiązań mających na celu eliminację przemocy domowej i wsparcie jej ofiar.

Narastające wokół Konwencji stambulskiej poważne wątpliwości, które podnoszone są nie tylko w naszym kraju, ale także na arenie międzynarodowej jasno pokazują, że istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia takiej szerokiej dyskusji. Do tej pory Konwencji stambulskiej nie przyjęło 13 państw Rady Europy (m.in. Czechy, Słowacja, Chorwacja czy Bułgaria), co stanowi 43 proc. ludności jej obszaru. Polska jest jedynym państwem z Grupy Wyszehradzkiej, które ratyfikowało ten kontrowersyjny dokument. 

Sprzeciw wobec Konwencji stambulskiej jaki narasta na arenie międzynarodowej wynika z jej ideologicznego charakteru i nieskuteczności w zakresie walki z przemocą domową. Jak pokazują liczne badania, przyjęta w wielu państwach, a także w samej Konwencji stambulskiej perspektywa gender-based violence nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Zarówno badania Agencji Praw Podstawowych (2014), OECD (2018), jak i najnowsze opublikowane zaledwie kilka dni temu przez Światową Organizację Zdrowia potwierdzają, że przemoc wobec kobiet najniższa jest w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, które perspektywy genderowej nie stosują lub się od niej dystansują. W Polsce odsetek przemocy, które doświadczyły przemocy domowej wynosi ok. 19 %.  Najwyższy poziom kobiet doświadczających przemocy domowej notowany jest natomiast w państwach skandynawskich (sięga nawet 50%).

Podczas konferencji prasowej zaprezentowane zostały również dotychczasowe doświadczenia i postulaty Instytutu Ordo Iuris dotyczące walki z przemocą domową. Przedstawiciele Instytutu przypomnieli o założonej przez Instytut stronie internetowej www.stopprzemocy.org, na której wsparcia szukać mogą osoby doświadczające przemocy domowej. Przedstawili również opracowane przez Instytut postulaty dotyczące zmian w polskim prawie w zakresie ścigania sprawców przemocy, zwiększenia wysokości kar za przestępstwa takie jak znęcanie się, zgwałcenie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu czy  utworzenia sieci ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy opartych na zasadach anonimowości, poufności i aterytorialności.

- Nie ma wątpliwości, że walka z przemocą domową i ochrona jej ofiar to obowiązek każdej wspólnoty. Aby jednak rzeczywiście pomóc osobom doświadczającym przemocy domowej oraz przeciwdziałać występowaniu tego zjawiska, konieczne jest podejmowanie skutecznych i opartych na wiedzy naukowej działań. Właśnie dlatego, Komitet inicjatywy ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zwrócił się z zaproszeniem do wszystkich instytucji publicznych oraz pozarządowych zajmujących się zwalczaniem przemocy domowej do wzięcia udziału w Okrągłym Stole Przeciwko Przemocy, który odbędzie się 29 marca - zaznaczyła Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Wspieram

Ordo Iuris odpowiada na zarzuty Komisji Europejskiej stającej po stronie ruchu LGBT

• Komisja Europejska skierowała szereg zarzutów przeciwko Polsce.

• W lutym 2021 r. KE zarzuciła rządowi polskiemu, że respektując autonomię samorządów, które przyjęły deklaracje ochrony rodzin przed zagrożeniami ze strony zideologizowanych ruchów LGBT, może dopuszczać się dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Komisja wciąż używa przy tym fałszywego określenia „stref wolnych od (ideologii) LGBT”.

Czytaj Więcej

Fałszywe informacje o SKPR w mediach. Ordo Iuris domaga się sprostowań

• Instytut Ordo Iuris wysłał wnioski o sprostowanie do siedmiu różnych mediów, które w swoich publikacjach zamieściły nieprawdziwe informacje na temat Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris interweniuje w sprawie firmy pośredniczącej w surogacji

• Instytut Ordo Iuris złożył zawiadomienie do prokuratury dotyczące działalności spółki, która na terenie Polski oferuje tzw. usługi surogacyjne.

Czytaj Więcej

Strategia 2040 – właściwy kierunek z koniecznymi zmianami

• Pod względem demograficznym, rok 2020 był najgorszy od czasów II wojny światowej.

Czytaj Więcej