Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nowy skład Komisji Europejskiej – kolejny krok w realizacji ideologicznych postulatów

Data publikacji: 23.10.2019

Adobe Stock

Parlament Europejski będzie głosował nad akceptacją nowego składu Komisji Europejskiej. Po raz pierwszy w historii, Komisji Europejskiej będzie przewodniczyć kobieta - Niemka Ursula von der Leyen, znana z poparcia dla ideologii gender i Konwencji stambulskiej. Podobne poglądy wyraża także nowa komisarz ds. równości.  

Jednym z głównych priorytetów nowej przewodniczącej KE jest osiągnięcie równości w „biznesie, polityce i społeczeństwie”. W tym celu von der Leyen zapowiedziała m.in. przedstawienie nowych propozycji w zakresie prawodawstwa antydyskryminacyjnego oraz stworzenie Europejskiej Strategii Płci. Głównym założeniem Strategii ma być zaproponowanie wiążących środków służących przejrzystości płac oraz wprowadzenie kwot płci w zarządach przedsiębiorstw. Wyrazem realizacji polityki równowagi płci ma być również pierwszy w historii „zrównoważony płciowo” skład Komisji Europejskiej. Co istotne, nowa przewodnicząca KE jako jeden ze swoich priorytetów wskazała dążenie do tego, by cała Unia Europejska bezwarunkowo przystąpiła do Konwencji stambulskiej. Jeśli Rada UE nie wyrazi zgody na ten krok, von der Leyen działać będzie na rzecz dodania przemocy uwarunkowanej płcią społeczno-kulturową (gender) do listy przestępstw unijnych w Traktacie.

Planowane środki na rzecz słusznej inicjatywy włączenia większej liczby w kobiet w życie polityczne i biznesowe mogą naruszać demokratyczną zasady równości wobec prawa. Rozwiązanie polegające na wprowadzeniu kwot w polityce czy zarządach przedsiębiorstw faworyzuje bowiem kandydatów ze względu na płeć, a nie ich kompetencje, dokonania czy zdobytą sympatię opinii publicznej. Kwoty czy parytety ograniczają również wybór obywateli i utrwalają określony stan bez względu na zmiany społeczne. Ponadto, Instytut Ordo Iuris wielokrotnie ostrzegał przed brzmieniem Konwencji stambulskiej, która z jednej strony propaguje ideologię gender, z drugiej zaś nieprawidłowo wskazuje przyczyny przemocy domowej (przez co jest nieskuteczna w walce z problemem przemocy) i ignoruje przemoc, której doświadczają również mężczyźni.

W skład Komisji Europejskiej powołane zostaną także komisarz ds. równości oraz komisarz ds. demokracji i demografii. Pierwsza z nich, pochodząca z Malty Helena Dalli, jest zwolenniczką przyznawania przywilejów małżeńskich dla osób praktykujących homoseksualny styl życia. W trakcie przesłuchania w Parlamencie Europejskim Dalli zadeklarowała również zaangażowanie w ochronę tzw. praw reprodukcyjnych i seksualnych, w ramach których postuluje się m.in. dostęp do aborcji, wprowadzenie obowiązkowej edukacji seksualnej w jej najbardziej permisywnym wydaniu czy zniesienie barier w dostępie do usług medycznych związanych z seksualnością dla osób nieletnich.

Przeciwwagę mogłaby stanowić znana z konserwatywnych poglądów nowa komisarz ds. demokracji i demografii, Dubravka Szuica. Będąc eurodeputowaną, głosowała ona przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego promującej dostęp do zdrowia oraz praw reprodukcyjnych i seksualnych, a także przeciwko rezolucjom w sprawie zastosowania procedury praworządności wobec Węgier i Polski. W trakcie przesłuchania przed Parlamentem Europejskim Szuica unikała jednak zajęcia jednoznacznego stanowiska na ten temat. Jako nowa komisarz, Chorwatka ma przekonać Europejczyków do większego zaangażowania się w „europejską demokrację”. Za jeden ze swoich priorytetów uznała również walkę z problemami demograficznymi takimi jak starzenie się społeczeństwa czy zjawisko „drenażu mózgów”. Co więcej, do jej zadań należeć będzie zorganizowanie Konferencji o Przyszłości Europy w 2020 r. W ramach swojego mandatu Szuica ma koordynować prace nad wspieraniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz przygotować strategię na rzecz ochrony praw dzieci.

„Na podstawie analizy deklaracji Ursuli von der Leyen oraz nowego składu Komisji Europejskiej, bez wątpienia można stwierdzić, że w najbliższych latach prace Komisji będą w dużej mierze poświęcone tematowi równości oraz praw kobiet. Istnieje jednak uzasadniona obawa, że podjęte działania będą w jeszcze większym stopniu niż dotychczas realizować postulaty ideologii gender oraz lobby LGBT” – podkreśliła Magdalena Olek z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

AKTUALIZACJA: Głosowanie w Parlamencie Europejskim zostało przesunięte z uwagi na odrzucenie przez Parlament Europejski trzech kandydatów na komisarzy. O kolejnym terminie głosowania i jego wynikach będziemy informować.

Wspieram
Wolności obywatelskie

24.09.2020

Pięć miesięcy za kratkami po naruszeniu kwarantanny. Sąd uchylił areszt po interwencji Ordo Iuris

Sąd Okręgowy w Toruniu uchylił areszt wobec kobiety, którą na ponad cztery miesiące pozbawiono wolności po tym jak naruszyła kwarantannę. Instytut Ordo Iuris przygotował na ten temat opinię „amicus curiae”. Prawnicy wskazali, że zastosowanie tak drastycznego środka zapobiegawczego było bezzasadne. Zdaniem Ordo Iuris, nie ma podstaw do obawy ucieczki lub ukrywania się kobiety, matactwa, utrudniania przez nią postępowania, popełnienia innego przestępstwa czy też do zastosowania tymczasowego aresztu wyłącznie z uwagi na surowość grożącej kary.

Czytaj Więcej

Rodzina z Holandii bezpieczna w Polsce. Ordo Iuris w obronie rodziców niepełnosprawnego chłopca

Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się na wydanie holenderskim władzom Ekateriny i Conrada den Hertog – rodziców chłopca z autyzmem, którzy wraz z synem uciekli do Polski. W Holandii dziecko zostało bezpodstawnie odebrane rodzicom, gdy zaczęło wykazywać oznaki zaburzenia rozwojowego. Małżeństwo zdecydowało się na ucieczkę wraz z Martinem do Polski i złożenie wniosku o azyl oraz ochronę prawną. Polski sąd uznał, że w Holandii prawa i wolności rodziców zostały rażąco naruszone.

Czytaj Więcej

Transseksualizm z perspektywy zdrowotnej, społecznej i prawnej - raport Ordo Iuris

Zjawisko transseksualizmu wywołuje w ostatnim czasie coraz więcej komentarzy. Zaburzenie to pociąga często za sobą wiele innych problemów natury psychicznej i społecznej. Temu zagadnieniu poświęcony został panel organizowany przez Instytut Ordo Iuris. Wzięli w nim udział eksperci z dziedziny prawa, socjologii i medycyny.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

17.09.2020

Kielecki program in vitro sprzeczny z zasadą dobra dziecka – analiza Ordo Iuris

Dziś Rada Miasta Kielce będzie głosować nad projektem uchwały wprowadzającej program, który zakłada dofinansowanie zapłodnienia pozaustrojowego z publicznych środków. Rodzi on liczne wątpliwości prawne i każe postawić pytanie o gospodarność wydawania pieniędzy publicznych przez władze Kielc. Program m.in. nie uwzględnia głównych przyczyn problemów z niepłodnością, a także ignoruje naczelną w prawie rodzinnym zasadę dobra dziecka. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

Czytaj Więcej